Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 11-НС
София, 18.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

/18.08.2022 г.

ОТНОСНО: 

Броят на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на района при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като се вземе предвид, че общият брой на членовете СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно чл. 92, ал. 4 ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 членове, която бройка покрива изискванията и при двете хипотези - за секции с до 500 избиратели и с над 500 избиратели.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 89, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район - София (РИК 23)

РЕШИ

            Броят на членовете на всяка секционна избирателна комисия (СИК), включително председател, заместник-председател и секретар, в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. е 7 (седем) членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.08.2022 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения