Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 97-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на жалбa от Надежда Георгиева Йорданова

В РИК 23 София по имейл в 9,02 ч. е постъпила писмена жалба от Надежда Георгиева Йорданова, представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. № 266/26.05.2019 г.

В жалбата се твърди, че машината за гласуване в СИК 032 е поставена по начин, който нарушава тайната на вота, а машината в СИК 068 не работи.

РИК 23 София разгледа жалбата и извърши съответните проверки. Машината за гласуване в СИК № 234609032 е поставена съгласно изискванията на Решение № 358-ЕП/20.05.2019 г. на ЦИК.

Машината в СИК № 234609068 действително не работи, което е установено от техническото лице на изпълнителя на обществената поръчка „Сиела Норма“ АД и са подписани съответните протоколи. Приетите правила от ЦИК за машинно гласуване не предвиждам подмяна на техническото средство.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.2 и т. 20 от ИК и Решение № 358-ЕП/20.05.2019 г. на ЦИК, РИК 23 София

РЕШИ:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на изборния процес.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:05 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения