Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Коалиция КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 186/22.05.2019 г. от Коалиция КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Румен Йорданов Петков, чрез пълномощника Росица Димитрова Станковска   за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 4/22.05.2019 г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 37  броя застъпници общо на кандидатската листа за членове на Европейски парламент на Коалиция КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 37 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

 

Име

ЕГН

Грешка

1

Ивета Иванова Милева

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

2

Румяна Рашкова Нешкова

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

3

Мариана Светлозарова Иванова

 

Невалидно ЕГН (10 цифри)

4

Иван Керчев

 

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 33 предложени застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 33 /тридесет и три/ застъпници на Коалиция КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., както следва:

 

Име

ЕГН

1

Катя Севдалинова Димитрова

 

2

Иван Райков Тодоров

 

3

Александър Тодоров Георгиев

 

4

Елена Христова Цанова

 

5

Кирил Николов Николов

 

6

Евгения Чавдарова Методиева

 

7

Христина Здравкова Гоцева

 

8

Филип Драганов Караджов

 

9

Венцеслав Ангелов Дамянов

 

10

Георги Димитров Тодоров

 

11

Надежда Иванова Кърлежова

 

12

Емануела Венциславова Дринова

 

13

Ани  Рангелова Владова

 

14

Татяна Райчова Венева

 

15

Евгения Александрова Стоянова

 

16

Борислав Василев Далкалъчев

 

17

Васил Георгиев Георгиев

 

18

Маргарита Борисова Георгиева

 

19

Маргарита Колева Русева

 

20

Румен Иванов Ангелов

 

21

Анатолий Христов Радованов

 

22

Мариела Антонова Михайлова

 

23

Райничка Ангелова Манолева

 

24

Ирина Христова Христова

 

25

Любомир Иванов Мишев

 

26

Емилия Борисова Керчева

 

27

Райка Василева Сейкова

 

28

Петя Христова Найденова

 

29

Сава Борисов Стаменов

 

30

Емилия Петрова Ваклинова

 

31

Анета Иванова Димитрова

 

32

Миглена Георгиева Велева

 

33

Валентина Иванова Панайотова

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:11 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения