Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП
София 23 ИР, 23.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на ПП ГЕРБ

Постъпило е заявление с вх. № 199/23.05.2019г. на РИК 23 от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез Александър Руменов Ненков, в качеството му пълномощник, с коeто е представен списък с 148 представители на партията в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г.. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Общият брой на представителите  не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР.

Списъкът с предложения представител е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложения представител са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 148 представители на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г.

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Пълномощно

1

Стефан Николов Пелтеков

 

001/20.05.2019 г.

2

Валентина Илиева Вутова

 

002/20.05.2019 г.

3

Велина Бориславова Генчева

 

003/20.05.2019 г.

4

Роберт Методиев Алексиев

 

004/20.05.2019 г.

5

Валентин Димитров Лапев

 

005/20.05.2019 г.

6

Николай Владимиров Караджов

 

006/20.05.2019 г.

7

Александър Николов Жеков

 

007/20.05.2019 г.

8

Магдалена Николова Алексиева

 

008/20.05.2019 г.

9

Аркади Георгиев Иванов

 

009/20.05.2019 г.

10

Валерий Иванов Михайлов

 

010/20.05.2019 г.

11

Дарина Костадинова Костадинова

 

011/20.05.2019 г.

12

Ивайло Славеев Спасов

 

012/20.05.2019 г.

13

Мариета Веселинова Минковска

 

013/20.05.2019 г.

14

Мария Иванова Силяновска

 

014/20.05.2019 г.

15

Мартин Веселинов Милев

 

015/20.05.2019 г.

16

Огнян Иванов Кунев

 

016/20.05.2019 г.

17

Славей Иванов Спасов

 

017/20.05.2019 г.

18

Христо Веселинов Минковски

 

018/20.05.2019 г.

19

Михаил Божидаров Николов

 

019/20.05.2019 г.

20

Радослав Костадинов Костадинов

 

020/20.05.2019 г.

21

Христо Здравков Паскалев

 

021/20.05.2019 г.

22

Пламен Огнянов Църноречки

 

022/20.05.2019 г.

23

Веселин Христов Милев

 

023/20.05.2019 г.

24

Надежда Иванова Мирянова

 

024/20.05.2019 г.

25

Иво Василев Гогев

 

025/20.05.2019 г.

26

Гергана Мирославова Мицева

 

026/20.05.2019 г.

27

Снежа Димитрова Табакова

 

027/20.05.2019 г.

28

Райна Цветанова Петкова

 

028/20.05.2019 г.

29

Дамян Иванов Василев

 

029/20.05.2019 г.

30

Кристиян Людмилов Григоров

 

030/20.05.2019 г.

31

Силвия Светланова Богоева

 

031/20.05.2019 г.

32

Пламен Ивайлов Петров

 

032/20.05.2019 г.

33

Олга Димитрова Якимова

 

033/20.05.2019 г.

34

Калоян Ивайлов Добрев

 

034/20.05.2019 г.

35

Даринка Йорданова Гогева

 

035/20.05.2019 г.

36

Васил Георгиев Дяков

 

036/20.05.2019 г.

37

Росица Петрова Николаева

 

037/20.05.2019 г.

38

Мила Василева Сариена

 

038/20.05.2019 г.

39

Маргарита Кирилова Серафимова-Василева

 

039/20.05.2019 г.

40

Пламен Хараламбев Ламбев

 

040/20.05.2019 г.

41

Иван Александров Кутлин

 

041/20.05.2019 г.

42

Албена Ангелова Добрева

 

042/20.05.2019 г.

43

Петър Ангелов Костадинов

 

043/20.05.2019 г.

44

Димо Василев Борисов

 

044/20.05.2019 г.

45

Владимир Иванов Писев

 

045/20.05.2019 г.

46

Станимир Каменов Зашев

 

046/20.05.2019 г.

47

Иван Евлогиев Зарков

 

047/20.05.2019 г.

48

Стефан Огнянов Иванов

 

048/20.05.2019 г.

49

Стефан Минчев Кереков

 

049/20.05.2019 г.

50

Красимир Георгиев Радев

 

050/20.05.2019 г.

51

Веселин Станков Сашев

 

051/20.05.2019 г.

52

Емил Николаев Шопов

 

052/20.05.2019 г.

53

Димо Красимиров Василев

 

053/20.05.2019 г.

54

Фади Ахмед Салем

 

054/20.05.2019 г.

55

Соня Димитрова Китова

 

055/20.05.2019 г.

56

Любомир Тодоров Крачунов

 

056/20.05.2019 г.

57

Ивайла Тодорова Зашева

 

057/20.05.2019 г.

58

Владимир Кръстев Кръстев

 

058/20.05.2019 г.

59

Даниел Ангелов Начев

 

059/20.05.2019 г.

60

Николай Александров Серафимов

 

060/20.05.2019 г.

61

Иван Атанасов Игнатов

 

061/20.05.2019 г.

62

Ваня Александрова Стоянова

 

062/20.05.2019 г.

63

Анелия Веселинова Йотова

 

063/20.05.2019 г.

64

Аспарух Гюров Петков

 

064/20.05.2019 г.

65

Анелия Илиева Стоилова

 

065/20.05.2019 г.

66

Владка Григорова Александрова

 

066/20.05.2019 г.

67

Райна Божилова Благоева

 

067/20.05.2019 г.

68

Ренета Николаева Стрильова

 

068/20.05.2019 г.

69

Виктория Георгиева Илиева

 

069/20.05.2019 г.

70

Даниела Ивова Дръндова

 

070/20.05.2019 г.

71

Георги Сандов Николов

 

071/20.05.2019 г.

72

Стефка Георгиева Николова

 

072/20.05.2019 г.

73

Георги Йорданов Пешов

 

073/20.05.2019 г.

74

Бойко Кирилов Стоянов

 

074/20.05.2019 г.

75

Нина Георгиева Попова

 

075/20.05.2019 г.

76

Нина Маринова Димитрова

 

076/20.05.2019 г.

77

Зорница Свиленова Сирмина

 

077/20.05.2019 г.

78

Георги Фердинандов Георгиев

 

078/20.05.2019 г.

79

Мирослав Руменов Мандев

 

079/20.05.2019 г.

80

Теодора Василева Владова

 

080/20.05.2019 г.

81

Ралица Максимова Маркова

 

081/20.05.2019 г.

82

Александър Ангелов Арнаутски

 

082/20.05.2019 г.

83

Анна Първанова Манчева-Димова

 

083/20.05.2019 г.

84

Евелина Първанова Манчева-Тонева

 

084/20.05.2019 г.

85

Атанас Андонов Бояджиев

 

085/20.05.2019 г.

86

Димитър Делчев Русенов

 

086/20.05.2019 г.

87

Иван Йонов Йонов

 

087/20.05.2019 г.

88

Деян Петков Петков

 

088/20.05.2019 г.

89

Живко Николов Станчев

 

089/20.05.2019 г.

90

Светослав Емилов Казаков

 

090/20.05.2019 г.

91

Елена Андонова Бояджиева

 

091/20.05.2019 г.

92

Станислава Георгиева Цанкова

 

092/20.05.2019 г.

93

Ирина Йорданова Радева

 

093/20.05.2019 г.

94

Ваня Петрова Бърдарова

 

094/20.05.2019 г.

95

Борис Димитров Малиновски

 

095/20.05.2019 г.

96

Цанко Василев Цанков

 

096/20.05.2019 г.

97

Катрин Стоянова Начева

 

097/20.05.2019 г.

98

Нели Цветанова Милкова

 

098/20.05.2019 г.

99

Стоян Николов Начев

 

099/20.05.2019 г.

100

Таня Миленова Владова

 

100/20.05.2019 г.

101

Красимир Недев Христов

 

101/20.05.2019 г.

102

Христина Борисова Начева

 

102/20.05.2019 г.

103

Йоана Стаматова Пападопулос

 

103/20.05.2019 г.

104

Борислав Иванов Бабалев

 

104/20.05.2019 г.

105

Камелия Георгиева Павлова

 

105/20.05.2019 г.

106

Здравко Тошев Дунов

 

106/20.05.2019 г.

107

Наталия Асенова Генчева

 

107/20.05.2019 г.

108

Виктория Валериева Попова

 

108/20.05.2019 г.

109

Милена Рангелова Кръстева

 

109/20.05.2019 г.

110

Паулин Веселинов Митев

 

110/20.05.2019 г.

111

Силвия Пламенова Димитрова

 

111/20.05.2019 г.

112

Цвета Георгиева Цонева

 

112/20.05.2019 г.

113

Диляна Ганчева Ганчева

 

113/20.05.2019 г.

114

Здравко Владимиров Мицов

 

114/20.05.2019 г.

115

Анелия Велизарова Делчева

 

115/20.05.2019 г.

116

Стефан Крумов Георгиев

 

116/20.05.2019 г.

117

Борил Петров Петров

 

117/20.05.2019 г.

118

Красимир Димитров Младенов

 

118/20.05.2019 г.

119

Николай Стоянов Николов

 

119/20.05.2019 г.

120

Аниела Станимирова Съботинова

 

120/20.05.2019 г.

121

Катя Георгиева Грънчарова

 

121/20.05.2019 г.

122

Марина Дончева Шойлева-Тепавичарова

 

122/20.05.2019 г.

123

Ангел Божидаров Стоянов

 

123/20.05.2019 г.

124

Иван Тодоров Александров

 

124/20.05.2019 г.

125

Димитър Димитров Мангъров

 

125/20.05.2019 г.

126

Ирена Николаева Тренева

 

126/20.05.2019 г.

127

Кремена Методиева Кирилова

 

127/20.05.2019 г.

128

Величка Станкова Николова

 

128/20.05.2019 г.

129

Пламен Стоянов Тепавичаров

 

129/20.05.2019 г.

130

Паулин Валентинов Каравасилев

 

130/20.05.2019 г.

131

Мартин Свиленов Харизанов

 

131/20.05.2019 г.

132

Димитър Минчев Минчев

 

132/20.05.2019 г.

133

Слав Стефанов Стойчев

 

133/20.05.2019 г.

134

Снежина Димитрова Динева

 

134/20.05.2019 г.

135

Галя Цветанова Георгиева

 

135/20.05.2019 г.

136

Лилия Атанасова Борисова

 

136/20.05.2019 г.

137

Георги Васков Стоянов

 

137/20.05.2019 г.

138

Кремена Михайлова Илиева

 

138/20.05.2019 г.

139

Антон Стойков Николов

 

139/20.05.2019 г.

140

Мария Прокопиева Тренева

 

140/20.05.2019 г.

141

Калоян Сашов Илиев

 

141/20.05.2019 г.

142

Венцислав Цветков Цветанов

 

142/20.05.2019 г.

143

Николай Александров Цветков

 

143/20.05.2019 г.

144

Здравко Тодоров Петров

 

144/20.05.2019 г.

145

Пламен Димитров Петков

 

145/20.05.2019 г.

146

Васко Крумов Стоянов

 

146/20.05.2019 г.

147

Марио Сашов Илиев

 

147/20.05.2019 г.

148

Ирена Иванова Риджакова

 

148/20.05.2019 г.

            Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 23.05.2019 в 19:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения