Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
София, 18.08.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ (без подвижни и служебни) и разпределяне на местата за членове и местата в ръководствата на СИК в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, чл. 73, ал. 1, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3, и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

1.ОПРЕДЕЛЯ общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., който е 4 214 (четири хиляди двеста и четиринадесет) човека.

  1. УТВЪРЖДАВА разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК по административни райони, както следва:

А. Места за всички членове на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София:

Район

Брой СИК

Брой чл.

Общ брой

КП "ПП"

КП "ГЕРБ-СДС"

ПП "ДПС"

КП „БСП за България“

ПП ИТН

КП ДБО

ПП „Възраждане“

Студентски

53

7

371

53

53

53

53

53

53

53

Красно село

92

7

644

92

92

92

92

92

92

92

Витоша

73

7

511

73

73

73

73

73

73

73

Панчарево

32

7

224

32

32

32

32

32

32

32

Лозенец

79

7

553

79

79

79

79

79

79

79

Изгрев

45

7

315

45

45

45

45

45

45

45

Младост

125

7

875

125

125

125

125

125

125

125

Триадица

103

7

721

103

103

103

103

103

103

103

 

където:

КП "ПП" е коалиция „Продължаваме Промяната“

КП "ГЕРБ-СДС e коалиция „ГЕРБ-СДС“

ПП "ДПС" е ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КП „БСП за България“ е коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ПП ИТН е ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КП ДБО е  коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „Възраждане“ е ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

Б. Места в ръководствата на СИК (без подвижни и служебни) в Двадесет и трети район – София:

Район

Брой СИК

КП "ПП"

КП "ГЕРБ-СДС"

ПП "ДПС"

КП „БСП за България“

ПП ИТН

КП ДБО

ПП „Възраждане“

Студентски

53

46

40

23

18

13

11

8

Красно село

92

79

70

40

31

23

19

14

Витоша

73

63

56

32

24

18

15

11

Панчарево

32

28

24

14

11

8

6

5

Лозенец

79

68

60

35

27

19

16

12

Изгрев

45

39

34

20

15

11

9

7

Младост

125

108

95

55

42

30

26

19

Триадица

103

89

78

45

35

25

21

16

 

3.С оглед задължението на РИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията, едновременно с документите от проведените консултации на хартиен носител, в РИК 23 се представят в електронен вид, формат doc, docx, xls, xlsx или еквивалентен:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на районни администрации за състави на СИК, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.08.2022 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения