ПП „Възраждане“

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Галин Георгиев Кърцов№1 от 22.05.2019 г.
Георги Борисов Горов№2 от 22.05.2019 г.
Орлин Борисов Филипов№3 от 22.05.2019 г.
Живко Георгиев Георгиев№4 от 22.05.2019 г.

Календар

Решения

  • № 108-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ясен Тодоров от гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл.221, вх.Е.

  • № 107-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Анна Димова, живея в ж.к. Стрелбище, район „Триадица”

  • № 106-ЕП / 31.05.2019

    относно: жалба от Ана Георгиева Клисарска, адрес: София, Младост 2, бл. 229

всички решения