Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 96-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК

/

 • В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 267/26.05.2019 г. от кмета на р-н „Красно село“ с предложение за освобождаване на 27 общо членове в 24 СИК, както следва за: ПП ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 8 бр. членове, ПП ДПС – 8 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 7 бр. членове, ПП Воля - 4 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 0 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 0 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.
 • В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 270/26.05.2019 г. от кмета на р-н „Панчарево“ с предложение за освобождаване на 40 общо членове в 26 СИК, както следва за: ПП ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, ПП ДПС – 5 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 9 бр. членове, ПП Воля - 20 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 4 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 1 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.
 • В РИК 23 са постъпили писма с вх. № 276/26.05.2019 г. и с вх. № 279/26.05.2019 г. от кмета на р-н „Изгрев“ с предложение за освобождаване на 9 общо членове в 9 СИК, както следва за: ПП ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, ПП ДПС – 2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 1 бр. членове, ПП Воля - 4 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 0 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 0 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.
 • В РИК 23 е постъпилд писмд с вх. № 283/26.05.2019 г. от кмета на р-н „Младост“ с предложение за освобождаване на 90 общо членове в 9 СИК, както следва за: ПП ГЕРБ: 15 бр. членове, Коалиция БСП за България - 12 бр. членове, ПП ДПС – 26 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, Атака и ВМРО“- 5 бр. членове, ПП Воля - 6 бр. членове, Коалиция „Реформаторски блок“ – 2 бр. членове, Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“- 0 бр. На основание чл. 51, ал. 2 ИК като на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата коалиции.

 

Към писмата са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. Чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. Чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

 

РЕШИ:

1.Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

1 СИК

Длъжност в СИК

Име , презиме , фамилия

 ЕГН

234602003

член

Минчо Йорданов Александров

 

234602003

Секретар

Боряна Петрова Младенова

 

234602005

Секретар

Цветелина Антониева Босилкова

 

234602007

Член

Росица Вельова Василева

 

234602007

Секретар

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602008

Член

Василка Велева Василева

 

234602010

член

Светослава Евгениева Стоилова

 

234602024

член

Людмила Костадинова Георгиева

 

234602027

зам.председател

Васил Христов Захариев

 

234602034

член

Даниела Мишова Дамянова

 

234602037

член

Борислав Димитров Димитров

 

234602041

член

Владимир Емилов Арсенов

 

234602050

член

Паулина Ефтимова Симова

 

234602057

Секретар

Нафизе Фейзи Караали

 

234602081

член

Антоанета Юлиянова Петрова

 

234602085

зам.председател

Цецо Каменов Попов

 

234602093

Секретар

Георги Петров Петров

 

 

СИК

Длъжност

Име , презиме , фамилия

 ЕГН

234602011

зам.председател

Нанси Виделинова Димитрова

 

234602013

член

Силвия Иванова Чованска

 

234602014

член

Цветан Георгиев Методиев

 

234602039

секретар

Радослава Иванова Христова

 

234602057

зам.председател

Петър Руменов Стоев

 

234602058

зам.председател

Мария Миткова Воденичарска

 

234602084

член

Радка Георгиева Кръстанова

 

234602087

секретар

Бленда Куччи

 

234602090

член

Радко Стефанов Касабов

 

234602011

член

Йордан Димитров Николов

 

 

 

2 СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

234623001

зам.-председател

Мартин Мирославов Любенов

 

234623001

член

Иван Николов Манчев

 

234623002

член

Виктор Каменов Петров

 

234623002

член

Кирил Василев Митов

 

234623002

член

Светла Георгиева Стоименова

 

234623004

член

Светла Николова Павлова

 

234623006

член

Венцислав Радославова Паунов

 

234623008

член

Петранка Стоянова Иванова

 

234623010

член

Анастасия Христова Крумова

 

234623012

член

Ангел Петров Камберов

 

234623012

член

Георги Илиев Георгиев

 

234623014

член

Георги Николов Павлов

 

234623014

член

Добромира Светославова Петрович

 

234623015

член

Нина Стефчова Маркова

 

234623016

член

Любомира Димитрова Кирилова

 

234623017

зам.-председател

Радосвета Иванова Досева

 

234623018

зам.-председател

катя Василева Иванова

 

234623018

член

Огнян Георгиев Досев

 

234623019

член

Албена Борисова Тодорова

 

234623019

член

Милена Димитрова Иванова

 

234623020

зам.-председател

Диана Йорданова Стоилова

 

234923021

зам.-председател

Недялка Иванова Дамова

 

234623021

член

Цветан Тодоров Паунов

 

234623022

член

Татяна Атанасова Пачева

 

234623023

член

Дениз Николаева Божилова

 

234623023

член

Дора Петрова Георгиева

 

234623024

член

Мартин Галинов Антонов

 

234623024

член

Мирослава Стоянова Йорданова

 

234623025

член

Ева Симеонова Викторова

 

234623026

член

Габриела Ростиславова Негенцова

 

234623027

член

Владимир Георгиев Рукмански

 

234623028

зам.-председател

Магда Младенова Негенцова

 

234603029

член

Антоанета Друмева Андреева

 

234623029

член

Дарена Свиленова Милушава

 

234623029

член

Стефка Павлова Календерска

 

234623030

член

Деница Георгиева Величкова

 

234623031

член

Юлия Трайкова Ковачева

 

234623032

зам.-председател

Боян Стефанов Лазаров

 

234623032

член

Ивайло Бойков Гигов

 

23462332

член

Явор Василев Кънчев

 

 

3 СИК

Длъжност

Име. фамилия

ЕГН

234608009

член

Георги Григоров Шолев

 

234608024

член

Кирил Андреев Христов

 

234608022

председател

Боянка Кирилова Лакова

 

234608023

член

Цвета Любомирова Рангелова

 

234608034

член

Крум Асенов Асенов

 

234608032

член

Мария Маринова Енчева

 

234608009

НОВ СЕКРЕТАР

Иво Мирославов Рударски

 

234608020

НОВ СЕКРЕТАР

Таня Венкова Кънчева

 

234608001

зам. председател

Николай Василев Симеонов

 

 

 СИК

Длъжност 

Име , презиме , фамилия

 ЕГН

234615002

Член

Пламен Емилов Антонов

 

234615002

Зам.Председател

Дончо Стоянов Калпаков

 

234615004

Член

Ангел Валериев Светославов

 

234615005

Член

Милена Димитрова Методиева

 

234615006

Член

Биляна Ивайлова Горанова

 

234615007

Зам.Председател

Божан Любенов Ганев

 

234615008

Член

Росен Петров Каменов

 

234615009

Зам.Председател

Димитър Петров Димчев

 

234615009

Член

Силвия Бойкова Григорова

 

234615010

Секретар

Силвия Иванова Пешлова

 

234615011

Председател

Стелиян Петров Петров

 

234615011

Зам. Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615020

Зам. Председател

Мирослав Илиев Илиев

 

234615021

Председател

Владимир Панайотов Стойнев

 

234615021

Зам. Председател

Славка Христова Гигова

 

234615021

Член

Живко Георгиев Петров

 

234615022

Председател

Светла Миткова Аризанова

 

234615022

Секретар

Галина Сабинова Душко

 

234615023

Секретар

Росица Петрова Кирова

 

234615023

Член

Елисавета Владиславова Янева

 

234615027

Председател

Мариана Стойнева Герджикова

 

234615028

Секретар

Нина Смиленова Георгиева

 

234615031

Зам.Председател

Нина Георгиева Георгиева

 

234615034

Секретар

Любомир Трифонов Статков

 

234615034

Зам.Председател

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615034

Член

Силвия Йорданова Младенова

 

234615035

Секретар

Иванка Димитрова Дишева

 

234615035

Член

Максим Николов Соколов

 

234615037

Председател

Андрея Георгиева Иванова

 

234615039

Секретар

Велизар Георгиев Ставрев

 

234615044

Член

Атанас Стоянов Каньов

 

234615046

Член

Юсуф Мехмед Салих

 

234615046

Секретар

Ивелина Любомирова Тасева

 

234615050

Член

Екатерина Иванова Захариева

 

2346051

Секра

Иван Аленков Ячев

 

234615053

Член

Мария Антонова Кутева

 

234615054

Член

Райна Радкова Войкова

 

234615054

Зам.Председател

Десислава Йорданова Оронова

 

234615056

Секретар

Златина Жечкова Андонова

 

234615057

Председател

Валентина Пенева Пенева

 

234515058

Председател

Емануил Иванов Захариев

 

234615059

Секретар

Здравка Захариева Захариева

 

234615059

Член

Росен Николов Църнаков

 

234615061

Секретар

Красимир Милчев Стаменов

 

234615062

Член

Албена Георгиева Стойкова

 

234615065

Секретар

Мархарита Емилова Игнатова

 

234615067

Член

Валентин Стоянов Костов

 

234615067

Член

Камелия Тодорова Алексиева

 

234615072

Председател

Мария Михайлова Михайлова

 

234615072

Секретар

Миглена Ангелова Александрова

 

234615073

Секретар

Павлин Венциславов Иванов

 

234615075

Зам. Председател

Веселина Стоянова Лазарова

 

234615076

Зам. Председател

Лилия Кирилова Георгиева

 

234615081

Член

Радослав Петров Иванов

 

234615081

Член

Юлия Стоянова Костова

 

234615086

Член

Георги Петров Костов

 

234615087

Член

Денис Валентинов Колев

 

234615087

Председател

Марияна Младенова Манчева

 

234615088

Секретар

Таня Любомирова Димитрова

 

234615090

Член

Цветанка Стоянова Иванова

 

234615091

Член

Емилия Стойнева Даскалова

 

234615093

Председател

Мария Антонова Кутева

 

234615096

Секретар

Димитър Стойков Ангов

 

234615096

Член

Таня Веселинова Лозанова

 

234615100

Председател

Христо Красимиров Георгиев

 

234615100

Член

Росица Атанасова Точева

 

234615101

Член

Васил Петров Таков

 

234615101

Председател

Иван Георгиев Кехайов

 

234615102

Член

Славчо Асенов Борисов

 

234615103

Член

Христина Николаева Мудева

 

234615104

Секретар

Славина Стойчева Герговска

 

234615106

Член

Станислав Делев Стоянов

 

234615107

Зам. Председател

Павлина Никифорова Тенева

 

234615108

Председател

Марина Славчева Десанова

 

234615108

Зам. Председател

Теодора Гичева Данева

 

234615108

Член

Велина Петрова Цанковска

 

234615110

Член

Кръстинка Стоянова Иванова

 

234615113

Председател

Надя Георгиева Петрунсова

 

234615115

Секретар

Теодор Софрониев Атанасов

 

234615117

Член

Исус Гълъбов Илиев

 

234615118

Председател

Емилия Радославова Илиева

 

234615118

Член

Рени Янкова Илиева

 

234615118

Член

Таня Горанова Цветанова

 

234615118

Зма. Председател

Йорданка Атанасова Венева

 

234615118

Член

Станислава Йорданова Симеонова

 

234615119

Член

Снежана Стоянова Танчева

 

234615119

Секретар

Любомир Валентинов Янев

 

234615120

Член

Надя Георгиева Младенова

 

264515125

Секретар

Норка Янкулова Търнаджиева

 

264515128

Председател

Николина Цветанова Стоянова

 

 

На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, както следва:

СИК

Длъжност

Име , презиме , фамилия

 ЕГН

234602003

член

Валентина Христова Тодорова

 

234602003

Секретар

Мария Георгиева Дилова

 

234602005

Секретар

Захари Боянов Захариев

 

234602007

Член

Любомира Йорданова Веселинова

 

234602007

Секретар

Ерина Георгиева Дилова

 

234602008

Член

Тихомир Петков Петров

 

234602010

член

Огнян Георгиев Георгиев

 

234602024

член

Коста Антимов Костов

 

234602027

зам.председател

Михаил Василев Гълъбов

 

234602034

член

Милка Иванова Лалева

 

234602037

член

Невена Ангелова Пешева

 

234602041

член

Васил Пламенов Пиралков

 

234602050

член

Таня Александрова Добрева

 

234602057

Секретар

Валентина Боянова Малинова

 

234602081

член

Цецо Каменов Попов

 

234602085

зам.председател

Васил Тодоров Гълъбов

 

234602093

Секретар

Венцислав Кирилов Захариев

 

 

СИК

Длъжност

Име , презиме , фамилия

 ЕГН

234602011

зам.председател

Александър Иванов Станев

 

234602013

член

Златко Пламенов Давчев

 

234602014

член

Мартин Димитров Тончев

 

234602039

секретар

Пенчо Ангелов Цанев

 

234602057

зам.председател

Георги Здравков Деливерски

 

234602058

зам.председател

Детелина Михайлова Шопова

 

234602084

член

Хълми Мехмед Сали

 

234602087

секретар

Христиана Христова Христова

 

234602090

член

Юлия Колева Христоав

 

234602011

член

Йонита Валентинова Станчева

 

 

 СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

234623001

зам.-председател

Мирела Георгиева Серафимова

 

234623006

член

Нина Радойчева Гарванова

 

234623012

член

Донка Иванова Атанасова

 

234623017

зам.-председател

Биляна Иванова Георгиева

 

234623018

зам.-председател

Росица Руменова Джелепска

 

234623020

зам.-председател

Цветанка Петкова Хаджиянева

 

234923021

зам.-председател

Недялка Антонова Стойкова

 

234623023

член

надя Георгиева Панева

 

234623028

зам.-председател

Ани Иванова Ангелова

 

234623030

член

Константин Александорв Христов

 

234623032

зам.-председател

Кирил Василев Митов

 

 

СИК

Длъжност

Име , презиме , фамилия

ЕГН

234608009

член

Юлия Колева Христова

 

234608024

член

Хълми Мехмед Сали

 

234608022

председател

Джейна Михайлова Георгиева

 

234608023

член

Кристиян Красинов Радински

 

234608034

член

Александър Димитров Малинов

 

234608032

член

Магдалина Валентинова Гайдарска

 

234608009

НОВ СЕКРЕТАР

 

 

234608020

НОВ СЕКРЕТАР

 

 

234608001

зам. председател

Илия Богданов Божинов

 

 

СИК

Длъжност

Име , презиме , фамилия

ЕГН

234615002

Член

Спас Насков Павлов

 

234615002

Зам.Председател

Спас Петров Пасев

 

234615004

Член

Ралица Мешова Каменова

 

234615005

Член

Димана Спасова Тодорова

 

234615006

Член

Евтим Детелинов Евтимов

 

234615007

Зам.Председател

Диана Стефанова Стефанова

 

234615008

Член

Иван Георгиев Попов

 

234615009

Зам.Председател

Величка Димитрова Минкова

 

234615009

Член

Николай Боянов Митев

 

234615010

Секретар

Таня Тодорова  Мешкова

 

234615011

Председател

Тодорка Стойова Мирчева

 

234615011

Зам. Председател

Аделина Димитрова Сотирова

 

234615020

Зам. Председател

Борисла Димитров Костодинова

 

234615021

Председател

Славка Христова Гигова

 

234615021

Зам. Председател

Роза Кирилова Кръстева

 

234615021

Член

Борис Красимиров Борисов

 

234615022

Председател

Стойчо Георгиев Вичев

 

234615022

Секретар

Генка Йовчева Георгиева

 

234615023

Секретар

Пламен Симеонов Павлов

 

234615023

Член

Тонка Иванова Каякчиево

 

234615027

Председател

Любомир Трифонов Статков

 

234615028

Секретар

Магдалена Аспарухова Видева

 

234615031

Зам.Председател

Цветан Георгиев Дамянов

 

234615034

Секретар

Мариана Стойнева Герджикова

 

234615034

Зам.Председател

Силвия Георгиева Димитрова

 

234615034

Член

Елисавета Илиева Пенчева

 

234615035

Секретар

Розалина Станимирова Петрова

 

234615035

Член

Милена Христова Михайлова Молова

 

234615037

Председател

София Красимирова Константинова

 

234615039

Секретар

Шенгюл Али Вели

 

234615044

Член

Катерина Петрова Джантова

 

234615046

Член

Таня Георгиева Кунчева

 

234615046

Секретар

Даниела Игнатова Игнатова

 

234615050

Член

Благовест Стефанов Младенов

 

2346051

Секра

Валяна Асенова Вълканова

 

234615053

Член

Даниела Иванова Рангелова

 

234615054

Член

Катя Драганова Алипиева

 

234615054

Зам.Председател

Йоан Аниев Иванов

 

234615056

Секретар

Илица Маринова Ценкова

 

234615057

Председател

Eмил Дуков Георгиев

 

234515058

Председател

Георги Христов Сербезов

 

234615059

Секретар

Цветанка Стоянова Янкова

 

234615059

Член

Ана Димитрова Димитрова

 

234615061

Секретар

Искра Цветанова Трайкова

 

234615062

Член

Болярка Цветанова Борисова

 

234615065

Секретар

Паулина Симеонова Георгиева

 

234615067

Член

Даниел Иванов Димитров

 

234615067

Член

Пламен Тодоров Кътев

 

234615072

Председател

Миглена Ангелова Александрова

 

234615072

Секретар

Иванка Илиева Христова

 

234615073

Секретар

Павлина Йорданова Иванова

 

234615075

Зам. Председател

Катя Иванова Шапкарова

 

234615076

Зам. Председател

Дойчин Николаев Шапкарев

 

234615081

Член

Диана Пенкова Петровска

 

234615081

Член

Надя Цветанова Кирова

 

234615086

Член

Владимир Цветанов Петровски

 

234615087

Член

Славейко Славчев Стефанов

 

234615087

Председател

Невена Стефанова Благоева

 

234615088

Секретар

Елена Любомирова Захариева

 

234615090

Член

Йорданка Валентинова Иванова

 

234615091

Член

Павлина Никифорова Тенева

 

234615093

Председател

Асен Георгиев Митрев

 

234615096

Секретар

Димитър Витанов Бишков

 

234615096

Член

Людмила Михайлова Михайлова

 

234615100

Председател

Татяна Малчева Хамбурджиева

 

234615100

Член

Асен Бисеров Иванов

 

234615101

Член

Илия Юриев Куртев

 

234615101

Председател

Иванка Григорова Бабкова

 

234615102

Член

Богдан Асенов Стоилов

 

234615103

Член

Даниел Милков Куртев

 

234615104

Секретар

Валентина Николова Григорова

 

234615106

Член

Росица Атанасова Точева

 

234615107

Зам. Председател

Борис Алексиев Алексиев

 

234615108

Председател

Теодора Гичева Данева

 

234615108

Зам. Председател

Анка Михайлова Дървеняшка

 

234615108

Член

Райна Ангелова Балджиева

 

234615110

Член

Цветан Парашкевов Димитров

 

234615113

Председател

Йорданка Николова Едрева

 

234615115

Секретар

Елисавета Василева Манасиева

 

234615117

Член

Дейвид Янков Спасов

 

234615118

Председател

Методи Йорданов Стефанов

 

234615118

Член

Ангел Анков Йорданов

 

234615118

Член

Детелина Ангелова Ръкльова

 

234615118

Зма. Председател

Детелина Ангелова Ръкльова

 

234615118

Член

Емилия Радославова Илиева

 

234615119

Член

Александър Николаев Душанов

 

234615119

Секретар

Александър Николаев Душанов

 

234615120

Член

Стефани Стефанова Шопова

 

264515125

Секретар

Елена Александрова Кленовска

 

264515128

Председател

Росица Петрова Кирева

 

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.06.2019 в 12:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 108-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

 • № 107-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

 • № 106-ЕП / 31.05.2019

  относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения