Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 62-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район „Красно село“.

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 196/23.05.2019 г., от кмета на р-н „Красно село“ с предложение за освобождаване на общо 90 членове в 63 СИК, както следва за:  ПП ГЕРБ: 26 бр. членове, Коалиция БСП за България - 28 бр. членове, ПП ДПС – 32 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 3 бр. членове, ПП Воля - 0 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 0 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 1 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.

Към писмата са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

234602008

секретар

Симеон Симеонов Чакъров

 

234602008

член

Таня Николова Николова

 

234602009

Председател

Снежинка Кирилова Андреева

 

234602012

Член

Краснодар Стоянов Кирилов

 

234602013

Член

Силвия Иванова Георгиева

 

234602013

Председател

Мима Георгиева Тодорова-Тенева

 

234602013

член

Павел Пламенов Кузманов

 

234602015

Член

Карина Емилова Цекова

 

234602016

Зам. председател

Пенка Тодорова Михайлова-Тахова

 

234602017

Член

Красимира Стойнева Методиева

 

234602017

Зам. председател

Мариян Георгиев Минев

 

234602018

Председател

Харитина Лука Джартазанова

 

234602018

секретар

Мариана Василева Йорданова

 

234602019

председател

Цвете Стоянова Рашкова

 

234602020

секретар

Константин Стефанов Стоянов

 

234602021

Член

Здравка Богданова Боева

 

234602021

член

Валерия Георгиева Цанкова

 

234602025

член

Йорданка Кузманова Попова

 

234602025

Зам. председател

Шенол Ахмед Назив

 

234602026

Председател

Димитринка Герасимова Тодорова-Аспарухова

 

234602026

секретар

Георги Иванов Георгиев

 

234602028

секретар

Силвена Валентинова Радилова

 

234602029

Зам. председател

Валери Георгиев Беломорски

 

234602030

секретар

Памела Николаева Захариева

 

234602032

Председател

Добринка Георгиева Ненкова - Захариева

 

234602034

секретар

Кристина Антонова Гроздева

 

234602035

Член

Таня Тодорова Николова

 

234602035

председател

Петя Живкова Петкова

 

234602035

член

Албена Стефанова Михайлова

 

234602035

Зам. председател

Бистра Толева Борисова

 

234602037

член

Георги Колев Караколев

 

234602037

председател

Емилия Димитрова Емилова

 

234602038

Председател

Радка Иванова Желязкова

 

234602038

секретар

Генка Нешкова Гаврилова

 

234602040

член

Ана Кирилова Топалова

 

234602041

секретар

Александрина Димитрова Хаджимаргаритова

 

234602042

член

Светла Евстатиева Шаранкова

 

234602043

член

Атанас Атанасов Варадинов

 

234602044

член

Славяна Йорданова Нешева

 

234602045

член

Ивелина Борисова Козарева

 

234602045

член

Цветелина Николаева Стоевска

 

234602046

член

Вида Георгиева Цайкина

 

234602046

Зам. председател

Маргарита Борисова Йосифова

 

234602047

член

Таня Грозданова Велчева

 

234602048

член

Калинка Иванова Раловска

 

234602052

член

Кирил Румянов Кирилов

 

234602053

член

Илия Митков Кръстев

 

234602054

Зам. председател

Лиляна Иванова Радева

 

234602055

председател

Тодор Тодоров Дабков

 

234602056

Председател

Атанас Милославов Якимов

 

234602057

Секретар

Елена Николай Христова

 

234602058

член

Весела Павлова Райчинова

 

234602059

Секретар

Радостина Тодорова Благоева

 

234602060

Председател

Слави Красимиров Владимиров

 

234602063

Секретар

Стайчо Иванов Колев

 

234602063

член

Людмила Пролетинова Малинчева-Варадинова

 

234602065

член

Владислава Веселинова Икономова

 

234602066

Зам. председател

Катя Добрева Стоименова

 

234602067

Зам. председател

Ирена Борисова Грънчарова

 

234602069

Секретар

Атанаска Маринова Трайкова

 

234602069

Член

Кунка Даьова Киперова

 

234602071

член

Генка Атанасова Димитрова

 

234602072

член

Лора Владимирова Петкова

 

234602074

секретар

Иван Тодоров Цанков

 

234602075

Секретар

Лиляна Велчева Василева

 

234602075

член

Асие Андриянова Казанджиева

 

234602077

член

Стоянка Георгиева Долапчиева

 

234602079

член

Радка Георгиева Кръстанова

 

234602080

председател

Ефросина Василева Йорданова-Пангарова

 

234602080

член

Стефан Веселинов Ковачев

 

234602081

председател

Явор Георгиев Бояджиев

 

234602081

член

Иван Константинов Велков

 

234602082

секретар

Деян Гошев Гочев

 

234602082

Зам. председател

Йорданка Кръстева Кръстева

 

234602083

Секретар

Мария Иванова Стойнева

 

234602083

Член

Елена Петрова Кодрова

 

234602084

Председател

Орлин Стефанов Стефанов

 

234602084

член

Лилия Димитрова Врабчанска

 

234602087

Зам. председател

Мария Александрова Александрова

 

234602088

Зам. председател

Людмила Пролетинова Малинчева-Варадинова

 

234602089

Секретар

Петя Николаева Стоевска

 

234602089

член

Красиан Красимиров Митев

 

234602089

член

Мариана Недялкова Лазарова

 

234602090

Председател

Васияна Райкова Христова

 

234602090

секретар

Валери Николов Златанов

 

234602090

член

Месут Ибрамов Кючуков

 

234602092

Член

Ябленка Тодорова Владова

 

234602094

Председател

Весела Димитрова Касабова

 

234602095

Зам. председател

Силвия Иванова Чованска

 

234602096

секретар

Светла Игнатова Георгиева

 

На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

234602008

секретар

Силвена Валентинова Радилова

 

234602008

член

Николай Иванов Янев

 

234602009

Председател

Памела Николаева Зехирева

 

234602012

Член

Димитринка Стоянова Бързашка

 

234602013

Член

Александрос Ивайлов Йонков

 

234602013

Председател

Константин Стефанов Стоянов

 

234602013

член

Силвия Иванова Чованска

 

234602015

Член

Стайчо Иванов Колев

 

234602016

Зам. председател

Николета Иванова Юрукова

 

234602017

Член

Радка Иванова Желязкова

 

234602017

Зам. председател

Димитър Любомиров Иванов

 

234602018

Председател

Мартина Добринова Маркова

 

234602018

секретар

Ивайло Емилов Данаилов

 

234602019

председател

Иван Тодоров Цанков

 

234602020

секретар

Екатерина Христова Чакърова

 

234602021

Член

Анка Крумова Славкова

 

234602021

член

Мима Георгиева Тодорова-Тенева

 

234602025

член

Асен Стоянов Христов

 

234602025

Зам. председател

Таня Николова Николова

 

234602026

Председател

Маряна Николова Йорданова

 

234602026

секретар

Ивалина Василева Йорданова

 

234602028

секретар

Симеон Светославов Чакъров

 

234602029

Зам. председател

Ася Борисова Назиф

 

234602030

секретар

Ирина Георгиева Рупова

 

234602032

Председател

Виктория Веселинова Юлкова

 

234602034

секретар

Даниел Мартинов Иванов

 

234602035

Член

Цветанка Кирилова Христова

 

234602035

председател

Мариана Василева Йорданова

 

234602035

член

Стефан Аделов Кръстев

 

234602035

Зам. председател

Галин Пламенов Стоянов

 

234602037

член

Павлина Бориславова Брайкова

 

234602037

председател

Петя Петрова Костова-Рампини

 

234602038

Председател

Иван Атанасов Василев

 

234602038

секретар

Гоцо Цветанов Горчев

 

234602040

член

Ния Кирилова Топалова

 

234602041

секретар

Стоян Николов Костов

 

234602042

член

Севда Минчева Богданова

 

234602043

член

Генка Димитрова Атанасова

 

234602044

член

Маруся Пенчева Христова

 

234602045

член

Юлиян Янев Янев

 

234602045

член

Таня Тодорова Николова

 

234602046

член

Венко Емилов Катсъзов

 

234602046

Зам. председател

Даниела Колева Иванова

 

234602047

член

Кристиян Ангелов Яков

 

234602048

член

Айля Росенова Чиева

 

234602052

член

Лозинка Петранкова Ранкова

 

234602053

член

Антония Василева Георгиева

 

234602054

Зам. председател

Георги Ангелов Стоянов

 

234602055

председател

Момчил Красимиров Старидолски

 

234602056

Председател

Цветелина Нинова Шопова

 

234602057

Секретар

Нафизе Фейзи Караали

 

234602058

член

Детелина Михайлова Шопова

 

234602059

Секретар

Мария Иванова Лукарска - Павлова

 

234602060

Председател

Весела Димитрова Касабова

 

234602063

Секретар

Мариела Иванова Мечкова

 

234602063

член

Даниела Венциславова Димитрова

 

234602065

член

Катя Добрева Стоименова

 

234602066

Зам. председател

Владислава Веселинова Икономова

 

234602067

Зам. председател

Димитър Василев Манчев

 

234602069

Секретар

Жан Иванов Динчев

 

234602069

Член

Ива Миткова Трифонова

 

234602071

член

Стефани Емилова Иванова

 

234602072

член

Ивета Ивайлова Милева

 

234602074

секретар

Цвете Стоянова Рашкова

 

234602075

Секретар

Биляна Петрова Чолакова

 

234602075

член

Кирил Спасов Пасков

 

234602077

член

Валери Атанасов Стойчев

 

234602079

член

Симеон Цветанов Вълков

 

234602080

председател

Никола Александров Маринов

 

234602080

член

Денис Марио Младенова

 

234602081

председател

Генка Нешкова Гаврилова

 

234602081

член

Антоанета Юлиянова Петрова

 

234602082

секретар

Симеон Симеонов Чакъров

 

234602082

Зам. председател

Милена Иванова Борисова

 

234602083

Секретар

Владимир Страшимиров Томов

 

234602083

Член

Мария Иванова Стойнева

 

234602084

Председател

Радослав Емилов Цеков

 

234602084

член

Радка Георгиева Кръстанова

 

234602087

Зам. председател

Ирена Борисова Грънчарова

 

234602088

Зам. председател

Лили Атанасова Петкова

 

234602089

Секретар

Цветелина Николаева Стоевска

 

234602089

член

Венета Петрова Кирилова

 

234602089

член

Спаска Иванова Йовева

 

234602090

Председател

Паулина Александрова Рачева

 

234602090

секретар

Галина Димитрова Даскалова

 

234602090

член

Радко Стефанов Касабов

 

234602092

Член

Елена Петрова Кодроа

 

234602094

Председател

Розали Иванова Лилова

 

234602095

Зам. председател

Надежда Филиповна Шишова

 

234602096

секретар

Ралица Красимирова Костадинова

 

 

 Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения