Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 59-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ .

Постъпило е заявление с вх. № 189/22.05.2019 г. от коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез Христо Танчев Проданов, в качеството си на пълномощник, с които са представени списъци с общо 328 представители на коалицията в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощните. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР.

Списъкът с предложените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени следните несъответствия:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

 

Александра Иванова Деянова

 

23-001/20.05.2019 Г.

Невалидно Егн/Лнч (Контролна Сума)

Александрос Ивайлов Йонков

 

23-002/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано За Анкетьор От Афис

Ангелина Борисова Петрова

 

23-004/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602050

Анни Любенова Христова

 

23-005/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602076

Антони Светославов Сотиров

 

23-009/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602044

Атанаска Маринова Трайкова

 

23-011/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602069

Борислав Райчев Борисов

 

23-015/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602064

Веселин Цанев Добрев

 

23-017/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602061

Габриела Василева Димитрова

 

23-020/20.05.2019 Г.

Невалидно Егн/Лнч (Контролна Сума)

Марио Любенов Николовски

 

23-054/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234610079

Мариана Петрова Петрова

 

23-055/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602004

Петър Христов Апостолов

 

23-065/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602094

Слави Красимиров Владимиров

 

23-074/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602060

Стойчо Стойчев Иванов

 

23-082/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602063

Таня Петкова Тодорова

 

23-084/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602022

Тинка Евтимова Божинова

 

23-087/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602040

Тихомир Георгиев Димитров

 

23-088/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602048

Цвета Тодорова Петкова

 

23-092/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602083

Цветелина Димитрова Димитрова

 

23-096/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602071

Боян Димитров Спасов

 

23-137/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234609073

Георги Георгиев Ангелов

 

23-147/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234610003

Емилия Миткова Денчева

 

23-151/20.05.2019 Г.

Емилия Миткова Денчева  - Лицето Е Починало

Борислава Кръстева Денчева - Веселинова

 

23-156/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234615063

Теодора Николова Чернева

 

23-157/20.05.2019 Г.

Невалидно Егн/Лнч (Контролна Сума)

Мария Боянова Христова

 

23-159/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234615106

Тотка Петкова Иванова

 

23-167/20.05.2019 Г.

Невалидно Егн/Лнч (Контролна Сума)

Цветанка Конова Горанова

 

23-181/20.05.2019 Г.

Лицето Изчаква Проверка За Застъпник В Ик За Десислава Петрова Иванчева

Ирина Борисова Иванова

 

23-182/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234615048

Лиляна Тонева Терзиева

 

23-184/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234615063

Христо Иванов Коцев

 

23-185/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234609003

Володя Иванов Киров

 

23-219/20.05.2019 Г.

Имената На Лицето Не Съвпадат С Нбд Население

Биляна Лазарова Лазарова

 

23-225/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602085

Деница Тянкова Василева

 

23-226/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234602048

Тодор Тодоров Иванов

 

23-234/20.05.2019 Г.

Имената На Лицето Не Съвпадат С Нбд Население

Виолета Маринова Трифонова

 

23-246/20.05.2019 Г.

Имената На Лицето Не Съвпадат С Нбд Население

Захари Станимиров Захариев

 

23-248/20.05.2019 Г.

Невалидно Егн/Лнч (Контролна Сума)

Деница Тянкова Василева

 

23-249/20.05.2019 Г.

Лицето Се Повтаря В Списъка

Василка Младенова Горанова

 

23-269/20.05.2019 Г.

Имената На Лицето Не Съвпадат С Нбд Население

Лицето Се Повтаря В Списъка С Различни Имена

Цветанка Младенова Барбалова

 

23-271/20.05.2019 Г.

Имената На Лицето Не Съвпадат С Нбд Население Лицето Се Повтаря В Списъка С Различни Имена

Василка Стоянова Кръстева

 

23-274/20.05.2019 Г.

Лицето Се Повтаря В Списъка С Различни Имена

Нина Атанасова Дамянова

 

23-290/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234617018

Мария Димитрова Стефанова

 

23-291/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234617062

Калин Панайотов Панайотов

 

23-293/20.05.2019 Г.

Лицето Е Регистрирано Като Член На Сик 234617067

Иван Анчев Витанов

 

23-294/20.05.2019 Г.

Лицето Се Повтаря В Списъка

Павлина Пенчева Чернева

 

23-295/20.05.2019 Г.

Лицето Се Повтаря В Списъка С Различни Имена

 

Поради което на същите следва да бъде отказано публикуване.

За останалите 283 предложени представители са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

  Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 283 представители на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019г.

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение

Александър Сотиров Георгиев

 

23-003/20.05.2019 Г.

Анри Илиев Нинов

 

23-006/20.05.2019 Г.

Антоанета Милева Юрукова

 

23-007/20.05.2019 Г.

Антон Иванов Симеонов

 

23-008/20.05.2019 Г.

Атанас Николаев Гъдев

 

23-010/20.05.2019 Г.

Божана Василева Касабова

 

23-012/20.05.2019 Г.

Бойко Георгиев Митов

 

23-013/20.05.2019 Г.

Борис Стефанов Вълков

 

23-014/20.05.2019 Г.

Валерия Николаева Керемидова

 

23-016/20.05.2019 Г.

Веселина Нанкова Петрова

 

23-018/20.05.2019 Г.

Виолета Тодорова Колева

 

23-019/20.05.2019 Г.

Габриела Стоянова Денчева

 

23-021/20.05.2019 Г.

Галина Атанасова Димитрова

 

23-022/20.05.2019 Г.

Даниел Светозаров Попов

 

23-023/20.05.2019 Г.

Десислава Димитрова Митрева

 

23-024/20.05.2019 Г.

Десислава Маринова Раденкова

 

23-025/20.05.2019 Г.

Десислава Тодорова Мишева

 

23-026/20.05.2019 Г.

Дияна Илиева Стойчева

 

23-027/20.05.2019 Г.

Димитринка Стоянова Бързашка

 

23-028/20.05.2019 Г.

Димитър Димов Стойчев

 

23-029/20.05.2019 Г.

Димитър Красимиров Георгиев

 

23-030/20.05.2019 Г.

Димитър Радославов Иванов

 

23-031/20.05.2019 Г.

Дончо Петков Недев

 

23-032/20.05.2019 Г.

Доротея Илиева Георгиева

 

23-033/20.05.2019 Г.

Елизабет Хишам Шам Селдин

 

23-034/20.05.2019 Г.

Емил Йорданов Карагьозов

 

23-035/20.05.2019 Г.

Ива Йорданова Филева

 

23-036/20.05.2019 Г.

Иван Тодоров Карагьозов

 

23-037/20.05.2019 Г.

Изабел Симеонова Илиева

 

23-038/20.05.2019 Г.

Илина Илиева Попова

 

23-039/20.05.2019 Г.

Ирина Михайлова Коцева

 

23-040/20.05.2019 Г.

Искра Николова Бянова

 

23-041/20.05.2019 Г.

Йоан Тихомиров Савов

 

23-042/20.05.2019 Г.

Константин Георгиев Богданов

 

23-043/20.05.2019 Г.

Кристина Любомирова Иванова

 

23-044/20.05.2019 Г.

Кристиян Александров Милков

 

23-045/20.05.2019 Г.

Лалка Трифонова Цанева

 

23-046/20.05.2019 Г.

Лилия Пенчева Фурнаджиева

 

23-047/20.05.2019 Г.

Лиляна Кирилова Иванова

 

23-048/20.05.2019 Г.

Илияна Милославова Микова

 

23-049/20.05.2019 Г.

Магда Георгиева Динчева

 

23-050/20.05.2019 Г.

Магдалена Георгиева Иванова

 

23-051/20.05.2019 Г.

Магдалена Иванова Василева

 

23-052/20.05.2019 Г.

Марийка Николаева Атанасова

 

23-053/20.05.2019 Г.

Милена Стефанова Пелова

 

23-056/20.05.2019 Г.

Милослав Петков Миков

 

23-057/20.05.2019 Г.

Минка Пенева Георгиева - Христова

 

23-058/20.05.2019 Г.

Невена Стефанова Георгиева

 

23-059/20.05.2019 Г.

Никола Евстатиев Симеонов

 

23-060/20.05.2019 Г.

Николай Лазаров Константинов

 

23-061/20.05.2019 Г.

Николай Милчев Николов

 

23-062/20.05.2019 Г.

Нина Борисова Ибришимова

 

23-063/20.05.2019 Г.

Петранка Първанова Атанасова

 

23-064/20.05.2019 Г.

Петьо Иванов Денев

 

23-066/20.05.2019 Г.

Радослав Венциславов Христов

 

23-067/20.05.2019 Г.

Радослав Емилов Цеков

 

23-068/20.05.2019 Г.

Росица Иванова Нецова

 

23-069/20.05.2019 Г.

Сандрина Мариус Захариева

 

23-070/20.05.2019 Г.

Светослав Валентинов Брадински

 

23-071/20.05.2019 Г.

Севделина Красимирова Георгиева

 

23-072/20.05.2019 Г.

Симона Димитрова Мутарова

 

23-073/20.05.2019 Г.

Славчо Тодоров Арсов

 

23-075/20.05.2019 Г.

Стайчо Иванов Колев

 

23-076/20.05.2019 Г.

Станка Андреева Чолакова

 

23-077/20.05.2019 Г.

Станка Бойчева Димитрова

 

23-078/20.05.2019 Г.

Стефан Веселин Стефанов Арабаджиев

 

23-079/20.05.2019 Г.

Стефан Руменов Пелов

 

23-080/20.05.2019 Г.

Стилиянка Цанева Добрева

 

23-081/20.05.2019 Г.

Стоян Димитров Дъбов

 

23-083/20.05.2019 Г.

Теменужка Кирилова Милтенова

 

23-085/20.05.2019 Г.

Теодора Мариова Георгиева

 

23-086/20.05.2019 Г.

Тодор Георгиев Тюфекчиев

 

23-089/20.05.2019 Г.

Тодорка Дамянова Арсова

 

23-090/20.05.2019 Г.

Филип Илиев Кутин

 

23-091/20.05.2019 Г.

Цветанка Илиева Вангелова

 

23-093/20.05.2019 Г.

Цветанка Илкова Монева

 

23-094/20.05.2019 Г.

Цветанка Кирилова Христова

 

23-095/20.05.2019 Г.

Бойко Димитров Борисов

 

23-097/20.05.2019 Г.

Цветелин Николов Софрониев

 

23-098/20.05.2019 Г.

Снежана Георгиева Алексиева

 

23-099/20.05.2019 Г.

Делян Младенов Георгиев

 

23-100/20.05.2019 Г.

Петър Димитров Негушевски

 

23-101/20.05.2019 Г.

Боряна Миладинова Младенова

 

23-102/20.05.2019 Г.

Анка Стефанова Зарчева

 

23-103/20.05.2019 Г.

Диана Николова Пеева

 

23-104/20.05.2019 Г.

Юлия Веселинова Илиева

 

23-105/20.05.2019 Г.

Милко Ворчов Стефанов

 

23-106/20.05.2019 Г.

Румен Йорданов Ноев

 

23-107/20.05.2019 Г.

Стефани Цезаринова Милева

 

23-108/20.05.2019 Г.

Кристиян Благоденов Цветков

 

23-109/20.05.2019 Г.

Йорданка Асенова Ноева

 

23-110/20.05.2019 Г.

Мария Делчева Димитрова

 

23-111/20.05.2019 Г.

Венета Христова Гергинова

 

23-112/20.05.2019 Г.

Михаела Йорданова Михайлова

 

23-113/20.05.2019 Г.

Светослав Емилов Асов

 

23-114/20.05.2019 Г.

Атанас Георгиев Панев

 

23-115/20.05.2019 Г.

Николина Димитрова Герчева

 

23-116/20.05.2019 Г.

Ангел Иванов Томов

 

23-117/20.05.2019 Г.

Пенка Паскалева Шаренкова

 

23-118/20.05.2019 Г.

Венета Бонева Бешкова

 

23-119/20.05.2019 Г.

Павел Николаев Стайков

 

23-120/20.05.2019 Г.

Илиян Илиев Павлов

 

23-121/20.05.2019 Г.

Мария Цветанова Грозданова

 

23-122/20.05.2019 Г.

Генади Христов Диловски

 

23-123/20.05.2019 Г.

Александър Евтимов Зарков

 

23-124/20.05.2019 Г.

Любомир Венциславов Ганчев

 

23-125/20.05.2019 Г.

Владимир Крумов Цървенков

 

23-126/20.05.2019 Г.

Стефан Петров Досев

 

23-127/20.05.2019 Г.

Румен Андреев Андреев

 

23-128/20.05.2019 Г.

Христо Любомиров Камиларов

 

23-129/20.05.2019 Г.

Павел Юлков Илиев

 

23-130/20.05.2019 Г.

Николай Михайлов Бояджиев

 

23-131/20.05.2019 Г.

Гойко Валентинов Атанасов

 

23-132/20.05.2019 Г.

Атанас Нанов Минев

 

23-133/20.05.2019 Г.

Леонардо Цветелинов Стоев

 

23-134/20.05.2019 Г.

Николай Делчев Наплатанов

 

23-135/20.05.2019 Г.

Кирил Георгиев Кирилов

 

23-136/20.05.2019 Г.

Христо Радославов Куклев

 

23-138/20.05.2019 Г.

Валентин Петков Заяков

 

23-139/20.05.2019 Г.

Наско Методиев Васильовски

 

23-140/20.05.2019 Г.

Йорданка Иванова Борисова

 

23-141/20.05.2019 Г.

Красимир Стоянов Стоянов

 

23-142/20.05.2019 Г.

Стефан Петров Фиков

 

23-143/20.05.2019 Г.

Спас Минков Тодоров

 

23-144/20.05.2019 Г.

Васил Симеонов Стефанов

 

23-145/20.05.2019 Г.

Пламен Александров Петков

 

23-146/20.05.2019 Г.

Недялко Петков Ташев

 

23-148/20.05.2019 Г.

Валентина Владимирова Кънчева

 

23-149/20.05.2019 Г.

Александър Вачев Петров

 

23-150/20.05.2019 Г.

Пламен Асенов Лазаров

 

23-152/20.05.2019 Г.

Теодора Владимирова Митина

 

23-153/20.05.2019 Г.

Огнян Богданов Иванов

 

23-154/20.05.2019 Г.

Милена Тодорова Дикова

 

23-155/20.05.2019 Г.

Надка Миткова Баджева

 

23-158/20.05.2019 Г.

Руси Недков Долапчиев

 

23-160/20.05.2019 Г.

Ралица Димитрова Тодорова

 

23-161/20.05.2019 Г.

Дияна Йорданова Петкова

 

23-162/20.05.2019 Г.

Димитринка Христова Ковачева

 

23-163/20.05.2019 Г.

Красимир Асенов Тачев

 

23-164/20.05.2019 Г.

Тошана Кунчева Стоянова

 

23-165/20.05.2019 Г.

Нина Георгиева Горанова

 

23-166/20.05.2019 Г.

Зоя Смилова Болашикова -Халачева

 

23-168/20.05.2019 Г.

Йордана Иванова Загорчина

 

23-169/20.05.2019 Г.

Светлана Димитрова Велинова

 

23-170/20.05.2019 Г.

Яница Величкова Величкова

 

23-171/20.05.2019 Г.

Анна Георгиева Стоянова

 

23-172/20.05.2019 Г.

Ирен Страхилова Борисова

 

23-173/20.05.2019 Г.

Маргарита Владимирова Георгиева

 

23-174/20.05.2019 Г.

Сашка Василева Борисова

 

23-175/20.05.2019 Г.

Денис Младенов Илиев

 

23-176/20.05.2019 Г.

Красимира Валентинова Нинешкова

 

23-177/20.05.2019 Г.

Ива Ивова Балабурова

 

23-178/20.05.2019 Г.

Вела Ивова Балабурова

 

23-179/20.05.2019 Г.

Даниела Велчева Мицовска

 

23-180/20.05.2019 Г.

Милена Георгиева Гайдарова

 

23-183/20.05.2019 Г.

Деница Валентинова Вълова

 

23-186/20.05.2019 Г.

Веселин Славчев Васев

 

23-187/20.05.2019 Г.

Радка Христова Бончева

 

23-188/20.05.2019 Г.

Стефанка Драганова Шевченко

 

23-189/20.05.2019 Г.

Марийка Николова Лазарова

 

23-190/20.05.2019 Г.

Петко Христов Ковачев

 

23-191/20.05.2019 Г.

Пенка Цекова Ковачева

 

23-192/20.05.2019 Г.

Милена Цекова Александрова

 

23-193/20.05.2019 Г.

Иван Рачков Иванов

 

23-194/20.05.2019 Г.

Биляна Костадинова Митова

 

23-195/20.05.2019 Г.

Мирослава Младенова Митова

 

23-196/20.05.2019 Г.

Божил Костадинов Митов

 

23-197/20.05.2019 Г.

Огнян Георгиев Ръждавички

 

23-198/20.05.2019 Г.

Десислава Костова Иванова

 

23-199/20.05.2019 Г.

Велин Бориславов Стефанов

 

23-200/20.05.2019 Г.

Ирена Стоилова Соколова

 

23-201/20.05.2019 Г.

Цветанка Стоянова Соколова

 

23-202/20.05.2019 Г.

Веса Георгиева Дюлгерова

 

23-203/20.05.2019 Г.

Бонка Стойнева Христова

 

23-204/20.05.2019 Г.

Невена Цветанова Иванова

 

23-205/20.05.2019 Г.

Таня Христова Орловска

 

23-206/20.05.2019 Г.

Красимир Димитров Сомлев

 

23-207/20.05.2019 Г.

Ангелина Василева Петрова

 

23-208/20.05.2019 Г.

Блажка Аспарухова Свиларска

 

23-209/20.05.2019 Г.

Светла Цонкова Филипова

 

23-210/20.05.2019 Г.

Виктор Тодоров Кръстев

 

23-211/20.05.2019 Г.

Асен Василев Асенов

 

23-212/20.05.2019 Г.

Деян Димитров Викторов

 

23-213/20.05.2019 Г.

Галина Ганчева Гьорева

 

23-214/20.05.2019 Г.

Анелия Димитрова Сребрева

 

23-215/20.05.2019 Г.

Валерия Цветанова Цанова

 

23-216/20.05.2019 Г.

Грета Христова Стоянова

 

23-217/20.05.2019 Г.

Димитър Иванов Сребрев

 

23-218/20.05.2019 Г.

Георги Николаев Георгиев

 

23-220/20.05.2019 Г.

Емилия Василева Юнашкова

 

23-221/20.05.2019 Г.

Петър Михайлов Юнашков

 

23-222/20.05.2019 Г.

Радослав Савов Комитов

 

23-223/20.05.2019 Г.

Христо Христов Костадинов

 

23-224/20.05.2019 Г.

Владимир Георгиев Лайков

 

23-227/20.05.2019 Г.

Павел Лозков Павлов

 

23-228/20.05.2019 Г.

Туче Ахмед Мюмюн

 

23-229/20.05.2019 Г.

Георги Емилов Йорданов

 

23-230/20.05.2019 Г.

Станимир Цветанов Кацарски

 

23-231/20.05.2019 Г.

Стоян Иванов Стоянов

 

23-232/20.05.2019 Г.

Стоян Кирилов Борисов

 

23-233/20.05.2019 Г.

Гергана Петрова Джамбазка

 

23-235/20.05.2019 Г.

Емилия Бобева Касабова

 

23-236/20.05.2019 Г.

Боби Бобев Касабов

 

23-237/20.05.2019 Г.

Георги Иванов Петров

 

23-238/20.05.2019 Г.

Славея Веселинова Танева

 

23-239/20.05.2019 Г.

Теодор Тодоров Иванов

 

23-240/20.05.2019 Г.

Георги Ненков Георгиев

 

23-241/20.05.2019 Г.

Верица Синдраковска

 

23-242/20.05.2019 Г.

Васил Стоянов Стоянов

 

23-243/20.05.2019 Г.

Васил Георгиев Белев

 

23-244/20.05.2019 Г.

Велин Стойнев Методиев

 

23-245/20.05.2019 Г.

Владислав Юлианов Велков

 

23-247/20.05.2019 Г.

Райна Николаева Душкова

 

23-250/20.05.2019 Г.

Теодор Симеонов Славев

 

23-251/20.05.2019 Г.

Юлиян Асенов Генов

 

23-252/20.05.2019 Г.

Методи Володиев Крумов

 

23-253/20.05.2019 Г.

Марин Василев Пенков

 

23-254/20.05.2019 Г.

Катя Георгиева Иванова

 

23-255/20.05.2019 Г.

Евгения Петкова Петкова

 

23-256/20.05.2019 Г.

Зоя Атанасова Червендинева

 

23-257/20.05.2019 Г.

Красимир Цонев Кръстев

 

23-258/20.05.2019 Г.

Койчо Панов Козаров

 

23-259/20.05.2019 Г.

Иван Анчев Витанов

 

23-260/20.05.2019 Г.

Ганка Рангелова Ваташка

 

23-261/20.05.2019 Г.

Стефани Иванова Сачкова

 

23-262/20.05.2019 Г.

Орлин Георгиев Ваташки

 

23-263/20.05.2019 Г.

Татяна Крумова Димитрова - Христова

 

23-264/20.05.2019 Г.

Цветелина Величкова Илиева

 

23-265/20.05.2019 Г.

Валерия Иванова Стаменова

 

23-266/20.05.2019 Г.

Милен Нешев Царевски

 

23-267/20.05.2019 Г.

Десислава Иванова Маркова

 

23-268/20.05.2019 Г.

Вангелия Митова Кавлакова

 

23-270/20.05.2019 Г.

Елена Владимирова Семкова

 

23-272/20.05.2019 Г.

Мария Райкова Грудова

 

23-273/20.05.2019 Г.

Полина Божилова Ламбрева

 

23-275/20.05.2019 Г.

Вера Иванова Крумова

 

23-276/20.05.2019 Г.

Христо Стоянов Чакъров

 

23-277/20.05.2019 Г.

Иван Миладинов Иванов

 

23-278/20.05.2019 Г.

Славчо Благоев Александров

 

23-279/20.05.2019 Г.

Василка Иванова Темелкова

 

23-280/20.05.2019 Г.

Александър Любомиров Кьосевски

 

23-281/20.05.2019 Г.

Владимир Юриев Илков

 

23-282/20.05.2019 Г.

Даниел Стоянов Зубев

 

23-283/20.05.2019 Г.

Виолета Тихомирова Велкова

 

23-284/20.05.2019 Г.

Славчо Венциславов Станков

 

23-285/20.05.2019 Г.

Снежанка Янкова Симеонова - Таранова

 

23-286/20.05.2019 Г.

Петър Георгиев Ковачев

 

23-287/20.05.2019 Г.

Митко Ценов Цеков

 

23-288/20.05.2019 Г.

Маргарита Йотова Христова

 

23-289/20.05.2019 Г.

Петър Кирилов Косев

 

23-292/20.05.2019 Г.

Тодор Антонов Чучев

 

23-296/20.05.2019 Г.

Мария Григорова Спасова

 

23-297/20.05.2019 Г.

Стела Алдомирова Енева

 

23-298/20.05.2019 Г.

Емил Седефчев Милев

 

23-299/20.05.2019 Г.

Иван Велков Павлов

 

23-300/20.05.2019 Г.

Захари Михайлов Захариев

 

23-301/20.05.2019 Г.

Пламен Веселинов Пувков

 

23-302/20.05.2019 Г.

Бойко Митков Петев

 

23-303/20.05.2019 Г.

Георги Руйчев Костов

 

23-304/20.05.2019 Г.

Калин Милчев Янчев

 

23-305/20.05.2019 Г.

Петър Венков Панталеев

 

23-306/20.05.2019 Г.

Еньо Енев Савов

 

23-307/20.05.2019 Г.

Недялко Бончев Бонев

 

23-308/20.05.2019 Г.

Димитър Господинов Димитров

 

23-309/20.05.2019 Г.

Матей Тошев Масов

 

23-310/20.05.2019 Г.

Ралица Георгиева Янева

 

23-311/20.05.2019 Г.

Бистра Томова Герова

 

23-312/20.05.2019 Г.

Димитър Светозаров Димитров

 

23-313/20.05.2019 Г.

Асен Борисов Георгиев

 

23-314/20.05.2019 Г.

Теодор Христов Илиев

 

23-315/20.05.2019 Г.

Илия Захариев Игликин

 

23-316/20.05.2019 Г.

Сашо Невенчов Аронов

 

23-317/20.05.2019 Г.

Йордан Павлов Петров

 

23-318/20.05.2019 Г.

Димитър Рангелов Гургов

 

23-319/20.05.2019 Г.

Радко Николов Трайков

 

23-320/20.05.2019 Г.

Ивайло Илиянов Павлов

 

23-321/20.05.2019 Г.

Седефчо Гергинов Гюров

 

23-322/20.05.2019 Г.

Стойчо Георгиев Стойчев

 

23-323/20.05.2019 Г.

Сема Исмаил Ибрям

 

23-324/20.05.2019 Г.

Миглена Георгиева Методиева

 

23-325/20.05.2019 Г.

Цанко Георгиев Панков

 

23-326/20.05.2019 Г.

Стоян Стефанов Петров

 

23-327/20.05.2019 Г.

Боряна Борисова Балабанова-Кукушева

 

23-328/20.05.2019 Г. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения