Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за членове на Европейския парламент 2019

КП Коалиция за България

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Катя Севдалинова Димитрова4-1/23.05.2019
Иван Райков Тодоров4-2/23.05.2019
Александър Тодоров Георгиев4-3/23.05.2019
Елена Христова Цанова4-4/23.05.2019
Кирил Николов Николов4-5/23.05.2019
Евгения Чавдарова Методиева4-6/23.05.2019
Христина Здравкова Гоцева4-7/23.05.2019
Филип Драганов Караджов4-8/23.05.2019
Венцеслав Ангелов Дамянов4-9/23.05.2019
Георги Димитров Тодоров4-10/23.05.2019
Надежда Иванова Кърлежова4-11/23.05.2019
Емануела Венциславова Дринова4-12/23.05.2019
Ани Рангелова Владова4-13/23.05.2019
Татяна Райчова Венева4-14/23.05.2019
Евгения Александрова Стоянова4-15/23.05.2019
Борислав Василев Далкалъчев4-16/23.05.2019
Васил Георгиев Георгиев4-17/23.05.2019
Маргарита Борисова Георгиева4-18/23.05.2019
Маргарита Колева Русева4-19/23.05.2019
Румен Иванов Ангелов4-20/23.05.2019
Анатолий Христов Радованов4-21/23.05.2019
Мариела Антонова Михайлова4-22/23.05.2019
Райничка Ангелова Манолева4-23/23.05.2019
Ирина Христова Христова4-24/23.05.2019
Любомир Иванов Мишев4-25/23.05.2019
Емилия Борисова Керчева4-26/23.05.2019
Райка Василева Сейкова4-27/23.05.2019
Петя Христова Найденова4-28/23.05.2019
Сава Борисов Стаменов4-29/23.05.2019
Емилия Петрова Ваклинова4-30/23.05.2019
Анета Иванова Димитрова4-31/23.05.2019
Миглена Георгиева Велева4-32/23.05.2019
Валентина Иванова Панайотова4-33/23.05.2019

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения