Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 103-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: жалба на Вх. № 280/26. 05. 2019 г.

В РИК 23 – София е постъпила Жалба с Вх. № 280/26. 05. 2019 г. от Виктор Димитров.

Постъпило е оплакване в РИК 23 – гр. София за не работеща машина за гласуване. Оплакването е от жалбоподателя, който е искал да гласува в СИК № 15 в район „Изгрев“, 11 ОУ „Пимен Зографски“.

Следва да се има в предвид, че инсталирането, ремонтите и експлоатацията на машините за гласуване, е задължение и отговорност на доставчика на машините – СИЕЛА НОРМА. Освен горното въпреки времената невъзможност за машинно гласуване във въпросната секция не опорочава възможността за изразяване на вот предвид наличието на хартиени бюлетини за гласуване.

На следващо място следва да се отбележи, че при извършената проверка е установи, че визираният проблем е бил своевременно отстранен от отговорните за това техници на СИЕЛА НОРМА.

 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и 20 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

 

Оставя без уважение и , счита  същата за неоснователна

 

На основание чл. 73, ал. 1, Решението подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.06.2019 в 12:46 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения