Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 8-ЕП
София 23 ИР, 10.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК.

С оглед необходимостта от подпомагане дейността на комисията за провеждане на  изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.   във  връзка с задълженията си по чл. 71, и правомощията си по чл. 72 ал. 1, от Изборния кодекс, РИК 23- София  и на основание чл. 63 и чл. 72, ал. 1, т.1 от  ИК и Решение № 5-ЕП/25.03.2019г. на Централната избирателна комисия, РИК 23- София

Р Е Ш И:

 

 1. Приема за специалист – експерт - Ива Божилова Божилова-Боцева, ЕГН ……….. Областният управител на София град, следва да сключи договор за назначаването й, при спазване на следните условия - срок на изпълнение на договора - от датата на вземане на настоящото решение до дата на изпълнение на правомощията на РИК 23 /до 09.06.2019 г./ и възнаграждение в размер на 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.

 

 1. Приема за специалист – експерт – Мирослава Здравчова Николова, ЕГН ……….. Областният управител на София град, следва да сключи договор за назначаването й, при спазване на следните условия - срок на изпълнение на договора - от датата на вземане на настоящото решение до дата на изпълнение на правомощията на РИК 23 /до 09.06.2019 г./  и възнаграждение в размер на 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.

 

 1. Приема за специалист – технически сътрудник – Иван Пецов Колев, ЕГН ……….. Областният управител на София град, следва да сключи договор за назначаването й, при спазване на следните условия - срок на изпълнение на договора - от датата на вземане на настоящото решение до дата на изпълнение на правомощията на РИК 23 /до 09.06.2019 г./ и възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет / лева.

 

 1. Приема за специалист – технически сътрудник – Александър Христов Троев, ЕГН ……….. Областният управител на София град, следва да сключи договор за назначаването й, при спазване на следните условия - срок на изпълнение на договора - от датата на вземане на настоящото решение до  дата на изпълнение на правомощията на РИК 23 /до 09.06.2019 г./ и възнаграждение в размер на 560 /петстотин и шестдесет / лева.

Заверено копие от решението да се изпрати на Областния управител на гр.София за сключване на граждански договор с определените в настоящото решение лица.

 

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 10.04.2019 в 17:00 часа

Календар

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения