Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 52-ЕП
София 23 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на инициативен комитет Ваня Руменова Григорова.

 

В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 164/21.05.2019 г. от инициативен комитет Ваня Руменова Григорова, представляван от Боряна Янакиева Холевич-Маджарова чрез Галина Илиева Гайдарова, в качеството й на пълномощник,  за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 1/21.05.2019г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 2 броя застъпници общо на кандидата за член на Европейски парламент на инициативен комитет Ваня Руменова Григорова.  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 2 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

 

РЕШИ

 

РЕГИСТРИРА 2 /двама/ застъпници на инициативен комитет Ваня Руменова Григорова в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

ГалинаИлиева Гайдарова

 

2

Ангел НиколовНиколов

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 11:07 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения