Начало » За медии » Съобщения

Съобщения


17.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседание на РИК № 23-София е насрочено на 23.04.2014 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на Столична община, район „Триадица", гр. София, ул. „Алабин" № 54, ет. 3. 
17.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия 23 - София,  регистрира до 24 май 2014 г. застъпници,  чрез Заявление за регистрация на застъпници подадено по образец (Приложение № 40 от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в два екземпляра и на технически носител в електронен вид (Приложение № 44 от изборните книжа). Списъкът се подписва от представляващите или от упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Образец на списък на застъпници към точка 4 от първа таблица или точка 2 от втора таблица на Приложение 44 от изборните книжа в Excel формат

Образец на списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници към точка 3 от трета таблица на Приложение 44 от изборните книжа в Excel формат

Представени документи в друг формат на данните във файловете няма да се приемат
16.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 23.04.2014 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на Столична община, район „Триадица",гр. София, ул. „Алабин" № 54, ет. 3, ще се проведе жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол