Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
София 23 ИР, 22.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ.

 

 В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 173/21.05.2019 г. от Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ, представлявана от Атанас Петров Атанасов, чрез пълномощника Любомир Петров Георгиев   за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 3/21.05.2019 г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 18 броя застъпници общо на кандидатската листа за членове на Европейски парламент на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ.  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 18 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 18 /осемнадесет/ застъпници на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Надежда Владимирова Табакова-Асенова

 

2

Ирина Христова Пискулийска

 

3

Димитър Петров Божилов

 

4

Кристина Николаева Петкова

 

5

Христо Христов Петков

 

6

Зара Димитрова Бояджиева

 

7

Камен Ангелов Попов

 

8

Стефан Иванов Курдов

 

9

София Костадинова Георгиева

 

10

Илияна Илиева Хаджийска-Антонова

 

11

Вера Асенова Асенова

 

12

Микаела Димитрова Матвеева

 

13

Атанас  Тодоров Байкушев

 

14

Минко Танев Танев

 

15

Румяна Анастасова Николова

 

16

Милена Михайлова Китова

 

17

Ваня Костова Атанасова

 

18

Юлияна Миткова Искренова

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 11:13 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения