Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 136-НС
София, 01.10.2022

ОТНОСНО: Постъпила жалба (наименувана като "Заявление") по електронна поща с вх. № 325 от 30.09.2022 г. на РИК 23 – София

На 30.09.2022 г. в 15:47 ч. на електронната поща на РИК 23 – София е постъпило писмо от ЦИК с което е препратена жалба от Диана Русинова – Председател на УС на Европейски център за транспортни политики. Жалбата е заведена на 30.09.2022г. с вх. № 325 от 30.09.2022 г. в общия регистър на РИК 23 – София и вх. № 14 от 30.09.2022 г. в 16:40 ч. в регистъра на жалби и сигнали на РИК 23 – София.

В жалбата се излагат данни за нерегламентирана агитация от политическа партия "Продължаваме промяната" на 24.09.2022 г. в гр. София на събитие – спортно мероприятие "Писта София 2022", което събитие е подкрепено от адресата на сигнала. Излагат се доводи за евентуално извършено нарушение на чл. 181, ал. 1 ИК, а именно, че представител на политическата партия – г-н Димитър Илиев е отправил политическо послание, както следва: "Още повече се радвам, че виждам толкова много млади момчета навлизащи в автомобилния спорт. Това, което ние като състезатели сме ощетени от страшно много години, ние като състезатели единствени си нямаме стадион. Аз искам да поема пред вас един ангажимент и да заявя ясно, че ако ние от Продължаваме промяната имаме пълен мандат четири години, за тези четири години ще построим автомобилна писта. Това обещавам аз, казвам се Димитър Илиев и си държа на думата.". Прави се искане за извършване на проверка. В допълнение към жалбата е приложен видео-клип от изказването.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания, РИК 23 – София намира следното:

Жалбата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана, но същата е неоснователна.

Жалбата е входирана в РИК 23 -  София на 30.09.2022 г. в нея е посочено, че твърдяното нарушение е осъществено на 24.09.2022 г. В този смисъл жалбата е подадена шест дни след твърдяното нарушение и РИК 23 – София няма как да извърши физическа проверка за спазване на изборното законодателство и в частност провеждане на предизборната кампания, доколкото се твърди също, че се касае за мероприятие което вече е приключило. В допълнение към жалбата се предоставя клип от въпросното събитие и изказването което е посочено в жалбата съвпада при възпроизвеждане на записа.

Следва да се посочи, че изречени тези думи действително притежават белезите на агитационен материал, доколкото и съгласно § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс, съдържаща легална дефиниция на понятието "Предизборна агитация“, което представлява призив за подкрепа или за не подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Но следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ИК е забранена предизборната агитация на територията на държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, в която категория не попада организация Сдружение "Българска федерация по автомобилен спорт". Обстоятелството, че мероприятието организирано от сдружението има съгласуване и разрешение от Столична община не промяна обстоятелството, че сдружението не попада в обхвата на чл. 182, ал. 1 ИК. Твърдените в жалбата обстоятелства, че присъствам множество брой държавни служители е ирелевантно предвид характера на мероприятието.

Не е нарушена и разпоредбата на чл. 181, ал. 1 ИК, която регламентира общо правото на предизборна агитация на участниците в изборите, което обаче следва да се съобразява с рестрикциите по чл. 182 ИК.

На следващо място, не следва да бъде уважавано искането за изпращане на препис от решението на жалбоподателя. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК 23 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията с жалба за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало жалбата пред РИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК и Решение № 1322-НС от 23.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА извършване на твърдяното в разгледаната жалба нарушение на чл. 181, ал. 1 ИК и чл. 182, ал. 1 ИК по отношение на ПП "Продължаваме промяната" извършено чрез представител на партията – Димитър Илиев.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Диана Русинова – Председател на УС на Европейски център за транспортни политики за изпращане на препис от решението.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 01.10.2022 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения