ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Иво Андреев Стефанов1/16.05.2019 г.
Андрей Трифонов Стефанов2/16.05.2019 г.
Грети Иванова Стефанова3/16.05.2019 г.
Иван Христов Бошнаков4/16.05.2019 г.
Сава Николов Динев5/16.05.2019 г.
Ивайло Иванов Николов6/16.05.2019 г.
Станимир Димитров Филипов7/16.05.2019 г.
Лилия Соколова Соколова8/16.05.2019 г.
Георги Богданов Джимрев9/16.05.2019 г.
Полина Евгениева Недялкова10/16.05.2019 г.
Николай Руменов Новачки11/16.05.2019 г.
Диляна Георгиева Баева12/16.05.2019 г.
Даниел Атанасов Динков13/16.05.2019 г.
Тони Юри Ленев14/16.05.2019 г.
Николай Красенов Калев15/16.05.2019 г.
Никола Стоянов Величков16/16.05.2019 г.
Витан Йорданов Влахов17/16.05.2019 г.
Ивета Петрова Крапчева-Маринова18/16.05.2019 г.
Надя Николаева Спасова19/16.05.2019 г.
Мартин Димитров Филипов20/16.05.2019 г.
Михаил Василев Дудеков21/16.05.2019 г.
Йоана Иванова Йовнова22/16.05.2019 г.
Живомир Иванов Димитров23/16.05.2019 г.
Марио Руменов Добрев24/16.05.2019 г.
Мартин Пламенов Петров25/16.05.2019 г.
Пенка Николаева Караниколова26/16.05.2019 г.
Петър Ясенов Маринов27/16.05.2019 г.
Елена Георгиева Спасова28/16.05.2019 г.
Стефан Марио Добрев29/16.05.2019 г.
Надя Димитрова Филипова30/16.05.2019 г.
Петър Ангелов Кърчев31/16.05.2019 г.
Райна Иванова Несторова32/16.05.2019 г.
Петър Митков Петров33/16.05.2019 г.
Катя Петрова Родева34/16.05.2019 г.
Милена Миленова Миленкова35/16.05.2019 г.
Аглика Петкова Икономова36/16.05.2019 г.
Георги Божанов Иванов37/16.05.2019 г.
Благовеста Ангелова Чернева38/16.05.2019 г.
Красимира Иванова Атанасова-Николова39/16.05.2019 г.
Георги Иванов Сарамбелиев40/16.05.2019 г.
Кунка Георгиева Сарамбелиева41/16.05.2019 г.
Сирануш Оханес Таниелян42/16.05.2019 г.
Тома Георгиев Георгиев43/16.05.2019 г.
Иванка Георгиева Узунова44/16.05.2019 г.
Росица Александрова Йорданова45/16.05.2019 г.
Яна Николаева Мечкова46/16.05.2019 г.
Боряна Михайлова Георгиева47/16.05.2019 г.
Илия Кирилов Пенов48/16.05.2019 г.
Борис Георгиев Аврамов49/16.05.2019 г.
Евгени Гаврилов Пихуров51/16.05.2019 г.
Димитър Николов Иванчев52/16.05.2019 г.
Елена Сивова Чапарова-Дикова53/16.05.2019 г.
Веселин Маринов Диков54/16.05.2019 г.
Стоянка Георгиева Гаджева55/16.05.2019 г.
Иван Георгиев Таушанов56/16.05.2019 г.
Даня Николова Иванова57/16.05.2019 г.
Сашко Начев Стоянов58/16.05.2019 г.
Ивайло Гетов Гечев59/16.05.2019 г.
Камен Василев Мутафов60/16.05.2019 г.
Анна Душанова Николова61/16.05.2019 г.
Росица Димитрова Арнаудова62/16.05.2019 г.
Мира Велимирова Арнаудова63/16.05.2019 г.
Венелина Ангелова Николова64/16.05.2019 г.
Христина Маринова Таскова65/16.05.2019 г.
Радко Пламенов Станев66/16.05.2019 г.
Теодора Пламенова Арабаджиева67/16.05.2019 г.
Искрен Цветославов Арабаджиев68/16.05.2019 г.
Петко Горанов Горанов69/16.05.2019 г.
Димитър Иванов Бончев70/16.05.2019 г.
Павлета Николова Дойчинова71/16.05.2019 г.
София Иванова Попова72/16.05.2019 г.
Боряна Андреева Бонева73/16.05.2019 г.
Милчо Владимиров Станков74/16.05.2019 г.
Лидия Петрова Иванова75/16.05.2019 г.
Павел Марков Жеков76/16.05.2019 г.
Антония Добромирова Янкова77/16.05.2019 г.
Иван Асенов Асенов78/16.05.2019 г.
Александър Кирилов Лилов79/16.05.2019 г.
Биляна Поп-Петровска80/16.05.2019 г.
Георги Атанасов Петков81/16.05.2019 г.
Петър Александров Стойнов82/16.05.2019 г.
Тодор Кръстев Дюлгярски83/16.05.2019 г.
Бончо Димитров Бонев84/16.05.2019 г.
Ангел Борисов Малинов85/16.05.2019 г.
Янко Николаев Джамбазов86/16.05.2019 г.
Марийка Недкова Димитрова50/16.05.2019 г.
Минчо Иванов Минков202 от 20.05.2019
Ирина Василевна Перянова203 от 20.05.2019
Сергей Любозаров Рохов204 от 20.05.2019
Нели Савова Мехочева205 от 20.05.2019
Чайка Петкова Абаджиева206 от 20.05.2019
Валоди Костадинов Ковачев207 от 20.05.2019
Пламен Иванов Даракчиев208 от 20.05.2019
Калин Иванов Савов209 от 20.05.2019
Стефан Тодоров Давидов210 от 20.05.2019
Христина Ангелова Грозданова211 от 20.05.2019
Марияна Христова Георгиева212 от 20.05.2019
Антони Николов Ваканов213 от 20.05.2019
Петър Любенов Миланов214 от 20.05.2019
Иван Петков Кожухаров215 от 20.05.2019
Тодор Драганов Тодоров216 от 20.05.2019
Аршалуис Бедрос Ангелова217 от 20.05.2019
Атанас Стефанов Цанев218 от 20.05.2019
Светла Димитрова Тонева219 от 20.05.2019
Боряна Жечева Кючукова-Петринска220 от 20.05.2019
Кристияна Колева Колева221 от 20.05.2019
Велизар Матеев Шаламанов222 от 20.05.2019
Иво Живков Тачев223 от 20.05.2019
Момчил Енчев Куцаров224 от 20.05.2019
Орлин Любенов Аврамов226 от 20.05.2019
Калинка Николаева Василева227 от 20.05.2019
Георги Иванов Милев228 от 20.05.2019
Галина Иванова Салмова229 от 20.05.2019
Светлана Бориславова Минчева230 от 20.05.2019
Миролюб Леонидов Петрински231 от 20.05.2019
Мануела Георгиева Малеева-Франиер232 от 20.05.2019
Николай Павлов Захов233 от 20.05.2019
Ева Владимирова Владимирова234 от 20.05.2019
Даниела Ивайлова Калайджиева235 от 20.05.2019
Лилия Христова Гунчева - Иванова236 от 20.05.2019
Йордан Дамянов Попов237 от 20.05.2019
Явор Спасов Драганов238 от 20.05.2019
Недялко Иванов Калъчев239 от 20.05.2019
Маруся Владимирова Попова240 от 20.05.2019
Диян Сенков Цветков241 от 20.05.2019
Георги Богданов Биволарски242 от 20.05.2019
Евгения Пантелеева Димова243 от 20.05.2019
Павел Рафаилов Златаров244 от 20.05.2019
Теодор Спасов Спасов245 от 20.05.2019
Милена Тошкова Златарова246 от 20.05.2019
Красен Григоров Николов247 от 20.05.2019
Катя Василева Николова248 от 20.05.2019
Ангел Станчев Атанасов249 от 20.05.2019
Христо Вълчанов Вълчанов250 от 20.05.2019
Андрей Николаев Ковачев251 от 20.05.2019
Димитър Йорданов Велков252 от 20.05.2019
Асен Симеонов Начев254 от 20.05.2019
Момчил Иванов Якимов256 от 20.05.2019
Благовеста Александрова Кирова257 от 20.05.2019
Иван Веселинов Николов258 от 20.05.2019
Тихомира Руменска Методиева259 от 20.05.2019
Бойко Георгиев Димитров260 от 20.05.2019
Иван Димитров Димитров261 от 20.05.2019
Светлин Василев Гарев262 от 20.05.2019
Ангел Петров Нейчев263 от 20.05.2019
Десислава Иванова Цокова - Панчаревска264 от 20.05.2019
Елена Костадинова Смрикарова-Нейчева265 от 20.05.2019
Стефан Бориславов Радев266 от 20.05.2019
Гергина Боянова Херувимова267 от 20.05.2019
Лилия Костова Костова268 от 20.05.2019
Елена Йорданова Михайлова269 от 20.05.2019
Петя Анастасова Тутева270 от 20.05.2019
Валентина Тодорова Георгакиева271 от 20.05.2019
Ивайло Чавдаров Начев272 от 20.05.2019
Теодора Върбанова Върбанова273 от 20.05.2019
Борислава Стоянова Христова274 от 20.05.2019
Явор Яворов Серафимов275 от 20.05.2019
Елисавета Любомирова Петрушева276 от 20.05.2019
Радослав Русев Русев277 от 20.05.2019
Веселина Кирилова Каменова278 от 20.05.2019
Вероника Васкова Пейчева279 от 20.05.2019
Александър Янков Митев280 от 20.05.2019
Румяна Николаева Дойчинова281 от 20.05.2019
Владимир Атанасов Михнев282 от 20.05.2019
Емил Джауад Джасим283 от 20.05.2019
Линда Бойкова Христова284 от 20.05.2019
Николай Пламенов Марков285 от 20.05.2019
Димитър Димитров Каменски286 от 20.05.2019
Виктор Генчев Минчев287 от 20.05.2019
Мартин Михайлов Михайлов288 от 20.05.2019
Владимир Антонов Мушков289 от 20.05.2019
Павел Димитров Цанов290 от 20.05.2019
Красимир Иванов Новаков291 от 20.05.2019
Веселина Атанасова Гайдарджиева293 от 20.05.2019
Веляна Христова Христова294 от 20.05.2019
Константин Стефанов Ямалиев295 от 20.05.2019
Боян Валентинов Давидов296 от 20.05.2019
Николай Тенев Драгов297 от 20.05.2019
Евелин Руменов Евлогиев298 от 20.05.2019
Нели Андреева Кьосева-Илиева299 от 20.05.2019
Денислав Димитров Савков300 от 20.05.2019
Росен Йорданов Георгиев301 от 20.05.2019
Иван Валериев Илиев302 от 20.05.2019
Александър Вилиянов Топузов303 от 20.05.2019
Кристиян Ян Войтиняк304 от 20.05.2019
Ивайло Митков Желязков305 от 20.05.2019
Радослав Евгениев Пенев306 от 20.05.2019
Румен Александров Бакалов307 от 20.05.2019
Александър Руменов Иванов308 от 20.05.2019
Стефан Василев Адамов309 от 20.05.2019
Петко Кирилов Дичев310 от 20.05.2019
Ивана Кирилова Кънчева311 от 20.05.2019
Велислав Светославов Николаев312 от 20.05.2019
Дона Пламен Чернева313 от 20.05.2019
Мартин Пламенов Стоянов314 от 20.05.2019
Мирослав Мирославов Димитров315 от 20.05.2019
Александър Алексеев Младенов316 от 20.05.2019
Йордан Иванов Кунгалов317 от 20.05.2019
София Стефанова Стоянова318 от 20.05.2019
Александра Иванова Ковачева319 от 20.05.2019
Мила Людмилова Узунова320 от 20.05.2019
Стоян Павлов Граматиков321 от 20.05.2019
Божидар Дианов Иванов322 от 20.05.2019
Тодор Иванов Топалов323 от 20.05.2019
Светлана Руменова Петрова324 от 20.05.2019
Николай Минчев Петков325 от 20.05.2019
Красимира Христова Тодорова326 от 20.05.2019
Борис Георгиев Бонев327 от 20.05.2019
Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева328 от 20.05.2019
Димитър Иванов Стамболийски330 от 20.05.2019
Христо Павлов Даскалов331 от 20.05.2019
Елена Тодорова Панайотова332 от 20.05.2019
Калин Ленков Зарков333 от 20.05.2019
Марин Радославов Йотов334 от 20.05.2019
Петър Добринов Канев335 от 20.05.2019
Тодор Николов Николов336 от 20.05.2019
Любомира Пенчева Стойнова337 от 20.05.2019
Емил Рони Леви338 от 20.05.2019
Кирил Евгениев Русев339 от 20.05.2019
Деян Георгиев Разсадов340 от 20.05.2019
Дончо Ангелов Ангелов341 от 20.05.2019
Милен Георгиев Маринов342 от 20.05.2019
Стефан Венциславов Диков343 от 20.05.2019
Стефка Тодорова Бонева344 от 20.05.2019
Стефан Иванов Дечев345 от 20.05.2019
Ружа Василева Смилова346 от 20.05.2019
Мирослав Дилянов Калчев347 от 20.05.2019
Грета Ангелова Йорданова348 от 20.05.2019
Петко Деянов Калагларски349 от 20.05.2019
Кирил Владимиров Трайков350 от 20.05.2019
Борислав Димитров Сандов351 от 20.05.2019
Снежана Йорданова Данева352 от 20.05.2019
Ивайло Александров Попов353 от 20.05.2019
Петър Петров Петков354 от 20.05.2019
Катерина Калинова Раковска355 от 20.05.2019
Ивайло Стефанов Попов356 от 20.05.2019
Петър Йорданов Василев357 от 20.05.2019
Вероника Цветанова Костова358 от 20.05.2019
Елена Славчева Дюлгерова359 от 20.05.2019
Иван Димитров Христов360 от 20.05.2019
Георги Сашков Стефанов361 от 20.05.2019
Виктор Ангелов Дачев362 от 20.05.2019
Станислав Радков Радков363 от 20.05.2019
Мария Йорданова Ангелова364 от 20.05.2019
Енчо Иванов Динев365 от 20.05.2019
Иван Христов Песев366 от 20.05.2019
Наталия Василева Адамова367 от 20.05.2019
Галина Анатолиевна Адамова368 от 20.05.2019

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения