Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
София, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Изгрев”

 

В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 346/01.10.2022г., подписано от кмета на район „Изгрев” с предложение за освобождаване на общо 80 членове в 32 СИК, както следва: от квотата на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ - 8 бр. членове, КП „ГЕРБ-СДС“ – 10 бр. членове, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - 26 бр. членове, КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 2 бр. членове, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – 22 бр. членове, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ – 8 бр. членове, ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – 4 бр. членове, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район „Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608021

Член

Атанас Христов Балджиев

 

Соня Янакиева Иванова

 

234608001

Член

Емил Любомилов Лачев

 

Гюлнар Хилми Соколова

 

234608001

Член

Емил Любомилов Лачев

 

Гюлнар Хилми Соколова

 

234608003

Член

Таня Йорданова Иванова

 

Росен Мариянов Филипов

 

234608003

Член

Таня Йорданова Иванова

 

Росен Мариянов Филипов

 

234608004

Член

Тихомир Тихомиров Велинов

 

Шенгюл Мехмед Бекташ

 

234608004

Член

Десислава Ивайлова Иванова

 

Георги Ивайлов Иванов

 

234608004

Член

Тихомир Тихомиров Велинов

 

Шенгюл Мехмед Бекташ

 

234608004

Член

Десислава Ивайлова Иванова

 

Георги Ивайлов Иванов

 

234608007

Председател

Георги Ангелов Стоянов

 

Орхан Риджай Талиб

 

234608007

Председател

Георги Ангелов Стоянов

 

Орхан Риджай Талиб

 

234608011

Член

Кристина Димитриос Цабала

 

Костадин Иванов Андонов

 

234608011

Член

Кристина Димитриос Цабала

 

Костадин Иванов Андонов

 

234608012

Зам. председател

Калин Аспарухов Гаврилов

 

Детелинка Вангелова Маркова-Рангелова

 

234608012

Член

Елица Димитрова Джаралийска

 

Радина Димова Павлова

 

234608012

Зам. председател

Калин Аспарухов Гаврилов

 

Детелинка Вангелова Маркова-Рангелова

 

234608012

Член

Елица Димитрова Джаралийска

 

Радина Димова Павлова

 

234608014

Член

Андрей Андреев Стойков

 

Теодора Георгиева Иванова

 

234608014

Член

Андрей Андреев Стойков

 

Теодора Георгиева Иванова

 

234608015

Член

Мартин Яворов Матрозов

 

Исмет Фикри Юсеин

 

234608015

Член

Мартин Яворов Матрозов

 

Исмет Фикри Юсеин

 

234608017

Председател

Димитър Николаев Дуковски

 

Емилия Петрова Савова

 

234608017

Председател

Димитър Николаев Дуковски

 

Емилия Петрова Савова

 

234608019

Член

Николай Георгиев Бучков

 

Радина Стоянова Виденова

 

234608019

Член

Николай Георгиев Бучков

 

Радина Стоянова Виденова

 

234608021

Член

Атанас Христов Балджиев

 

Соня Янакиева Иванова

 

234608023

Председател

Емилия Петрова Савова

 

Димитър Николаев Дуковски

 

234608023

Председател

Емилия Петрова Савова

 

Димитър Николаев Дуковски

 

234608024

Председател

Александра Павлинова Райчева

 

Джорджия Емилова Кирилова

 

234608024

Председател

Александра Павлинова Райчева

 

Джорджия Емилова Кирилова

 

234608026

Член

Мария Радилова Радева

 

Малина Димитрова Миховска

 

234608026

Член

Мария Радилова Радева

 

Малина Димитрова Миховска

 

234608028

Председател

Рослана Киркова Илиева

 

Искра Цветкова Петрова

 

234608028

Председател

Рослана Киркова Илиева

 

Искра Цветкова Петрова

 

234608029

Председател

Стоян Спасов Спасов

 

Христо Цветанов Христов

 

234608029

Член

Светослав Иванов Димитров

 

Виктория Красимирова Попова

 

234608029

Председател

Стоян Спасов Спасов

 

Христо Цветанов Христов

 

234608029

Член

Светослав Иванов Димитров

 

Виктория Красимирова Попова

 

234608030

Член

Йорданка Стоименова Шопова

 

Анастасия Николова Петрова

 

234608030

Член

Йорданка Стоименова Шопова

 

Анастасия Николова Петрова

 

234608031

Секретар

Искра Цветкова Петрова

 

Рослана Киркова Илиева

 

234608031

Член

Деяна Миладинова Тодорова

 

Велимира Николаева Делчева-Панайотова

 

234608031

Секретар

Искра Цветкова Петрова

 

Рослана Киркова Илиева

 

234608031

Член

Деяна Миладинова Тодорова

 

Велимира Николаева Делчева-Панайотова

 

234608032

Зам. председател

Гюрга Такова Недялкова

 

Веселин Стефанов Димитров

 

234608032

Зам. председател

Гюрга Такова Недялкова

 

Веселин Стефанов Димитров

 

234608033

Председател

Александър Станиславов Янев

 

Петко Емилиянов Петков

 

234608033

Председател

Александър Станиславов Янев

 

Петко Емилиянов Петков

 

234608034

Член

Димитър Цветанов Цветков

 

Радостина Димитрова Михова

 

234608034

Член

Димитър Цветанов Цветков

 

Радостина Димитрова Михова

 

234608035

Член

Найден Кирилов Найденов

 

Емилия Иванова Стоянова

 

234608035

Член

Найден Кирилов Найденов

 

Емилия Иванова Стоянова

 

234608037

Член

Диана Димитрова Мишева

 

Аделина Кирилова Накова

 

234608037

Член

Диана Димитрова Мишева

 

Аделина Кирилова Накова

 

234608038

Член

Мария Борисова Маноилова-Данчева

 

Яна Александрова Кастелиева

 

234608038

Член

Мария Борисова Маноилова-Данчева

 

Яна Александрова Кастелиева

 

234608039

Член

Георги Михайлов Македонски

 

Иван Бойков Иванов

 

234608039

Член

Георги Михайлов Македонски

 

Иван Бойков Иванов

 

234608040

Зам. председател

Мирослав Николаев Бучков

 

Стефка Сергеева Димитрова

 

234608040

Зам. председател

Румяна Сергеева Кирилова

 

Мирослав Николаев Бучков

 

234608040

Зам. председател

Мирослав Николаев Бучков

 

Стефка Сергеева Димитрова

 

234608040

Зам. председател

Румяна Сергеева Кирилова

 

Мирослав Николаев Бучков

 

234608043

Член

Елена Петрова Бучкова

 

Димитър Иванов Димитров

 

234608043

Член

Елена Петрова Бучкова

 

Димитър Иванов Димитров

 

234608044

Член

Стефан Петков Петков

 

Живко Йорданов Маринов

 

234608044

Секретар

Мирослав Николаев Бучков

 

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608044

Член

Стефан Петков Петков

 

Живко Йорданов Маринов

 

234608044

Секретар

Мирослав Николаев Бучков

 

Румяна Сергеева Кирилова

 

234608045

Член

Елизабет Михайлова Атева-Милетиева

 

Ганка Георгиева Златанова

 

234608045

Член

Снежанка Петрова Лачева

 

Георги Иванов Близнаков

 

234608045

Член

Елизабет Михайлова Атева-Милетиева

 

Ганка Георгиева Златанова

 

234608045

Член

Снежанка Петрова Лачева

 

Георги Иванов Близнаков

 

234608046

Член

Стела Стефанова Кацарова

 

Соня Борисова Кереметчиева

 

234608046

Член

Стела Стефанова Кацарова

 

Соня Борисова Кереметчиева

 

234608047

Зам. председател

Венета Блажева Линкова

 

Виктор Ангелов Киров

 

234608047

Зам. председател

Венета Блажева Линкова

 

Виктор Ангелов Киров

 

234608049

Член

Виктор Ангелов Киров

 

Венета Блажева Линкова

 

234608049

Член

Елизабет Томова Костова

 

Теменужка Пламенова Димитрова-Петрова

 

234608049

Член

Виктор Ангелов Киров

 

Венета Блажева Линкова

 

234608049

Член

Елизабет Томова Костова

 

Теменужка Пламенова Димитрова-Петрова

 

2.АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 01.10.2022 в 18:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения