Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 102-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба на Вх. № 277/26. 05. 2019 г.

 

В РИК 23 – София е постъпила Жалба с Вх. № 277/26. 05. 2019 г. от Дарина Първанова, жк. „Студентски град‘, ул. „проф. д-р Иван Странски“ 15А. вх. А, тел. 0888/656040

С жалбата се сезира 23 РИК – гр. София за нарушена процедурата по гласуване в секции № 49 находящи се в гр. София, район „Студентски град“.  Жалбоподателката е допусната до гласуване, като междувременно се е установило, че съгласно адресната си регистрация, същата следва да гласува в избирателна секция № 48. Бюлетината е обявена с решение на секционната избирателна комисия за недействителна, жалбоподателката е насочена да гласува в секция № 48, съгласно адресната си регистрация.

На следващо място във жалбата се сочи, че екрана на машината в секция № 48 е поставен по начин, който способства да се узнае резултата от гласуването от трети лица. Предлага да се ситуира машината по начин, който да не дописка разкриване на тайната на вота.РИК 23 – гр. София, е осъществила контакт с членовете, СИК № 48 и 49, като са дадени указания  с цел преустановяване нарушения на ИК.

 

 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и 20 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ

 

Във връзка с Жалба с Вх. № 277/26. 05. 2019 г. на 23 РИК – гр. София, 23 РИК – гр. София, е осъществила контакт с членовете, СИК № 48 и 49 с цел преустановяване нарушения на ИК.

 

На основание чл. 73, ал. 1, Решението подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.06.2019 в 12:45 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения