Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 6-ЕП
София 23 ИР, 10.04.2019

ОТНОСНО: Разпределение на членовете на РИК 23 в работни групи.

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

За обезпечаване работата и за осигуряване на вътрешно разпределение на членовете, се определят следите работни групи:

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Триадица", както и за назначаването, обучението и дейността на съставите на СИК. Състав:
 • Полина Василева Витанова
 • Йорданка Пенева Петкова
 • Роман Чавдаров Дражев
 • Метин Мехмед Сюлейман
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Лозенец", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Стоян Красимиров Кожухаров
 • Милен Събинов Ревански
 •  Йорданка Пенева Петкова
 • Павлин Данков Пенков
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Красно село", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Антоанета Захариева Крумова
 • Таня Андонова Дишлиева
 • Бригита Емилова Костова – Атанасова
 • Красимир Георгиев Сираков
 • Борис Стоянов Евтимов
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Витоша", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Стоян Красимиров Кожухаров
 • Таня Андонова Дишлиева
 • Бригита Емилова Костова – Атанасова
 • Красимир Георгиев Сираков

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Студентски", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Полина Василева Витанова
 • Емил Григоров Николов
 • Надя Асенова Ангелова
 • Милен Събинов Ревански
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Изгрев", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Снежана Младенова Кондева
 • Емил Григоров Николов
 • Полина Василева Витанова
 • Даниел Сергеев Тунчев

 

 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Панчарево", както и за назначаването, обучението и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Полина Василева Витанова
 • Мария Петрова Праматарова – Щуркова
 • Дарина Маркова Пачева
 • Роман Чавдаров Дражев
 1. Работна група, която ще отговаря за взаимодействието с районна администрация „Младост", както и за назначаването, обучението  и дейността на  съставите на СИК. Състав:
 • Живка Василева Котева
 • Надя Асенова Ангелова
 • Павлин Данков Пенков
 • Борис Стоянов Евтимов
 • Даниел Сергеев Тунчев

 

 1. Работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за решения в състав от следните членове:
 • Метин Мехмед Сюлейман
 • Таня Андонова Дишлиева
 • Борис Стоянов Евтимов
 1. Работна група по организационно-техническите въпроси в състав от следните членове:  Живка Василева Котева, Метин Мехмед Сюлейман и Полина Василева Витанова.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.04.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения