Районна избирателна комисия София 23 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 99-ЕП
София 23 ИР, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал на Николай Белалов – наблюдател от ИСИ за недопускане на избирател до машинно гласуване с обяснение на СИК, че машината не работи

 

На 26.05.2019г.  в 13,02 часа на електронната поща на РИК 23 е постъпил сигнал с вх. №271/26.05.2019 г. по описа на РИК 23 от Николай Йорданов Белалов – наблюдател-упълномощен представител на Института за социална интеграция /ИСИ/, регистриран под №6 с Решение на ЦИК № 322-ЕП/15.05.2019 г. В сигнала се сочи, че в 14 СИК, находяща се в 19-то училище в район „Красно село“, гр. София, избирател не е могъл да гласува машинно с обяснение на СИК, че машината е блокирала и не работи.

В 13,57 часа  РИК 23 извърши проверка в секция No: 234602014, находяща се в 19 училище в район „Красно село“, гр. София. Председателят на комисията г-н Петър Ангелов Дафикичев информира РИК 23, че в началото на изборния е възникнал проблем с машината, същата е блокирала, поради което гласуването с машина е било временно преустановено. След възникване на проблема СИК е уведомила техник на Сиела и проблемът е отстранен. Гласуването с машина е възстановено и продължава и в момента на проверката.

            Налице е нарушение на изборния процес, дължащо се на неизправност на машината за гласуване.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 2, и т. 20 от ИК Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23),

РЕШИ:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изборния процес, състоящо се във временно преустановяване на гласуването с машина в СИК: 234602014 в гр. София, район „Красно село“, поради възникнал проблем с машината.

УКАЗВА на СИК да отрази горепосоченото нарушение в протокола за отчитане на изборния резултат /лист.14, графа „Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка…..“/.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Живка Василева Котева

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 04.06.2019 в 12:41 часа

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения