Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 49-ЕП
София 23 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Студентси“.

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 184/22.05.2019 г., от кмета на р-н „Студентски“ с предложение за освобождаване на общо 137 членове в 56 СИК, както следва за:  ПП ГЕРБ:  29 бр. членове, Коалиция БСП за България - 15 бр. членове, ПП ДПС – 53 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 35 бр. членове, ПП Воля - 3 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 2 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 0 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.

Към писмата са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

 

РЕШИ

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Дияна Георгиева Иванова

 

234616001

Член

Диляна Емилова Гълъбова

 

234616001

Член

Анита Валентинова Симеонова

 

234616002

Член

Жан Димитров Чаушев

 

234616002

Член

Антон Николаев Циндимов

 

234616003

Член

Живко Николов Станчев

 

234616003

Председател

Виктория Симеонова Стоянова

 

234616003

Член

Ванко Леонидас Кескинидас

 

234616003

Член

Искрен Цветославов Арабаджиев

 

234616004

Член

Муса Мустафа Перушински

 

234616005

Член

Медиха Ружина Моллова

 

234616005

Зам.Председател

Сашка Кирилова Николова

 

234616006

Член

Гюлер  Ремзи Мустафа

 

234616007

Член

Желязко Асенов Станишев

 

234616007

Член

Алтес  Фидаил Идриз

 

234616007

Член

Милена Красимирова Владимирова

 

234616008

Член

Виктор Филипов Симеонов

 

234616009

Зам.-Председател

Марио Стефанов Кастаманов

 

234616010

Член

Петър Георгиев Шалев

 

234616010

Председател

Станислав Стоянов Василев

 

234616010

Член

Сафие Мехмедова Хасан

 

234616010

Зам Председател

Нели Христова Кирчева

 

234616011

Председател

Димитър Георгиев Марков

 

234616012

Зам.-Председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616012

Член

Симеон Асенов Каменов

 

234616013

Председател

Мюмюн Сали Исмаил

 

234616014

Член

Румяна Миткова Хаджиева

 

234616014

Член

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616014

Зам.Председател

Маргарита Василева Андонова

 

234616014

Член

Златка Георгиева Зашев

 

234616015

Член

Вергиния Драганова Петкова

 

234616015

Председател

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616015

Член

Енис Ерджан Исмаил

 

234616015

Зам Председател

Марияна Ценова Василева

 

234616016

Председател

Нели Николова Иванова

 

234616016

Член

Мелиса Танер Мехмед

 

234616017

Член

Галина Христова Дзанева

 

234616017

Член

Илиян Иванов Илиев

 

234616018

Секретар

Мария Илиева Лозанска

 

234616018

Член

Ахмед Юсеинов Бошнаков

 

234616018

Член

Илиян Горанов Спасов

 

234616019

Член

Емил Тодоров Гълъбов

 

234616019

Член

Ерсин Метин Дурмуш

 

234616019

Член

Десислава Драгомирова Дичева

 

234616019

Председател

Ивелин Димчов Каменов

 

234616020

Член

Сабри Ахмедов Хаджиев

 

234616020

Секретар

Мариана Васкова Георгиева

 

234616020

Член

Десислава Петрова Генова

 

234616021

Председател

Любима Йорданова Димитрова

 

234616021

Член

Александър Алеков Поюков

 

234616021

Секретар

Илиян Илиянов Спасов

 

234616022

Член

Теодора Димитрова Колева

 

234616022

Секретар

Петя Владимирова Мутафчиева

 

234616022

Член

Инна Дериволкова Дериволкова

 

234616023

Председател

Сонай Фахри Хамза

 

234616023

Зам.Председател

Александър Димитров Владимиров

 

234616024

Зам.-Председател

Мариян Янев Димитров

 

234616024

Член

Мила Величков Спасова

 

234616025

Член

Диляна Здравкова Вачева

 

234616025

Зам Председател

Георги Димитров Брусийски

 

234616025

Председател

Петко Михайлов Михайлов

 

234616026

Член

Хорие Ахмед Дуран

 

234616026

Член

Камелия Кирилова Колева

 

234616027

Член

Сузана Цветанова Маринска

 

234616028

Член

Окан Риза Али

 

234616028

Председател

Янислав Стоянов Купенов

 

234616029

Член

Поликсения Христова Шалева

 

234616029

Член

Георги Петров Петров

 

234616029

Секретар

Даниела Петрова Милослова

 

234616030

Член

Алпай Халил Делибекир

 

234616030

Член

Александър Владимиров Мутафчиев

 

234616031

Член

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616032

Секретар

Ирфан Мехмед Ирфан

 

234616032

Член

Димитър Иванов  Бончев

 

234616032

Член

Веселина Петрова Петрова

 

234616032

Председтел

Радостинка Красимирова Милослова

 

234616033

Член

Силвия Богданова Лечева

 

234616033

Председател

Зарифка Адил Иброшева

 

234616033

Член

Огнян Василев Цветков

 

234616034

Член

Елена Миткова Шалева

 

234616034

Зам.-Председател

Севал Севгин Халил

 

234616034

Член

Любомира Свиленова Григорова

 

234616035

Секретар

Фатме Ахмедова Иброшева

 

234616035

Член

Яна Иво Карагеоргиева

 

234616036

Член

Айлин Бъскова

 

234616036

Зам.-Председател

Ексер Ерол Халил

 

234616036

Член

Филип Ицко Горески

 

234616036

Председтел

Стефка Цветанова Василева

 

234616036

Член

Марина Димитрова Мантрова

 

234616037

Член

Тюркян Айдън Ружди

 

234616037

Секретар

Изабела Георгиева Георгиева

 

234616038

Член

Силвия Илиева

 

234616038

Член

Джейда Фахридин Мустафа

 

234616038

Председател

Тодор Николаев Бочуков

 

234616039

Член

Неделина Димитрова

 

234616039

Член

Самет Ерджан Мюмюн

 

234616039

Член

Ивелина Димитрова Камел

 

234616040

Зам.-Председател

Николета Георгиева Димитрова

 

234616040

Член

Карина Георгиева Череликова

 

234616041

Член

Катя Райчова Анадолийска

 

234616041

Секретар

Садко Славейков Митков

 

234616041

Председател

Петър Михайлов Иванов

 

234616041

Член

Георги Людмилов Коджаниколов

 

234616042

Член

Танзер Юсеинов Юсеинов

 

234616042

Председател

Мария Георгиева Жилева

 

234616043

Зам.-Председател

Еркал Ефраимов Феимов

 

234616043

Член

Петьо Бориславов Петков

 

234616044

Секретар

Фатме Ахмедова Чолакова

 

234616044

Член

Василия Николаева Василева

 

234616045

Член

Тодор Георгиев Стоянов

 

234616045

Председател

Елена Петрова Иванова

 

234616046

Зам.-Председател

Ралица Христова Кушева

 

234616046

Член

Сийка Димитрова Иванова

 

234616047

Член

Денис Славеев Чешлиев

 

234616047

Член

Ана-Мария Венелинова Вълкова

 

234616047

Секретар

Петър Николаев Кънчев

 

234616047

Председател

Юлия Едуардова Енчева

 

234616047

Член

Михаил Живков Чакъров

 

234616048

Секретар

Стоян Методиев Стоянов

 

234616048

Председател

Сибел Юсуфова Сабриева

 

234616048

Член

Александър Александров Грозданов

 

234616049

Председател

Стоян Желязков Христов

 

234616049

Зам.-Председател

Орхан Исмет Муса

 

234616049

Член

Йордан Лалев Йорданов

 

234616050

Член

Мартин Бранимиров Каписъски

 

234616050

Член

Ани Димитрова Ковачева

 

234616051

Зам.-Председател

Шериф Саами Кунч

 

234616051

Член

Маринела Иванова Петкова

 

234616052

Секретар

Павлина Николова Мраценкова

 

234616052

Член

Мариана Димитрова Бойчева

 

234616053

Член

Мария Владимирова Рангелова

 

234616054

Секретар

Кристина Христова Ботева

 

234616054

Член

Ирина Томова Терзиева

 

234616055

Член

Симона Ивова Николова

 

234616056

Зам.-Председател

Кристиян Руменов Маджуров

 

234616056

Председател

Албена Димитрова Георгиева

 

234616056

Член

Елина Росенова Сандолова

 

 

На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

 

 СИК

Длъжност

Име Презиме Фамилия

ЕГН

234616001

Председател

Никола Димитров Сталев

 

234616001

Член

Габриела Антонова Иванова

 

234616001

Член

Анна Николаева Ангелова

 

234616002

Член

Ариф Билял Моллов

 

234616002

Член

Мирослав Илиев Върбанов

 

234616003

Член

Денис Славеев Чешлиев

 

234616003

Председател

Ахмед Юсеинов Бошнаков

 

234616003

Член

Йонко Венциславов Йотов

 

234616003

Член

Марияна Светославова Георгиева

 

234616004

Член

Юсуф Сайфи Хадживезула

 

234616005

Член

Талип Мехмед Аянски

 

234616005

Зам.Председател

Пенка Накова Терзийска

 

234616006

Член

Мустафа Ахмед Сюлейман

 

234616007

Член

Даниела Георгиева Тодорова

 

234616007

Член

Мария Свиленова Неделчева

 

234616007

Член

Сийка Димитрова Иванова

 

234616008

Член

Виолета Георгиева Гергинова

 

234616009

Зам.-Председател

Кристина Милкова Милева

 

234616010

Член

Анета Христова Христова

 

234616010

Председател

Кристиян Руменов Маджуров

 

234616010

Член

Азизе Айдънова Мустафова

 

234616010

Зам Председател

Георги Василев Георгиев

 

234616011

Председател

Веселинка Стефанова Ралева

 

234616012

Зам.-Председател

Димитър Георгиев Марков

 

234616012

Член

Ива Иванова Драгова

 

234616013

Председател

Шенол Шенаси Юсеин

 

234616014

Член

Деница Якимова Барутинска

 

234616014

Член

Любима Йорданова Димитрова

 

234616014

Зам.Председател

Златка Георгиева Зашева

 

234616014

Член

Маргарита Василева Андонова

 

234616015

Член

Мария Илиева Лозанска

 

234616015

Председател

Иванка Стефанова Чолакова

 

234616015

Член

Йоанна Едуардова Романска

 

234616015

Зам Председател

Венцислав Данаилов Цонев

 

234616016

Председател

Тодор Иванов Димитров

 

234616016

Член

Сабри Бекир Бекир

 

234616017

Член

Атидже Мусова Коренарска

 

234616017

Член

Димитър Петров Цветанов

 

234616018

Секретар

Станислав Стоянов Василев

 

234616018

Член

Лютви Хюсни Хаджиалиш

 

234616018

Член

Калина Симеонова Копривленска

 

234616019

Член

Антония Ивова Тодорова

 

234616019

Член

Поля Ивова Цветанова

 

234616019

Член

Ивелина Радославова Чавдарова

 

234616019

Председател

Петър Николаев Кънчев

 

234616020

Член

Мария Минчева Златанова

 

234616020

Секретар

Десислава Петрова Генова

 

234616020

Член

Симка Райчева Младенова

 

234616021

Председател

Илиян Мирославов Чабуклийски

 

234616021

Член

Берна Мюрен Рюстем

 

234616021

Секретар

Албена Асенова Маджарова

 

234616022

Член

Иван Милков Милушев

 

234616022

Секретар

Ирена Атанасова Димитрова

 

234616022

Член

Мария Иванова Атанасова

 

234616023

Председател

Захари Асенов Ваклинов

 

234616023

Зам.Председател

Марина Димитрова Мантрова

 

234616024

Зам.-Председател

Муса Салих Мустафа

 

234616024

Член

 Диян Здравков Кожухаров

 

234616025

Член

Георги Илиев Туджаров

 

234616025

Зам Председател

Яна Иво Карагеоргиева

 

234616025

Председател

Моника Юлианова Иванова

 

234616026

Член

Мануел Стефанов Стефанов

 

234616026

Член

Изабела Георгиева Георгиева - Карагеоргиева

 

234616027

Член

Иванка Илиева Туджарова

 

234616028

Член

Гюлкибар Юзджан Мюмюн

 

234616028

Председател

Юлия-Константина Георгиу Триандопулу

 

234616029

Член

Георги Костадинов Костадинов

 

234616029

Член

Веселин Георгиев Андреев

 

234616029

Секретар

Радостинка Красимирова Алексиева

 

234616030

Член

Еркан Фикри Мехмедали

 

234616030

Член

Константина Костадинова Сапунджиева

 

234616031

Член

Саваш Гюняй Якуб

 

234616032

Секретар

Теодора Димитрова Колева

 

234616032

Член

Елизабет Херман Павлова

 

234616032

Член

Юлия Антонова Ангелова

 

234616032

Председтел

Даниела Младенова Петрова-Милослова

 

234616033

Член

Калоян Иванов Калев

 

234616033

Председател

Олчай Мухидин Шабан

 

234616033

Член

Вихра Захариева Апостолова

 

234616034

Член

Богомил Стефанов Тодоров

 

234616034

Зам.-Председател

Албена Димитрова Георгиева

 

234616034

Член

Стела Константинова Настева

 

234616035

Секретар

Ренета Антонова Илиева

 

234616035

Член

Симона Маринова Йосифова

 

234616036

Член

Аделина Христова Маркова

 

234616036

Зам.-Председател

Юзджан Мустафа Ахмед

 

234616036

Член

Габриела Димитрова Русева

 

234616036

Председтел

Евгения Благоева Николова

 

234616036

Член

Юлия Цветанова Маринова

 

234616037

Член

Онур Неждет Кязим

 

234616037

Секретар

Владимира Тодорова Захариева,

 

234616038

Член

Цветан Любомиров Милков

 

234616038

Член

Хюлиа Кямилова Салиева

 

234616038

Председател

Десислава Димитрова Димитрова

 

234616039

Член

Гергана Иванова Длъгникова Ангелова

 

234616039

Член

Симона Дойчинова Дойчинова

 

234616039

Член

Инна Дериволкова

 

234616040

Зам.-Председател

Анита Валентинова Симеонова

 

234616040

Член

Петьо Николаев Недялков

 

234616041

Член

Ваня Николова Панайотова

 

234616041

Секретар

Стоян Желязков Христов

 

234616041

Председател

Виктория Симеонова Стоянова

 

234616041

Член

Диана Симеонова Симеонова

 

234616042

Член

Иван Иванов Иванов

 

234616042

Председател

Силвина Борисова Антонова-Вълчева

 

234616043

Зам.-Председател

Тодор Георгиев Стоянов

 

234616043

Член

Вероника Кирилова Кирилова

 

234616044

Секретар

Зайнеп Салих Буковян

 

234616044

Член

Моника Дончева Дончева

 

234616045

Член

Бейзат Албертов Яхов

 

234616045

Председател

Ванеса Стоянова Панчовска

 

234616046

Зам.-Председател

Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

 

234616046

Член

Александър Димитров Владимиров

 

234616047

Член

Катя Райчова Анадолийска

 

234616047

Член

Емрах Фикри Мехмедали

 

234616047

Секретар

Симона Илиева Георгиева

 

234616047

Председател

Михаил Живков Чакъров

 

234616047

Член

Диляна Емилова Гълабова

 

234616048

Секретар

Илиана Динчова Башлиева

 

234616048

Председател

Муса Усаин Барабун

 

234616048

Член

Живка Илианова Георгиева

 

234616049

Председател

Садко Славейков Митков

 

234616049

Зам.-Председател

Фатме Ахмедова Чолакова

 

234616049

Член

Анелия Георгиева Николова

 

234616050

Член

Айше Саитова Бостанджи

 

234616050

Член

Димана Илиева Иванова

 

234616051

Зам.-Председател

Марио Стефанов Василев

 

234616051

Член

Дима Миткова Илиева

 

234616052

Секретар

Андрей Стефанов Василев

 

234616052

Член

Светослав Стилиянов Ангелов

 

234616053

Член

Рахим Зафер Юмерефенди

 

234616054

Секретар

Сание Мюмюн Мюмюн

 

234616054

Член

Живко Мавродиев Вълчев

 

234616055

Член

Емил Антонов Тасев

 

234616056

Зам.-Председател

Светослав Асенов Братанов

 

234616056

Председател

Танзер Юсеинов Юсеинов

 

234616056

Член

Кристиян Светлозаров Василев

 

 

 Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 22.05.2019 в 16:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения