Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 98-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на жалбa от Цветомир Петров Паунов

В РИК 23 София в 10,30 ч. с Вх. № 268/26.05.2019 г. е постъпила писмена жалба от Цветомир Петров Паунов, областен координатор на ПП ГЕРБ-София. В жалбата се твърди, че в СИК 234609011 на таблото за гласуване е поставен списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи в поредността на партиите и коалициите съобразно номера им в бюлетината, в което е допуснато умишлено разместване в номерацията. Посочено е че разместването засяга номера на ГЕРБ като под номер 12 е записана Партия на Зелените с имената на кандидатите от листата на тази партия вместо ПП ГЕРБ, която погрешно е записана с № 11. Към жалбата е приложен снимков материал.

В 8,36 ч. по телефона от Председателя на СИК 234609011 в РИК е получен сигнал за наличие на табло в кабината за гласуване, представляващо списък на регистрирани партии и коалиции и кандидати от кандидатска листа в поредност, което не съответства на регистрираните партии/коалиции от партии/независими кандидати и поредността им в кандидатските листи за изборите за членове на Европейски парламент от Република България.

След извършена проверка бе установено, че въпросното табло представлява списък на кандидати по кандидатски листи, регистрирани за участие в предходни избори в РИК 23 София. На Председателя на СИК бе указано да премахне незабавно таблото от кабината за гласуване.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.2 и т. 20 от ИК и Решение № 246-ЕП/02.05.2019 г. на ЦИК, РИК 23 София

РЕШИ:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изборния процес.

УКАЗВА на СИК 234609011 да премахне таблото от кабината за гласуване.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:06 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения