Архив избори:
20.05.2019

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И 23 - РИК СОФИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СИК , ССИК И ПСИК НА 25.05.19г./събота/

02 Красно село книжа

08 Изгрев книжа

09 Лозенец книжа

10 Триадица книжа

15 Младост книжа

16 Студентски

17 Витоша книжа

23 Панчарево книжа

18.05.2019

Съобщение

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден ще се реализира от дирекция „Транспорт“ в Столична община. 

Предварителни заявки към Звеното за специализиран транспорт на избиратели​ с увредено зрение или затруднения в придвижването се подават на телефони

02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите),

както следва:

- в предизборния ден (25.05.2019 г.) - от 7:00 до 20:30 ч. и

- в деня на изборите (26.05.2019 г.) - от 7:00 до 19:30 ч.

17.05.2019

Секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горни етажи в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

РАЙОН

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

Номер на секция

 на първи етаж

02 Красно село

МГ – бул.“Ген. Скобелев” № 58 

234602001

 

Мед. Колеж  ул. "Йорданка Филаретова" № 3

234602004

 

19-то СОУ  ул. "Яков Крайков" № 16

234602012

 

Читалище "Средец" бул. "Цар Борис ІІІ" № 17

234602038

 

51-во СОУ ул. "Софийски геро" № 28

234602019

 

25-то ОУ ул. "Балканджи Йово" № 22

234602043

 

132-ро СОУ бул. "Цар Борис ІІІ" № 128

234602051

 

142-ро СОУ ул. "Пчела" № 21

234602055

 

34-то ОУ ул. "Родопски извор" № 43

234602035

 

36-то СОУ ул. "Пирински проход" № 35

234602030

08 Изгрев

ИНТЕРПРЕД - гр. София, бул. "Драган Цанков" № 36

234608004

 

105 СОУ "Атанас Далчев" - гр. София, ул. "Св. Пимен Зографски" № 7

234608010

 

11 ОУ "Св. Пимен Зографски" - гр. София, бул. "Никола Габровски" № 22

234608015

 

119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов" - гр. София, ул. "Латинка" № 11

234608022

 

Професионална гимназия по фризьорство и козметика "Княгиня Евдокия" - гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 8

234608024

 

Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" - гр. София, ул. "Райко Алексиев" № 48

234608034

09 Лозенец

120 ОУ „Г. С. Раковски”, пл. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7

234609001

 

35 СЕУ, ул. „Добри Войников” № 16

234609005

 

107 ОУ „Хан Крум”, ул. „Димитър Димов” № 13

234609019

 

122 ОУ „Николай Лилиев”, ул. „Презвитер Козма” № 2

234609023

 

139 ОУ „Захарий Круша”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 44

234609029

 

21 СОУ „Христо Ботев”, ул. „Люботрън” № 1

234609035

 

Национална природо-математическа гимназия, ул. „Бигла” № 52

234609041

 

Шесто помощно училище, ул. „Русалийски проход” № 12

234609055

 

ОДЗ 175  ул. „Тодор Чипев” № 1

234609061

 

120 ОУ „Г. С. Раковски”, пл. „Папа Йоан Павел ІІ” № 7

234609001

10 Триадица

41 ОУ ”СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”, УЛ. “ЦАР САМУИЛ”  24

234610001

 

20 ОУ “ ТОДОР МИНКОВ”, УЛ. “КНЯЗ БОРИС”  27

234610013

 

22  СОУ “Г.С.РАКОВСКИ”, БУЛ. ”ВИТОША” 134

234610023

 

47 СОУ ”ХР. Г. ДАНОВ”, УЛ. ”ДИМИТЪР МАНОВ” 18

234610029

 

ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, БУЛ. ”ВИТОША” 91

234610098

 

126 ОУ ”П.Ю. ТОДОРОВ”, БУЛ.“БЪЛГАРИЯ” 43

234610050

 

ІІ АЕГ “ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН”, УЛ. “ТРАЯНОВИ ВРАТА “ 26

234610046

 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ, УЛ.”ЗЛАТИШКИ ПРОХОД” 5

234610001

 

104 ОУ “ЗАХАРИ СТОЯНОВ”, УЛ.“КОСТЕНСКИ ВОДОПАД” 60

234610013

 

121 СОУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”, УЛ. ”ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 24

234610023

 

73 СОУ “ВЛ. ГРАМАТИК”, УЛ. “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 2

234610029

15 Младост

118 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 13

234615007

 

125 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 32

234615015

 

10 СОУ - жк "Младост"-1, до бл. 65

234615030

 

145 СОУ - жк "Младост"-1А, до бл. 525

234615044

 

128 СОУ - жк "Младост"-2, до бл. 219

234615049

 

39 СОУ - жк "Младост"-2, до бл. 205

234615063

 

81 СОУ - жк "Младост"-3, до бл. 318

234615075

 

144 СОУ - жк "Младост"-3, до бл. 307

234615090

 

131 СОУ - жк "Младост"-4, до бл. 415

234615094

 

82 ОУ - кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе" № 42

234615125

16 Студентски

ж.к.Студентски град бл.4, ет.І

234616004

 

ж.к.Студентски град бл.8, физкултурен салон

234616008

 

55-то СУ - стара сграда

234616012

 

55-то СУ - нова сграда

234616015

 

8-мо СУ

234616032

 

Художествена академия бул. Г. М. Димитров № 100

234616047

17 Витоша

 

 

 

Стол на осеменителна станция, ул. Бистришко шосе № 26

234617006

 

26 СОУ, ул. Кореняците № 40

234617036

 

5 ОУ, ул. Симеон Радев № 31

234617063

 

2 СОУ, ул. Ген. Суворов № 36

234617057

23 Панчарево

 

 

 

с. Лозен, 201 СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 17, І етаж

234623008

 

с. Герман, бивша сграда на 84 ОУ  "В. Левски", пл. С. Герман

234623015

 

с. Панчарево, 83-то ОУ "Елин Пелин" - Панчарево, ул. "Елин Пелин" № 21

234623018

 

с. Кокаляне, Клуб"Кокалянски ханчета", ул. "Ведена" № 6

234623022

 

с. Бистрица, 192 СОУ "Хр. Ботев", ул. "Просвета" № 11, І етаж

234623029

16.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 17.05.2019г. от 14:00 часа.

14.05.2019

Съобщение

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 Г. ЗА 23 РАЙОН - СОФИЯ 

образец на бюлетина

 

 

12.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 13.05.2019г. от 13:30 часа.

10.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 15.05.2019г. от 16:00 часа.

10.05.2019

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са разписани в Решение № 59-ЕП/04.04.2019 и Решение № 192-ЕП/22.04.2019 на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа, Приложение № 40-ЕП от изборните книжа, Приложение №41-ЕП от изборните книжа) на партията, коалицията или инициативния комитет, задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа) и пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 май 2019 г., съгласно Решение № 192-ЕП/22.04.2019 г. на ЦИК.

10.05.2019

Съобщение

На 11 май 2019 г. (събота) изтича  срока за подаване на заявление за вписване за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижната избирателна кутия. Общинската/районната администрация на 11 май 2019 г. (събота), следва да приема същите до 17,30 ч..

09.05.2019

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 23 РАЙОН СОФИЯ

АДМ. РАЙОН

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА И ЧАС

Красно село

ОКИ – Красно село

19.05.2019 г.,

13:00 ч. и 15:00 ч.

Витоша

ОКИ – Красно село

20.05.2019 г., 18:00 ч.

Триадица

НДК – зала 6

20.05.2019 г., 18:00 ч.

Лозенец

Биологически факултет на СУ

21.05.2019 г., 18:30 ч.

Младост

144- ОУ, Младост 3, до бл. 307

20.05.2019 г., 18:00 ч.

144-ОУ

21.05.2019 г., 18:00 ч.

Панчарево

Читалище Виделина – Панчарево

22.05.2019 г., 17:30 ч.

Студентски

УНСС, зала 2005

21.05.2019 г., 18:00 ч.

Изгрев

зала на ул. А.Чехов 16А, ет.2

20.05.2019 г., 18:00 ч.

08.05.2019

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 09.05.2019г. от 16:00 часа.

29.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 30.04.2019г. от 17:00 часа.

21.04.2019

Съобщение

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ ще проведе на 24.04.2019 г. от 16.30 часа, в сградата на район „Триадица”, ул. „Алабин“ № 54, ет.3 – Заседателна зала, гр. София, жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по Радио София, на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г..

21.04.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. 10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. 11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. 12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
19.04.2019

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 24.04.2019 г. от 16:30 часа. 

18.04.2019

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 19.04.2019 г. от 16:30 часа. 

16.04.2019

Съобщение

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ-ПЛАКАТИ, СЪОБЩЕНИЯ, ОБРЪЩЕНИЯ, РЕКЛАМИ, АФИШИ И ДР. ОТ КАНДИДАТИТЕ, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ  И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧЕНИ ЗА 26.05.2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 23-ти ИР

РАЙОН № по ред ОБЕКТ/ПОМЕЩЕНИЕ ТОЧЕН АДРЕС
23 ИР      
 "ВИТОША" 1 ПОДПОРНАТА СТЕНА   СПИРКА “УЧИЛИЩЕТО”, КВ. СИМЕОНОВО, УЛ. "СИМЕОНОВСКА"  № 1
2 ПОДПОРНАТА СТЕНА  КВ. СИМЕОНОВО, НА ЪГЪЛА НА БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ И УЛ. КРАЙБРЕЖНА.
3 ПОДПОРНАТА СТЕНА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, ПЛОЩАД „ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР”
4 ПОДПОРЕН ЗИД КВ. БОЯНА, УЛ."СЕВАСТОКРАТОР КАЛОЯН"  ПРИ МОСТА НА Р. "БОЯНСКА" И УЛ. "ОРЕШАРСКА"
5 СОБСТВЕНИ ТАБЛА КНЯЖЕВО, ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", БУЛ."ЦАР БОРИС ІІІ" № 375
6 СОБСТВЕНИ ТАБЛА КНЯЖЕВО, ПЛОЩАД „СРЕД СЕЛО”
7 СОБСТВЕНИ ТАБЛА С. ВЛАДАЯ, УЛ. ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ № 42
8 НЕДОСТРОЕНА ОБЩИНСКА КЪЩА  С. МЪРЧАЕВО, УЛ. ЦАР СИМЕОН І № 53 
 "ИЗГРЕВ" 1 ДВУКРИЛО ТАБЛО Ж.К. "ИЗТОК", УЛ. "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" - ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"
2 ДВУКРИЛО ТАБЛО Ж.К. "ДИАНАБАД", УЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" № 46 - ДО ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 1172
3 ЕДИНИЧНО ТАБЛО Ж.К. "ДИАНАБАД", УЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" И УЛ. "ЛОВЕН ПАРК" - НА ТРОТОАРА
4 ДВЕ ЕДИНИЧНИ ТАБЛА Ж.К. "ДИАНАБАД", УЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" № 55 - ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"
 "КРАСНО СЕЛО" 1 КЛУБ УЛ. "МЪГЛЕН" № 9
2 КЛУБ УЛ. "ПЧЕЛА" № 27
3 КЛУБ БУЛ. "ПРАГА" № 16
4 КЛУБ ПОМЕЩЕНИЕ В ТРАФОПОСТ М/У БЛ. 22 И БЛ. 24, ЖК "СЛАВИЯ"
5 КЛУБ ДО БЛ. 11 ЖК "ХИПОДРУМА"
 "ЛОЗЕНЕЦ" 1 ПАВИЛИОН ЗА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ -НЕФУНКЦИОНИРАЩ ПЛ. "ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА", ПРЕД ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ДО АВТОБУСНА СПИРКА НА АВТ. № 94 И № 102
2 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ УЛ. "КРИВОЛАК" И УЛ. "РОЗОВА ДОЛИНА"
3 НЕРАБОТЕЩ ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАКУСКИ УЛ. "КРУМ ПОПОВ" № 77
4 СВОБОДНО КЛУБНО ПОМЕЩЕНИЕ УЛ. "КАПИТАН АНДРЕЕВ" № 13
"МЛАДОСТ" 1 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 1", ДО БЛ.43, ВХ.1
2 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 1А" СРЕЩУ БЛ.504
3 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 2" МЕЖДУ БЛ.202 И РЕСТОРАНТ "ЛЪЧОНИ"
4 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 3" - ПАРКА СРЕЩУ СГРАДАТА НА СО - РАЙОН "МЛАДОСТ"
5 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 3", ДО БЛ.373
6 ТАБЛО ГР.СОФИЯ, РАЙОН "МЛАДОСТ", ЖК "МЛАДОСТ 4", ДО БЛ.432
 "ПАНЧАРЕВО" 1 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. КРИВИНА, УЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ" № 1
2 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. КАЗИЧЕНЕ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 66
3 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. КАЗИЧЕНЕ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 82
4 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ  С. КАЗИЧЕНЕ, УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 54
5 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. КАЗИЧЕНЕ,  КВ. ВИДНИТЕ
6 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ЛОЗЕН, УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 67
7 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. "ЛОЗЕН" УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 111
8 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ЛОЗЕН, УЛ. "ЯНКО ПАНАЙОТОВ" № 27
9 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ЛОЗЕН, УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 153
10 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ЛОЗЕН,  УЛ. "ИВАН ПЕШЕВ" № 3
11 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ГЕРМАН, УЛ. "ПАТРИАРХ ГЕРМАН" № 71
12 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ПАНЧАРЕВО, ПЛ. "ВИДЕЛИНА"
13 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ПАНЧАРЕВО, УЛ. "В. ЛЕВСКИ" № 12
14 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ПАНЧАРЕВО, УЛ. "ЕЛИН ПЕЛИН" № 3
15 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. КОКАЛЯНЕ, УЛ. "КРЪСТАН МЛАДЕНОВ" № 1
16 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С.  ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, ПЛ. "ПЕТКО ВОЙВОДА"
17 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. БИСТРИЦА, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 63
18 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ЖЕЛЕЗНИЦА, ПЛОЩАДА ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО
19 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ПЛАНА, МАХАЛА "ЧАРШИЯ"
20 ТАБЛО ЗА ОБЯВИ С. ПЛАНА,  МАХАЛА "ТУРМАЧКА"
"СТУДЕНТСКИ" 1 РЕКЛАМНИ ПАНА СТУДЕНТСКИ ГРАД, СРЕЩУ РЕКТОРАТА НА МГУ
2 РЕКЛАМНА КОЛОНА СТУДЕНТСКИ ГРАД, ПРЕД ТУ, БЛОК 1
3 РЕКЛАМНА КОЛОНА ПРЕД СТ. ПОЛИКЛИНИКА, Ж.К."СТ. ГРАД", УЛ."СТЕФАН МЛАДЕНОВ" №8
4 ЧИТАЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", Ж.К."МЛАДОСТ 1", МЕЖДУ БЛ.86Б И БЛ.82
5 СГРАДА ФИЛИАЛ НА ДКЦ 5, Ж.К."МЛАДОСТ 1", СРЕЩУ 8-МО УЧИЛИЩЕ
6 ЧИТАЛИЩЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ", Ж.К."ДЪРВЕНИЦА", БУЛ."КЛ. ОХРИДСКИ" №27
"ТРИАДИЦА" 1 ПОМЕЩЕНИЕ - КЛУБНА БАЗА   Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУ БЛ.5 И БЛ.6
2 ПОМЕЩЕНИЕ - КЛУБНА БАЗА Ж.К."ИВАН ВАЗОВ", УЛ."МИХАИЛ БУБОТИНОВ", ДО БЛ.32 
3 ПОМЕЩЕНИЕ - КЛУБНА БАЗА Ж.К."СТРЕЛБИЩЕ", БУЛ."БЪЛГАРИЯ", БЛ.21, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ 
4 ПОМЕЩЕНИЕ - КЛУБНА БАЗА УЛ. "ЦАР АСЕН" № 62
5 ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ УЛ. "ЦАР САМУИЛ" № 19, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ
6 ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ЖИЛ. СГРАДА НА БЛ.71, С АДМИН.АДРЕС: БУЛ. "ВИТОША" № 93
7 ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА (КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА) Ж.К."ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", ДО БЛ.62 А 
8 ЕДНОЕТАЖНА ПОСТРОЙКА Ж.К."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ. "БОЯНСКИ ВОДОПАД", ДО БЛ.238
14.04.2019

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 15.04.2019г. от 16:00 часа. 

10.04.2019

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 10.04.2019 г. от 16:30 часа. 

06.04.2019

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия 23 - София е насрочено за 06.04.2019 г. от 11:00 часа. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: ***

всички решения