Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

ИК за Десислава Петрова Иванчева

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Иван Бориславов Христов2-1/22.05.2019
Аделина Георгиева Георгиева2-2/22.05.2019
Елка Владимирова Кънева2-3/22.05.2019
Димитър Будьониев Дизов2-4/22.05.2019
Крум Димитров Атанасов2-5/22.05.2019
Владимир Владимиров Клисуров2-6/22.05.2019
Татяна Димитрова Христова2-7/22.05.2019
Любка Кирилова Иванчева2-8/22.05.2019
Диана Динкова Сивинова2-9/22.05.2019

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения