Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 101-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба на Вх. № 273/26. 05. 2019 г.

 

В РИК 23 – София е постъпила Жалба с Вх. № 273/26. 05. 2019 г. от Николай Йорданов Белалов, упълномощен представител на Институт за социална интеграция (ИСИ)

С жалбата се правят оплаквания иразяващи се в липсата на възможност за осигуряване на достъп за гласуване на хора с увреждания, поради което се е налагало нуждаещите се да бъдат пренасяни на ръце.

Във връзка с постъпилата жалба Вх. № 273/26. 05. 2019 г е извършена проверка, от която съгласно приложеният снимков материал се установи наличието на метална рампа за инвалидни колички.

 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и 20 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

 

Не установява нарушение и отхвърля жалбата, като  неоснователна.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.06.2019 в 12:44 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения