Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 50-ЕП
София 23 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Младост“.

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 193/22.05.2019 г., от кмета на р-н „Младост“ с предложение за освобождаване на общо 253членове в 123 СИК, както следва за:  ПП ГЕРБ:  28 бр. членове, Коалиция БСП за България - 48 бр. членове, ПП ДПС – 99 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 72 бр. членове, ПП Воля -  бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 2 бр. членове, На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.

Към писмата са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ

 

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

 Сик

Длъжност 

Име , Презиме , Фамилия

 ЕГН

234615001

Член

Милка Димитрова Йотова

 

234615001

Член

Райна Владимирова Сергеева

 

234615001

Член

Маринела Иванова Генкова

 

234615001

Председател

Недка Димитрова Калпакова

 

234615002

Член

Здравка Георгиева Кавазова

 

234615002

Член

Петя Петрова Крачунова

 

234615003

Зам.Председател

Юлия Василева Георгиева

 

234615003

Член

Георги Асенов Колев

 

234615004

Член

Марта Григорова Георгиева

 

234615004

Член

Петранка Мирославова Мирчева

 

234615005

Председател

Йорданка Минчева Динева

 

234615005

Член

Маргарита Михайлова Илиева

 

234615005

Член

Тихомир Венциславов Вълов

 

234615005

Член

Цветелин Мирославов Мирчев

 

234615006

Член

Зайнеб Шабанова Сюлейманова

 

234615006

Член

Венета Блажева Линкова

 

234615007

Секретар

Катя Борисова Мицева

 

234615007

Член

Мария Дмитриева Рабаджи

 

234615008

Член

Валтерия Борисова Филева

 

234615008

Зам.Председател

Спаска Цветкова Кръстева

 

234615009

Зам.Председател

Росица Христова Илиева

 

234615009

Секретар

Найденка Димитрова Христова

 

234615009

Член

Севдалин Александров

 

234615010

Член

Станислава Ангелова

 

234615011

Член

Теодора Димитрова Велкова

 

234615011

Председател

Димитър Божков Лилов

 

234615012

Зам.Председател

Любов Манова Казакова

 

234615012

Секретар

Виолета Петрова Георгиева

 

234615012

Член

Антон Георгиев Петков

 

234615013

Член

Светла Милкова Струмина

 

234615013

Член

Мирослав Илиев Илиев

 

234615013

Секретар

Пламен Богданов Петков

 

234615015

Зам.Председател

Захарина Петрова Григорова

 

234615015

Член

Васил Димитров Кадарски

 

234615015

Член

Славея Георгиева Илиева

 

234615015

Член

Гълъбина Георгиева Христова

 

234615016

Председател

Драгомир Георгиева Каравелов

 

234615016

Член

Васил Петров Таков

 

234615017

Член

Атанас Георгиев Величков

 

234615017

Секретар

Мария Румянова Симеонова

 

234615018

Член

Рашка Стефанова Христова

 

234615018

Зам.Председател

Стефчо Йозов Пенков

 

234615019

Председател

Йорданка Събева Василева

 

234615020

Зам.-Председател

Маргарита Величкова Недкова

 

234615021

Член

Румен Валентинов Банчев

 

234615022

Член

Маша Сашова Радославова

 

234615023

Председател

Аделина Цветанова Митева

 

234615023

Секретар

Цветанка Валериева Иванова

 

234615024

Председател

Валентин Димитров Цветков

 

234615024

Член

Мария Юлиянова Драганова

 

234615025

Зам.Председател

Петя Георгиева Петрова

 

234615025

Секретар

Таня Борисова Хаджигенова

 

234615026

Председател

Кръстьо Николов Петков

 

234615027

Член

Силвия Цветанова Тодорова

 

234615027

Член

Генка Йовчева Георгиева

 

234615028

Зам.Председател

Екатерина Иванова Захариева

 

234615028

Член

Тотка Иванова Каякчиева

 

234615029

Зам.Председател

Мария Михайлова Михайлова

 

234615030

Председател

Анелия Петрова Георгиева

 

234615031

Член

Венцислав Митков Велков

 

234615032

Член

Даниела Гергинова Димитрова

 

234615032

Член

Иван Митев Митев

 

234615033

Зам.Председател

Георги Христов Пейчев

 

234615033

Зам.Председател

Снежана Борисова Илиева

 

234615033

Член

Емилия Иванова Митева

 

234615034

Зам.Председател

Елена Николова Ласкова

 

234615034

Член

Мариела Боркова Гаврилова

 

234615034

Член

Снежана Кирилова Мурева

 

234615035

Член

Георги Пламенов Антонов

 

234615035

Секретар

Десислава Здравкова Мурева

 

234615036

Зам.Председател

Александър Димитров Станоев

 

234615037

Член

Таня Георгиева Николова

 

234615038

Член

Даниела Иванова Рангелова

 

234615039

Член

Арета Георгиева Иванова

 

234615040

Член

Десислава Георгиева Йорданова

 

234615040

Председател

Данчо Димитров Манов

 

234615041

Член

Надя Иванова Георгиева

 

234615042

Председател

Ваня Тодорова Добрева

 

234615042

Секретар

Гина Димитрова Катина

 

234615042

Член

Жасмина Иванова Манова

 

234615043

Председател

Кирил Велинов Стефчев

 

234615043

Секретар

Румяна Методиева Стоименова

 

234615044

Член

Виктор Розев Китанов

 

234615044

Член

Йонко Радославов Христов

 

234615044

Зам.Председател

Камелия Иванова Илиева

 

234615045

Член

Даяна Дончева Манова

 

234615046

Член

Станислава Иванова Недева

 

234615046

Член

Таня Николова Павлова

 

234615046

Член

Георги Николов Харалампиев

 

234615047

Член

Данчо Стоименов Стоянов

 

234615047

Член

Пламен Емилов Антонов

 

234615047

Секретар

Юлия Кирилова Василева

 

234615048

Член

Виолетка Петкова Гайдарска

 

234615048

Председател

Веселина Траянова Гоцева

 

234615049

Член

 Иванка Михайлова Христова

 

234615049

Член

Даринка Красимирова Тонева

 

234615050

Зам.Председател

Станка Гочев Янкова

 

234615050

Член

Милка Неофитова Шиякова

 

234615051

Член

Райна Александрова Иванова

 

234615051

Член

Иван Антонов Антонов

 

234615051

Секретар

Георги Димитров Димитров

 

234615052

Председател

Петко Стоянов Христов

 

234615052

Член

Валентина Кузманова Станчева

 

234615053

Секретар

Седефка Добрева Павлова

 

234615053

Член

Стефан Симеонов Ангелов

 

234615054

Член

Марийка Стоянова Переновска

 

234615054

Секретар

Мария Цветкова Цветкова

 

234615054

Зам.Председател

Стефан Петров Станчев

 

234615055

Секретар

Иван Крумов Симеонов

 

234615056

Зам.Председател

Илияна Стефанова Гергова

 

234615056

Член

Анелия Михайлова Петлешкова

 

234615057

Член

Филип Пламенов Петков

 

234615057

Член

Янчо Кирилов Димитров

 

234615058

Член

Искра Петрова Цанова

 

234615058

Член

Мария Ненчева Стоянова

 

234615058

Председател

Емил Божидаров Стоянов

 

234615059

Зам.Председател

Недялка Петкова Терезова

 

234615060

Член

Медиха Мехмедова Ахмедова

 

234615061

Член

Симанка Желева Велинова

 

234615062

Секретар

Величка Павлова Александрова

 

234615062

Член

Катя Драганова Алипиева

 

234615062

Член

Венета Иванова Сотирова

 

234615063

Член

Борислава Кирчева Денчева

 

234615063

Секретар

Лина Борисова Добрилова

 

234615063

Член

Иванка Дамянова Тодорова

 

234615063

Член

Велизара Алдинова Минчева

 

234615064

Член

Емил Стефанов Маринов

 

234615064

Председател

Пвлина Йорданова Иванова

 

234615065

Член

Снежанка Лилова Семовска

 

234615065

Секретар

Айсел Мехмедова Ахмедова

 

234615066

Член

Росица Валентинова Георгиева

 

234615066

Зам.Председател

Стефан Александров Иванов

 

234615067

Член

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615068

Член

Стефка Димитрова Хмиелевска

 

234615069

Член

Иван Митков Цанков

 

234615069

Член

Татяна Петрова Гинева

 

234615070

Зам.Председател

Димитрина Георгиева Стойчева

 

234615070

Член

Антон Маринов Митев

 

234615070

Член

Лазаринка Иванова Миткова

 

234615071

Член

Ирена Георгиева Петрова

 

234615071

Секретар

Нина Живкова Григорова

 

234615072

Член

Евгения Петкова Божилова

 

234615072

Председател

Емил Генов Григоров

 

234615073

Председател

Оличка Делчева Вълчева

 

234615073

Член

Мадлена Страхилова Атанасова

 

234615073

Председател

Оличка Делчева Вълчева

 

234615073

Член

Дочка Генчева Гинева

 

234615074

Секретар

Лилия Цветкова Тошева

 

234615074

Член

Таня Илиева Асенова

 

234615075

Секретар

Кирил Георгиев Георгиев

 

234615075

Член

Райка Димитрова Соколова

 

234615076

Председател

Петко Найденов Йончев

 

234615076

Член

Цецка Петрова Иванова

 

234615077

Член

Бисерка Сотирова Костова

 

234615077

Зам.Председател

Трндафилка Илиева Кръстева

 

234615078

Член

Росица Фиданова Димитрова

 

234615078

Председател

Лютвие Ахмедова Ходжова

 

234615079

Секретар

Елена Стоянова Илиева

 

234615080

Зам.Председател

Наташа Александрова Сотирова

 

234615080

Член

Радина Радой Радойнова

 

234615081

Член

Христо Дечков Йовков

 

234615082

Зам.Председател

Маргарита Димитрова Христова

 

234615082

Член

Елена Димитрова Мулетарова

 

234615082

Председател

Лозенка Димитрова Богданова

 

234615082

Член

Виктор Цветанов Виделов

 

234615083

Член

Анка Димитрова Миладинова

 

234615083

Член

Теодора Петрова Енчева

 

234615083

Зам.Председател

Людмил Зорков Петков

 

234615084

Член

Кръстинка Стоянова Иванова

 

234615085

Зам.Председател

Цветана Василева Беновска

 

234615085

Член

Велислава Руменова Трънколева

 

234615085

Член

Мария Йорданова Сребърнова

 

234615085

Председател

Стефан Ангелов Христов

 

234615086

Секретар

Александър Красимиров Кьосев

 

234615087

Член

Галина Николова Йорданова

 

234615087

Член

Тодор Славков Славков

 

234615087

Член

Валентин Стоянов Костов

 

234615088

Член

Елизавета Атанасова

 

234615089

Зам.Председател

Елена Любомирова Захариева

 

234615089

Член

Мариана Иванова Граменова

 

234615091

Зам.Председател

Пелагия Симеонова Тодорова

 

234615093

Член

Ирена Антонова Антонова

 

234615094

Секретар

Ирена Иванова Чонова

 

234615095

Председател

Тотка Генчева Чолпанова

 

234615095

Член

Митра Недялкова Минева

 

234615095

Член

Тодорка Боянова Георгиева

 

234615096

Зам.Председател

Йордан Петров Йорданов

 

234615096

Член

Димитър Светославов Пенчев

 

234615096

Член

Валериеява Личева Цанева

 

234615097

Член

Калин Виолинов Крънчев

 

234615097

Председател

Венелин Митков Бондалов

 

234615097

Член

Никола Николов Балевски

 

234615098

Зам.Председател

Петко Божидаров Меродийски

 

234615098

Секретар

Роза Стоянова Христова

 

234615098

Член

Анета Николова Велинова

 

234615099

Председател

Цветан Захариев Цветков

 

234615099

Зам.Председател

Иван Стоименов Зайков

 

234615100

Член

Божидар Иванов Бандаров

 

234615100

Секретар

Силвия Методиева Методиева

 

234615100

Член

Светлина Панова Пейчовска

 

234615101

Член

Лидия Маркова Тодорова

 

234615101

Член

Юлиана Стоянова Савкова

 

234615102

Зам.Председател

Владимир Александров

 

234615102

Секретар

Юлияна Георгиева Стефанова

 

234615102

Член

Цона Данчева Тодоринова

 

234615103

Член

Пирин Русланов Соколов

 

234615103

Председател

Борислава Георгиева Димитрова

 

234615104

Зам.Председател

Ивайло Кунчев Тодоров

 

234615104

Член

Цветелин Стефанов Цолов

 

234615104

Член

Мая Василева Георгиева

 

234615104

Член

Иванка Атанасова Ковачка

 

234615105

Председател

Васил Маринов Карафизов

 

234615105

Член

Красимир Асенов Калфов

 

234615106

Член

Мария Боянова Христова

 

234615107

Член

Диана Ангелова Райчева

 

234615107

Секретар

Весела Симова Петрова

 

234615107

Член

Мая Василева Георгиева

 

234615107

Зам.Председател

Анелия Иванова Димитрова

 

234615108

Секретар

Наско Николаев Малинов

 

234615110

Председател

Здравка Станкова Досева

 

234615110

Заместник Председател

Любка Стоянова Николова

 

234615110

Член

Любка Стоянова Никололова

 

234615110

Член

Любомир Петров Христов

 

234615110

Секретар

Ваня Николаева Генова

 

234615111

Член

Васил Кирилов Петков

 

234615112

Член

Петър Методиев Киров

 

234615112

Член

Моника Николаева Малинова

 

234615113

Председател

Денислава Олегова Виячка

 

234615113

Зам.Председател

Лиляна Николова Вардарова

 

234615114

Член

Христо Константинов Христов

 

234615114

Член

Валентин Иванов Такиев

 

234615115

Секретар

Нина Стефанова Нейчева

 

234615116

Председател

Валери Георгиев Миланов

 

234615116

Член

Невена Венциславова Младенова

 

234615117

Зам.Председател

Велизар Драганов Велизаров

 

234615117

Член

Емилия Радославова Илиева

 

234615117

Председател

Стефка Огнянова Петрова

 

234615118

Председател

Радка Маринова Иванова

 

234615118

Член

Таня Николова Бошкова

 

234615119

Член

Кристияна Светославова

 

234615119

Секретар

Анжела Емилова Димитрова

 

234615121

Зам.Председател

Анелия Стоянова Александрова

 

234615121

Член

Веселина Венциславова Миткова

 

234615122

Член

Росита Николова Георгиева

 

234615123

Член

Любомир Светлозаров Дренски

 

234615123

Секретар

Адриана Сидней Калдерон

 

234615124

Председател

Любомир Константинов Николков

 

234615124

Член

Ана Димитрова Димитрова

 

234615125

Член

Людмил Георгиев Костов

 

234615125

Член

Александър Николаев Георгиев

 

234615127

Член

Ралица Николаева Иванова

 

234615127

Секретар

Момка Стоянова Монева

 

234615128

Член

Мариета Николова Христова

 

На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК 

 Длъжност

Име , Презиме , Фамилия

ЕГН 

234615001

Член

ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

 

234615001

Член

Таня Николова Павлова

 

234615001

Член

Николай Илиянов Тодоров

 

234615001

Председател

Денчо Асенов Дамянов

 

234615002

Член

Пламен Емилов Антонов

 

234615002

Член

Гергана Красимирова Маринополска

 

234615003

Зам.Председател

Росица Христова Илиева

 

234615003

Член

Иван Йорданов Шуманков

 

234615004

Член

Лора Стоева Ангелова

 

234615004

Член

Ангел Валериев Светославов

 

234615005

Председател

ЕЛЕНКА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА

 

234615005

Член

Седефка Добрева Павлова

 

234615005

Член

Мирослав Красимиров Маринополски

 

234615005

Член

Деница Димитрова Първанова

 

234615006

Член

ИВАНКА КРЪСТЕВА СТАМЕНОВА

 

234615006

Член

Розалина Станимирова Петрова

 

234615007

Секретар

Ванюша Димитрова Ангелова

 

234615007

Член

Станислав Делев Стоянов

 

234615008

Член

ЗАХАРИНА ПЕТКОВА ГРИГОРОВА

 

234615008

Зам.Председател

Силвия Бойкова Григорова

 

234615009

Зам.Председател

Юлия Василева Георгиева

 

234615009

Секретар

Красимир Иванов Загорски

 

234615009

Член

Цона Данчева Тодоринова

 

234615010

Член

Кръстанка Стоянова Иванова

 

234615011

Член

Аделина Димитрова Сотирова

 

234615011

Председател

Анче Коцева Маринова

 

234615012

Зам.Председател

Десислава Венциславова Николова

 

234615012

Секретар

Петя Петрова Крачунова

 

234615012

Член

Бегония Станиславова Атанасова

 

234615013

Член

ЦВЕТЕЛИНА АДАМОВА ВЕРГИЛЧОВА

 

234615013

Член

Алена Николова Ковачева

 

234615013

Секретар

Цветан Наташов Маринов

 

234615015

Зам.Председател

Мария Иванова Денчева

 

234615015

Член

ГАБРИЕЛА ДАНИЕЛОВА РАШЕВА

 

234615015

Член

Славка Георгиева Илиева

 

234615015

Член

Антон Георгиев Петков

 

234615016

Председател

Петко Найденов Йончев

 

234615016

Член

Димитър Янков Асенов

 

234615017

Член

Десислава Георгиева Йорданова

 

234615017

Секретар

Петър Георгиев Владимиров

 

234615018

Член

Снежана Борисова Илиева

 

234615018

Зам.Председател

Ива Йорданова Личева

 

234615019

Председател

Валентина Алексиева Петрова

 

234615020

Зам.-Председател

Мирослав Илиев Илиев

 

234615021

Член

Нина Живкова Григорова

 

234615022

Член

Дочка Генчева Гинева

 

234615023

Председател

Мария Христова Маринополска

 

234615023

Секретар

Росица Петрова Кирова

 

234615024

Председател

ЛЮБЧО ЙОСИФОВ НЕШЕВ

 

234615024

Член

Десислава Павлова Горанова

 

234615025

Зам.Председател

Георги Христов Пейчев

 

234615025

Секретар

Маргарита Величкова Недкова

 

234615026

Председател

Маргарита Михайлова Илиева

 

234615027

Член

Юлия Цветанова Тодорова

 

234615027

Член

Иван Митев Митев

 

234615028

Зам.Председател

Калина Савова Славкова

 

234615028

Член

Емилия Иванова Митева

 

234615029

Зам.Председател

Шишман Димитров Узунов

 

234615030

Председател

Марушка Владиславова Бацова

 

234615031

Член

Надя Благоева Стоилова

 

234615032

Член

Ванина Стефанова Ловджиева

 

234615032

Член

Татяна Шишманова Узунова

 

234615033

Зам.Председател

Валентин Димитров Цветков

 

234615033

Зам.Председател

Христинка Петкова Йончева

 

234615033

Член

Добромир Евгениев Стоянов

 

234615034

Зам.Председател

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615034

Член

Стефан Пламенов Николов

 

234615034

Член

Валентин Георгиев Костов

 

234615035

Член

Наталия Владимирова Ангелова

 

234615035

Секретар

Иванка Димитрова Дишева

 

234615036

Зам.Председател

Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова

 

234615037

Член

Али Рамадан Вели

 

234615038

Член

Елеонора Велинова Караасенова

 

234615039

Член

Десислава Любомирова Йосифова

 

234615040

Член

Красимир Николаев Григоров

 

234615040

Председател

Шенгюл Али Вели

 

234615041

Член

Надя Иванова Георгиева

 

234615042

Председател

Радка Ангелова Цекова

 

234615042

Секретар

Станка Йорданова Христова

 

234615042

Член

Дейвид Янков Спасов

 

234615043

Председател

Веселина Георгиева Порязова

 

234615043

Секретар

Шинай Али Вели

 

234615044

Член

Виолета Гергинова Витанова

 

234615044

Член

Георги Христов Балабанов

 

234615044

Зам.Председател

Стефчо Йозов Пенков

 

234615045

Член

Румен Валентинов Банчев

 

234615046

Член

ДАНЧО ДИМИТРОВ МАНОВ

 

234615046

Член

Райна Владимирова Сергеева

 

234615046

Член

Юсуф Мехмед Салих

 

234615047

Член

ЖАСМИНА ИВАНОВА МАНОВА

 

234615047

Член

Калина Василева Василева

 

234615047

Секретар

Александър Димитров Станоев

 

234615048

Член

Адриана Валериева Семушина

 

234615048

Председател

Виолета Сашова Иванова-Недева

 

234615049

Член

Даниела Игнатова Игнатова

 

234615049

Член

Меглена Любомирова Кръстева

 

234615050

Зам.Председател

Мирела Цветанова Кръстева

 

234615050

Член

Екатерина Иванова Захариева

 

234615051

Член

ДИАНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

 

234615051

Член

Велислава Руменова Трънколева

 

234615051

Секретар

Иван Еленков Ячев

 

234615052

Председател

Оля Николова Василева

 

234615052

Член

Веселина Траянова Гоцива

 

234615053

Секретар

Марийка Стоянова Переновска

 

234615053

Член

Даниела Иванова Рангелова

 

234615054

Член

Лиляна Иванова Пенева

 

234615054

Секретар

Васил Илиев Василев

 

234615054

Зам.Председател

Десислава Йорданова Оронова

 

234615055

Секретар

Стефан Петров Станчев

 

234615056

Зам.Председател

Юлия Борисова Русева

 

234615056

Член

Маша Сашова Радославова

 

234615057

Член

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

234615057

Член

Виолета Кръстова Смрикадова

 

234615058

Член

ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ

 

234615058

Член

Ваня Тодорова Добрева

 

234615058

Председател

Емануил Иванов Захариев

 

234615059

Зам.Председател

Росита Николова Георгиева

 

234615060

Член

Адриана Сидней Калдерон

 

234615061

Член

Искра Цветанова Трайкова

 

234615062

Секретар

Ваня Ивелинова Петкова

 

234615062

Член

Иванка Дамянова Тодорова

 

234615062

Член

Пелагия Симеонова Тодорова

 

234615063

Член

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

 

234615063

Секретар

Антон Евгениев Алипиев

 

234615063

Член

Величка Павлова Александрова

 

234615063

Член

Мария Ненчева Стоянова

 

234615064

Член

Александър Стефанов Стоянов

 

234615064

Председател

Димитър Божков Лилов

 

234615065

Член

Михаела Цветанова Райчева

 

234615065

Секретар

Маргарита Емилова Игнатова

 

234615066

Член

Гергана Петрова Младенова

 

234615066

Зам.Председател

Елена Стефчова Гергова

 

234615067

Член

Валентин Стоянов Костов

 

234615068

Член

Иван Крумов Симеонов

 

234615069

Член

Венета Николова Зарева

 

234615069

Член

Мария Румянова Симеонова

 

234615070

Зам.Председател

Ина Методиева Трендафилова

 

234615070

Член

Борис Иванов Марков

 

234615070

Член

Велизара Алдинова Минчева

 

234615071

Член

Богданка Георгиева Петрова

 

234615071

Секретар

Емил Генов Григоров

 

234615072

Член

Иванка Илиева Христова

 

234615072

Председател

Мария Михайлова Михайлова

 

234615073

Председател

МАРИЯ НИКОЛАЕВА БУРЛАКОВА

 

234615073

Член

Радостин Анастасов Панайотов

 

234615073

Председател

Лилия Цветкова Тошева

 

234615073

Член

Павлина Йорданова Иванова

 

234615074

Секретар

Йорданка Николова Бенчева

 

234615074

Член

Стефан Александров Иванов

 

234615075

Секретар

Симеон Димитров Здравков

 

234615075

Член

Вяра Тодорова Машкулева-Петлешкова

 

234615076

Председател

Надка Спасова Здравкова

 

234615076

Член

Раделина Трайчова Манолова

 

234615077

Член

Александра Вълчанова Атанасова

 

234615077

Зам.Председател

Любомир Владимиров Игнатов

 

234615078

Член

Виолета Стефанова Захариева

 

234615078

Председател

Севдалин Александров Маджаров

 

234615079

Секретар

Радина Радой Радойнова

 

234615080

Зам.Председател

Лиляна Николова Вардарова

 

234615080

Член

Таня Илиева Асенова

 

234615081

Член

Гюмуш Османов Алиев

 

234615082

Зам.Председател

Теодора Владимирова Митина

 

234615082

Член

ВАСИЛ МАРИНОВ КАРАФИЗОВ

 

234615082

Председател

Весела Стефанова Кирилова

 

234615082

Член

Медиха Мехмедова Ахмедова

 

234615083

Член

Евгения Николаева Николова

 

234615083

Член

Ирина Анатолиева Токушева

 

234615083

Зам.Председател

Илиана Красимирова Ангелова

 

234615084

Член

Тотка Цанева Стефанова

 

234615085

Зам.Председател

Виктория Димитрова Танчева

 

234615085

Член

Иван Антонов Антонов

 

234615085

Член

Марин Николов Стойчовски

 

234615085

Председател

Виктор Цветанов Виделов

 

234615086

Секретар

Оличка Делчева Вълчева

 

234615087

Член

СНЕЖАНА РУСИНОВА САРАЧИНОВА

 

234615087

Член

Таня Борисова Хаджигенова

 

234615087

Член

Денис Валентинов Колев

 

234615088

Член

Асен Алексиев Асенов

 

234615089

Зам.Председател

Гергана Василева Овчарова

 

234615089

Член

Габриел Цветанов Аврамов

 

234615091

Зам.Председател

Айсел Мехмедова Ахмедова

 

234615093

Член

Мария Лукас Папантониу

 

234615094

Секретар

Анелия Иванова Димитрова

 

234615095

Председател

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

234615095

Член

СВЕТЛА ИЛИЕВА ПОПОВА

 

234615095

Член

Стефан Ангелов Христов

 

234615096

Зам.Председател

Елена Димитрова Мулетарова

 

234615096

Член

Силвия Станиславова Йорданова

 

234615096

Член

Елизавета Анастасова Анастасова

 

234615097

Член

МАЯ ВЕЛЬОВА КОСТОВА

 

234615097

Председател

Светослав Дончев Киряков

 

234615097

Член

Христо Дечков Йовков

 

234615098

Зам.Председател

Тереза Венциславова Маровска

 

234615098

Секретар

Катерина Лукас Папантониу

 

234615098

Член

Мариана Иванова Граменова

 

234615099

Председател

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

 

234615099

Зам.Председател

Цветослав Валентинов Владимиров

 

234615100

Член

Гергана Кънчева Борисова-Папантониу

 

234615100

Секретар

Ваня Николаева Генова

 

234615100

Член

Рени Янкова Илиева

 

234615101

Член

Мария Лукас Папантониу

 

234615101

Член

Васил Таков Петров

 

234615102

Зам.Председател

Ирен Страхилова Борисова

 

234615102

Секретар

Теодора Миткова Панагонова

 

234615102

Член

Славчо Асенов Борисов

 

234615103

Член

Мария Петрова Стоименова

 

234615103

Председател

Рагина Моис Асиел

 

234615104

Зам.Председател

Румен Василев Борисов

 

234615104

Член

Лилия Красимирова Зарева

 

234615104

Член

Валентина Николова Григорова

 

234615104

Член

Борислава Георгиева Димитрова

 

234615105

Председател

АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ МОТЕВ

 

234615105

Член

Асен Петров Филипов

 

234615106

Член

ИВАНКА НИКОЛОВА ИЛКОВА

 

234615107

Член

Роза Найденова Зарева

 

234615107

Секретар

Румяна Стефанова Георгиева

 

234615107

Член

Валентина Григорова Николова

 

234615107

Зам.Председател

Павлина Никифорома Тенева

 

234615108

Секретар

Миле Ненов

 

234615110

Председател

МИРЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

234615110

Заместник Председател

Славянка Тодорова Равгелова

 

234615110

Член

Славянка Тодорова Равгелова

 

234615110

Член

Виолета Страхилова Пейчева

 

234615110

Секретар

Катерина Иванова Николова - Стоянова

 

234615111

Член

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

 

234615112

Член

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ЧЕРНЕВА

 

234615112

Член

Валентина Тодорова Николова

 

234615113

Председател

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРУНОВА

 

234615113

Зам.Председател

Иван Димитров Кабаиванов

 

234615114

Член

ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ИЛКОВ

 

234615114

Член

Петя Валериева Страхилова

 

234615115

Секретар

Теодор Софрониев Атанасов

 

234615116

Председател

ДЕСИСЛАВ НЕНКОВ НЕНОВ

 

234615116

Член

Цветана Христова Дичовска

 

234615117

Зам.Председател

Александър Александров Илков

 

234615117

Член

РАДКА МАРИНОВА ИВАНОВА

 

234615117

Председател

Мая Василева Василева

 

234615118

Председател

ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА

 

234615118

Член

Таня Горанова Цветанова

 

234615119

Член

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

234615119

Секретар

Любомир Валентинов Янев

 

234615121

Зам.Председател

Валя Георгиева Пешева

 

234615121

Член

ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

 

234615122

Член

Надя Цветанова Кирова

 

234615123

Член

Маргарита Иванова Борисова

 

234615123

Секретар

Ангел Манолов Ботев

 

234615124

Председател

Ели Иванова Тодорова

 

234615124

Член

Румен Иванов Чифликчийски

 

234615125

Член

ВЕСЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МИТКОВА

 

234615125

Член

Нели Никифорова Калчева

 

234615127

Член

Пламен Димитров Димитров

 

234615127

Секретар

Исус Гълъбов Илиев

 

234615128

Член

Бойка Сергиева Боянова Славкова

 

 Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 11:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения