Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 90-ЕП
София 23 ИР, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

             Постъпило е заявление с вх. № 259/25.05.2019г. на РИК 23 коалиция партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез Симеон Славейков Костадинов, в качесството му на пълномощник с коeто е представен списък с 4 представители на партията в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г.. Посочени са три имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в Двадесет и трети ИР.

Списъкът с предложения представител е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

За предложения представител са изпълнени изискванията на чл.124 ал.4 от ИК, поради което на основание чл.72 ал.1 т.1 Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

 

РЕШИ

 

Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23), списък с 4 представители партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за членове на Европейски парламент на 26 май 2019 г.

Име

ЕГН

Пълномощно

Галин Георгиев Кърцов

 

№1 от 22.05.2019 г.

Георги Борисов Горов

 

№2 от 22.05.2019 г.

Орлин Борисов Филипов

 

№3 от 22.05.2019 г.

Живко Георгиев Георгиев

 

№4 от 22.05.2019 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 25.05.2019 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения