Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 7-ЕП
София 23 ИР, 10.04.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решения №1-ЕП, №2-ЕП, №3-ЕП и №4-ЕП от 06.04-2019г. на РИК 23-София.

Във връзка с констатирана допусната явна фактическа грешка в Решения №1-ЕП, №2-ЕП, №3-ЕП и №4-ЕП от 06.04-2019г,

На основание чл.70, ал.1, т.1 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка като, следва:

В Решения №1-ЕП след думите Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) вместо думата „ прие“ да се чете „РЕШИ:“.

В Решения №2-ЕП след думите Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) вместо думата „ прие“ да се чете „РЕШИ:“.

В Решения №3-ЕП след думите Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) вместо думата „ прие“ да се чете „РЕШИ:“.

В Решения №4-ЕП след думите Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23) вместо думата „ прие“ да се чете „РЕШИ:“.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.04.2019 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения