Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Коалиция „ВОЛЯ-Българските родолюбци“.

В РИК 23 е постъпило  е заявление с вх. № 191/22.05.2019 г. от Коалиция „ВОЛЯ-Българските родолюбци“. от Веселин Найденов Марешки , чрез пълномощника Цветелина Стоянова Лучкова   за регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Заявлението е първо по ред, вписано под № 7/22.05.2019 г. във входящия регистъра  на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 12 броя застъпници общо на кандидатската листа за членове на Европейски парламент на Коалиция „ВОЛЯ-Българските родолюбци“..  Към заявлението (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници в в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., декларации по чл.3, ал.3, чл. 117, ал. 3 и чл.120, ал.3 от ИК- 14 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител. 

Списъкът с предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име

ЕГН

Грешка

Валентина Борисова Валентинова

 

 Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Дафина Василева Ангелова

 

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 Поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите 10предложени застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1 т.15, чл.117 и чл. 118, ал.1 и 2 от ИК, РИК 23 Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/ 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 10 /десет/ застъпници на Коалиция „ВОЛЯ-Българските родолюбци“ в  изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г., както следва:

 

Име

ЕГН

1

Юлия Иванова Христова

 

2

Десислава Николаева Ташева

 

3

Десислава Георгиева Чакърова

 

4

Величка Иванова Рангелова

 

5

Марияна Тодорова Николова

 

6

Илияна Георгиева Георгиева

 

7

Албена Борисова Тодорова

 

8

Диана Йорданова Стоилова

 

9

Росица Николова Господинова

 

10

Мирослава Стоянова Йорданова

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в 23 район-София, област София-град. На  регистрираните застъпници се издават удостоверения.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:22 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения