Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.

В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 188/22.05.2019 г. от коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез пълномощника Христо Танчев Проданов  за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 5/22.05.2019 г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 90  броя застъпници общо на кандидатската листа за членове на Европейски парламент на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 90 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 90 /деветдесет/ застъпници на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., както следва:

 

Име

ЕГН

1

Красимира Крумова Петрова

 

2

Тодор Канев Канев

 

3

Мариян Атанасов Георгиев

 

4

Николай Велков Цанов

 

5

Стефан Бончев Стефанов

 

6

Димитър Стефанов Стефанов

 

7

Минка Александрова Иванова

 

8

Райко Георгиев Хаджиценев

 

9

Красимир Боев Боев

 

10

Веселинка Костадинова Гачева

 

11

Румен Николов Георгиев

 

12

Анушка Найденова Петрова Гутуранова

 

13

Асен Петров Бенчев

 

14

Николай Вельов Велчев

 

15

Антула Паскалева Градинарова

 

16

Ивелина Иванова Маргушева

 

17

Юлия Петкова Николова

 

18

Мария Христова Ненова

 

19

Невена Костова Цачева - Христова

 

20

Данаил Рудев Михайлов

 

21

Радка Николова Бозаджийска

 

22

Петър Николов Петров

 

23

Мая Недялкова Александрова

 

24

Надежда Николова Джунова

 

25

Юлия Петрова Найденова

 

26

Донка Жечкова Петрова

 

27

Йорданка   Стефанова Найденова

 

28

Здравка Стефанова Владимирова

 

29

Цветилена Богоева Бочукова

 

30

Боряна Йорданова Истаткова

 

31

Жана Спасова Джеджева

 

32

Марион Вълкова Николова-Георгиева

 

33

Боян Петров Златев

 

34

Венцислав Андреев Мирчев

 

35

Цеко Михайлов Николовски

 

36

Петър Димитров Петров

 

37

Васил Христов Ташев

 

38

Тошо Тонов Тошев

 

39

Пенчо Рашков Генчев

 

40

Йордан Георгиев Политов

 

41

Антони Иванов Цветков

 

42

Иван Русков Куманов

 

43

Христиан Георгиев Бояджиев

 

44

Кирил Стоилов Кръстев

 

45

Иво Методиев Ленков

 

46

Георги Христов Христов

 

47

Христо Георгиев Христов

 

48

Любка Димитрова Любенова

 

49

Николай Иванов Ангелов

 

50

Атанас Живков Георгиев

 

51

Атанас Киров Лечев

 

52

Цветан Миков Цанов

 

53

Ангелина Иванова Банкова

 

54

Симеон Василев Златински

 

55

Георги Стефанов Момчев

 

56

Георги Лазаров Лазаров

 

57

Любомир Стефанов Петков

 

58

Евгени Тодоров Тодоров

 

59

Димитър Ангелов Чикалов

 

60

Йорданка Димитрова Чикалова

 

61

Йоанна Йорданова Димитрова

 

62

Валентин Йорданов Димитров

 

63

Сийка Цветанова Владова

 

64

Данаил Димитров Кузманов

 

65

Катюша Николова Куфарджиева

 

66

Симеон Даков Даков

 

67

Мария Йорданова Стефанова

 

68

Иван Миланов Петров

 

69

Емилия Георгиева Ромова

 

70

Ивайло Славчев Матейн

 

71

Гергина Трайкова Димитрова

 

72

Александър Димитров Дринов

 

73

Крум Трайков Велинов

 

74

Стоян Александров Георгиев

 

75

Цвета Витанова Александрова

 

76

Диана Александрова Станева

 

77

Милена Кръстанова Деянова

 

78

Любен Генадиев Миланов

 

79

Светла Георгиева Енева

 

80

Трифон Ставрев Божинов

 

81

Галя Костадинова Гарванова

 

82

Нина Радойчева Гарванова

 

83

Златка Тодорова Недялкова

 

84

Ани Ставрева Павлова

 

85

Санаа Галинова Замел

 

86

Люси Джамал Ассаф

 

87

Магдалена Венциславова Андонова

 

88

Мануела Стефанова Георгиева

 

89

Валя Райчева Андонова

 

90

Елинка Илиева Оронова

 

 Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:15 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения