Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 14-НС
София, 18.08.2022

ОТНОСНО: Подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и във връзка с Решение № 1230-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ

При подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители  на 2 октомври 2022 г., следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL – Приложение, към настоящето решение.

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

-номер по ред;

-ЕГН;

-собствено име;

-бащино име;

-фамилно име;

-наименованието (абревиатурата съгласно решението за регистрация на ЦИК) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- изборния район където е заявен за регистрация кандидата;

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 18.08.2022 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения