Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 57-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на партия Възраждане.

В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 190/23.05.2019 г. от партия Възраждане, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов , чрез пълномощника Симеон Славейков Костадинов   за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 6/22.05.2019 г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 14  броя застъпници общо на кандидатската листа за членове на Европейски парламент на партия Възраждане.  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 14 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Списък на лицата с несъответствия в проверка от 23.05.2019 на ПП „Възраждане“

     

Име

ЕГН

Грешка

Георги Борисов Горов

 

Невалидно ЕГН (контролна сума)

 

Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 13предложени застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 13 /тринадесет/ застъпници на Коалиция КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., както следва:

 

Име

ЕГН

1

Ралица Георгиева Митева

 

2

Калин Найденов Ганев

 

3

Димитър Андреев Димитров

 

4

Боян Младенов Захариев

 

5

Николай Бориславов Борисов

 

6

Тодор Денчев Христов

 

7

Людмил Климентов Смуков

 

8

Петър Цонев Петров

 

9

Румен Цветков Илков

 

10

Цеца Монова Пашова

 

11

Кирил Михайлов Михайлов

 

12

Симеон Филипов Аврамов

 

13

Димо Георгиев Дренчев

 

 

 

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения