Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
София, 18.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 9, ал. 6, чл. 89, чл. 90 и чл. 92 ИК, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и във връзка с Решение 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

            Броят на членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК), за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от  7 /седем/  членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

В състава на всяка евентуално създадена служебна или подвижна секционна избирателна комисия, всяка парламентарно представена партия и коалиция в 47-ото Народно събрание, има право на не по-малко от един член.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.08.2022 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения