Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
София, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии ”

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 353/10.2022г., подписано от Секретаря на район “Красно село” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 28 членове в 24 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите субекти, обосноваващи необходимостта от промени.

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 350/10.2022г., подписано от кмета на район “Витоша” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 18 членове в 14 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 351/02.10.2022г., подписано от кмета на район “Панчарево” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 8 членове в 5 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 356/02.10.2022г., подписано от кмета на район “Изгрев” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 5 членове в 5 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 355/02.10.2022г., подписано от кмета на район “Младост” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 5 членове в 5 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 360/02.10.2022г., подписано от кмета на район “Студентски” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 32 членове в 20 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

 1. В РИК 23 е постъпило писмо с вх. № 358/02.10.2022г., подписано от кмета на район “Триадица” с предложение за освобождаване преназначаване на общо 18 членове в 15 СИК, по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им и Решения за преназначаване в длъжност. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции. На основание чл. 51, ал. 2 от ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същите партии и коалиции.

Към писмото са приложени всички изискуеми документи от упълномощените представители на политическите

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София (РИК 23)

РЕШИ:

1.ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Красно село” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234602003

Зам. председател

Росица Димитрова Петрова

 

Силвия Пламенова Грозданова

 

234602007

Член

Юлия Йорданова Велинова

 

Стойчо Вангелов Зерлиев

 

234602011

Зам. председател

Мариана Василева Николова

 

Венцислав Стоянов Величков

 

234602015

Член

Георги Стойчев Иванов

 

Лилия Венциславова Дончева

 

234602015

Член

Милена Александрова Семкова

 

Лозинка Петранкова Райкова

 

234602016

Член

Любомир Викторов Илиев

 

Александрина Александрова Първова

 

234602018

Член

Румяна Николова Самунева

 

Михаил Мирославов Кисьов

 

234602024

Председател

Светлана Веселинова Прангова

 

Светозар Станиславов Станчев

 

234602029

Член

Майя Кирилова Исаева

 

София Симеонова Кръстева

 

234602051

Член

Петър Иванов Петров

 

Бояна Николаева Дамянова

 

234602053

Член

Христина Симеонова Найденова

 

Венцислава Енчова Колева

 

234602054

Секретар

Стоянка Митева Георгиева

 

Силвия Господинова Минчева

 

234602054

Член

Николай Младенов Найденов

 

Калоян Людмилов Панчев

 

234602054

Зам. председател

Надежда Димитрова Станкова

 

Радослав Даринов Ранчев

 

234602056

Член

Татяна Ганчева Стоева

 

Вероника Красенова Давидова

 

234602070

Член

Ани Радкова Петрова

 

Красимира Райнова Петрова

 

234602072

Член

Станислав Петров Димитров

 

Жан-Кристиян Емил Табет

 

234602077

Председател

Живко Иванов Петков

 

Владислав Влатков Димов

 

234602080

Секретар

Мариана Станчева Йорданова

 

Симона Здравкова Стоилкова

 

234602084

Секретар

Данка Иванова Христова

 

Антония Василева Георгиева

 

234602090

Член

Даниела Николова Стефанова

 

Нели Ангелова Христова

 

234602093

Член

Камен Петров Соколов

 

Мартин Антонов Харалампиев

 

234602093

Член

Йордан Ивайлов Йорданов

 

Камен Петров Соколов

 

234602094

Секретар

Светослав Иванов Димитров

 

Константин Красимиров Гецов

 

234602064

Член

Детелина Макавеева Георгиева-Тошева

 

Евелина Валентинова Дачева

 

234602065

Зам. председател

Антон Анатолиев Евтимов

 

Георги Енчев Петков

 

234602092

Зам. председател

Георги Йорданов Георгиев

 

Драган Атанасов Митов

 

234602089

Секретар

Мария Илиева Налбанска

 

Софка Серафимова Симова

 

234602076

Секретар

Венцислав Иванов Петров

 

Петко Янакиев Милушев

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 1. ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Витоша” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234617051

Зам. председател

Даниела Благоева Минчева-Сарайдарова

 

Кристина Лъчезаровна Апостолова

 

234617003

Секретар

Ганчо Иванов Симеонов

 

Анджела Атанасова Николова-Стаменова

 

234617022

Зам. председател

Асен Асенов Гъбев

 

Елена Аврамова Радева

 

234617027

Член

Бойко Борисов Илиев

 

Анелия Йорданова Лазарова

 

234617029

Член

Диляна Кирчева Тонева-Кирчева

 

Боряна Георгиева Кондова

 

234617033

Член

Линда Йосифова Варсанова

 

Антония Бориславова Скендерова

 

234617036

Член

Сема Исмаил Ибрям

 

Ася Николова Христова

 

234617050

Председател

Цонка Стоянова Кирилова

 

Димитър Бориславов Маймунков

 

234617050

Председател

Даниела Благоева Минчева-Сарайдарова

 

Цонка Стоянова Кирилова

 

234617051

Зам. председател

Даниела Благоева Минчева-Сарайдарова

 

Кристина Лъчезаровна Апостолова

 

234617057

Член

Стефка Георгиева Иванова

 

Борислав Руменов Секулов

 

234617057

Зам. председател

Веселинка Иванова Ненкова

 

Ива Анри Ешкенази

 

234617058

Председател

Йонка Славчева Иванова

 

Елеонора Ивова Иванова

 

234617058

Председател

Елеонора Ивова Иванова

 

Йонка Славчева Иванова

 

234617060

Секретар

Даниела Благоева Захариева

 

Стефан Любомиров Каралеев

 

234617063

Член

Ангелина Ангелова Асенова

 

Христина Антониос Ригатос

 

234617070

Секретар

София Румен Георгиева

 

Петя Бориславова Рибарска

 

234617072

Секретар

Десислава Миленова Павлова

 

Йордан Ивайлов Йорданов

 

           

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 1. ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Панчарево” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

СИК

ДЛЪЖНОСТ

Назначава

ЕГН

Освобождава

ЕГН

234623006

Член

Трайчо Георгиев Караджов

 

Коце Коцев Близнашки

 

234623023

Член

Йорданка Велинова Николова

 

Ива Илиева Петкова

 

234623005

 Секретар

Иванка Методиева Тодорова

 

Станка Здравкова Добриянова

 

234623015

Председател

Бранимир Момчилов Йотов

 

Виолета Веселинова Бориисова

 

234623015

зам. председател

Нели Атанасова Георгиева

 

Бранимир Момчилов Йотов

 

234623032

Председател

Райна Петрова Станкова

 

Ирина Симеонова Пенчева

 

234623032

Зам. Председател

Нели Христова Ангелова

 

Татяна Живкова Хинова

 

234623032

Секретар

Паолина Любомирова Георгиева

 

Райна Петрова Станкова

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове.

 1. ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Изгрев” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234608039

Председател

Ивайло Бориславов Кутев

 

Даниела Тодорова Петрова

 

234608029

Председател

Ива Димитрова Бадарова-Малинова

 

Стоян Спасов Спасов

 

234608012

Член

Радина Димова Павлова

 

Елица Димитрова Джаралийска

 

234608035

Член

Катя Любомирова Михова

 

Найден Кирилов Найденов

 

234608009

Зам.председател

Райна Георгиева Комитова

 

Ефросина Велева Велева - Иванова

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове

 1. ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Младост” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234615001

Член

Илтер Халил Мюмюн

 

Габриела Емилиева Луканова

 

234615003

Зам. председател

Алтес Фидаил Идриз

 

Стефани Даниелова Златанова

 

234615005

Секретар

Росица Димитрова Арнаудова

 

Александра Иванова Куцидимова

 

234615006

Член

Елеонора Василева Абрашева-Яшова

 

Галина Петрова Миланова

 

234615008

Член

Даниела Петрова Бръснарова

 

Петър Данаилов Бръснаров

 

234615010

Зам. председател

Айберк  Аббазоглу

 

Георги Стефанов Георгиев

 

234615011

Член

Весела Христова Танкова

 

Веселка Сашкова Александрова

 

234615011

Зам. председател

Бистра Георгиева Карабашева

 

Наташа Кръстанова Георгиева-Иванова

 

234615013

Председател

Светлана Йорданова Божкова

 

Александър Александров Трендафилов

 

234615014

Член

Димитър Панов Димитров

 

Румен Тодоров Иванов

 

234615015

Член

Евгени Гаврилов Пихуров

 

Николай Иванович Харибин

 

234615017

Член

Ива Ангелова Данаилова

 

Наталия Орлинова Лалева

 

234615018

Член

Венцислав Иванов Андонов

 

Рени Петкова Първанова

 

234615026

Член

Емине Фикри Гюлестан-Мехмедали

 

Илтер Халил Мюмюн

 

234615027

Член

Виктория Руменова Книжарова

 

Алтес Фидаил Идриз

 

234615028

Член

Наталия Орлинова Лалева

 

Спас Атанасов Павлов

 

234615028

Зам. председател

Любомир Емилов Крумов

 

Райко Илианов Вътев

 

234615028

Член

Геновева Христова Джонева

 

Божидар Недков Мирчев

 

234615036

Член

Биляна Цонева Яръмова

 

Радослав Йорданов Колев

 

234615037

Член

Вяра Тодорова Мушкулева-Петлешкова

 

Станислава Богомилова Пейчинова

 

234615040

Член

Селман Мустафов Делиибрамов

 

Цветанка Димитрова Димитрова

 

234615041

Член

Евгени Руменов Книжаров

 

Славчо Петров Стоянов

 

234615042

Член

Валентина Христова Тодорова

 

Мартин Стойчев Кръстанов

 

234615042

Член

Васил Маринов Карафизов

 

Цветина Стефанова Цалова

 

234615043

Секретар

Стефка Георгиева Илиева

 

Ралица Георгиева Стефанова

 

234615044

Член

Красимир Митов Братков

 

Анна Димитрова Николова

 

234615047

Секретар

Антони Стоянов Стайков

 

Атанаска Георгиева Костова

 

234615048

Член

Селиме Веисал Хасанова

 

Лиляна Николова Вардарова

 

234615049

Председател

Нинослав Василев Арбалийски

 

Божин Красимиров Павлевски

 

234615050

Зам. председател

Жанет Стоянова Бешпарова

 

Светла Божинова Павлевска

 

234615051

Секретар

Калинка Василева Васева

 

Станка Кирчева Танова

 

234615052

Председател

Гергана Петрова Бучова - Младенова

 

Христинка Иванова Янева

 

234615053

Член

Ромелия Недкова Кирилова

 

Мери Георгиева Михайлова

 

234615053

Зам. председател

Николай Йорданов Младенов

 

Росица Любенова Калинова

 

234615054

Секретар

Мария Валериева Младенова

 

Асен Валентинов Тасев

 

234615054

Председател

Клавдия Захариева Петрова

 

Анна Бориславова Попова

 

234615055

Член

Радослав Евгениев Пенев

 

Анжела Константинова Недялкова

 

234615056

Член

Борислав Генчов Велинов

 

Елеонора Емилова Симеонова

 

234615056

Зам. председател

Светла Божинова Павлевска

 

Радка Иванова Петкова

 

234615059

Зам. председател

Петя Георгиева Петрова

 

Николай Любомиров Димитров

 

234615060

Секретар

Василен Иванов Иванов

 

Лилия Светлозарова Георгиева

 

234615060

Председател

Александър Илиянов Илиев

 

Еди Петров Петльов

 

234615062

Член

Елена Илиева Гюрова

 

Цветан Пламенов Петров

 

234615062

Секретар

Бисер Иванов Борисов

 

Валентин Илиянов Цветков

 

234615062

Зам. председател

Божин Красимиров Павлевски

 

Екатерина Кирилова Маркова

 

234615063

Член

Веселина Веселинова Богданова

 

Станислав Юриев Дерменджиев

 

234615066

Зам. председател

Диана Динкова Динева

 

Вурал Танер Мюмюн

 

234615066

Член

Огнян Ангелов Рангелов

 

Максим Любомиров Павлов

 

234615067

Секретар

Галина Петрова Миланова

 

Мариян Цветанов Цветанов

 

234615071

Секретар

Мери Георгиева Михайлова

 

Павлин Венциславов Иванов

 

234615072

Член

Маргаритка Пламенова Георгиева

 

Вяра Пламенова Маринова

 

234615073

Председател

Благовест Тодоров Атанасов

 

Милан Николов Николчов

 

234615078

Зам. председател

Нинка Иванова Пиргова

 

Весела Петкова Праматарова

 

234615078

Член

Тодор Иванов Енев

 

София Димитрова Милтенова

 

234615080

Член

Лиляна Николова Вардарова

 

Ася Димитрова Бончева

 

234615081

Член

Катерина Анастасова Атанасова

 

Марина Георгиева Петрова

 

234615085

Член

Йовка Димитрова Новаковска

 

Александра Вълчанова Атанасова

 

234615086

Член

Росица Николаева Николова

 

Кристиян Здравков Воденичаров

 

234615086

Член

Христо Кирилов Мянков

 

Селиме Веисал Хасанова

 

234615086

Зам. председател

Даниела Александрова Ананиева

 

Цветана Иванова Дончева

 

234615087

Член

Валентин Владиславов Николов

 

Диана Динкова Динева

 

234615089

Член

Даниел Веселинов Цаков

 

Божанка Валентинова Стоянова

 

234615094

Член

Виктория Теодорова Лазарова

 

Стилиан Бориславов Борисов

 

234615095

Член

Иван Станчев Бакалов

 

Ани Цветелинова Илийчева

 

234615096

Член

Румен Тодоров Иванов

 

Камен Петров Овчаров

 

234615097

Член

Марияна Кирилова Петрова

 

Ралица Димитрова Тагарева

 

234615099

Член

Христина-Екатерина Петрунова Петрунова

 

Виктор Христов Гебрев

 

234615099

Член

Мартин Стойчев Кръстанов

 

Владилен Димитров Петров

 

234615101

Член

Иван Атанасов Кръстев

 

Йоан Николаев Марков

 

234615102

Председател

Любомира Георгиева Георгиева

 

Марияна Кирилова Петрова

 

234615103

Член

Стела Михайлова Койчева

 

Величко Николов Мърхов

 

234615104

Секретар

Йоан Пенков Каратонев

 

Симона Венциславова Владова

 

234615105

Член

Васфи Юсеин Али

 

Цветелин Руменов Петров

 

234615106

Член

Боряна Ангелова Матушка

 

Теодор Йорданов Дяков

 

234615106

Председател

Методи Наумов Попов

 

Светослав Христов Артъков

 

234615107

Член

Милена Георгиева Митева

 

Владимир Генчев Илиев

 

234615108

Член

Теодор Тошков Велков

 

Валентина Стефанова Илиева

 

234615109

Член

Лилка Никифорова Алексова

 

Стефка Илиева Балчева

 

234615112

Секретар

Димо Гаврилов Старирадев

 

Силвия Димитрова Ценова

 

234615112

Член

Цветомир Петров Бойкин

 

Боряна Стефанова Митрева-Миткова

 

234615113

Председател

Валери Иванов Копчев

 

Виктория Теодорова Лазарова

 

234615113

Член

Иван Вутов Лилов

 

Славянка Тодорова Рангелова

 

234615114

Член

Мелис Север Скендерова

 

Доника Манолова Чехларска

 

234615115

Председател

Стоименка Емануилова Дякова

 

Янек Димитров Шопов

 

234615116

Член

Доротея Ангелова Стефанова-Ненова

 

Тони Христова Христова

 

234615116

Секретар

Ивет Димитрова Велева

 

Милен Илиян Пенев

 

234615117

Зам. председател

Никола Николов Иванов

 

Валентина Григорова Николова

 

234615117

Член

Николай-Александър Яворов Стефанов

 

Невин Ахмедова Касъмова

 

234615119

Член

Нели Никифорова Калчева

 

Валентина Любенова Георгиева

 

234615120

Член

Хараламбос Ивов Димитров

 

Марина Маринова Маринова

 

234615120

Секретар

Маргарита Иванова Борисова

 

Ралица Емилова Тодорова

 

234615121

Зам. председател

Светла Александрова Дринова

 

Лъчезар Стоев Стоев

 

234615121

Член

Виолета Сергеева Чейрекова

 

Владимир Генчев Генчев

 

234615124

Зам. председател

Наташа Кръстанова Георгиева-Иванова

 

Георги Петров Свещарски

 

234615125

Член

Вурал Танер Мюмюн

 

Мануела Григорова Войнова

 

234615128

Председател

Десислава Иванова Тошева-Георгиева

 

Димитър Дулиан Дулев

 

234615013

Председател

Светлана Станева Каназирева

 

Светлана Йорданова Божкова

 

234615024

Зам. председател

Дойчин Николаев Шапкаров

 

Владимир Дойков Еленкво

 

234615028

Председател

Иванка Михова Димова

 

Надежда Радославова Димитрова-Галунска

 

234615029

Председател

Адриана Сидней Калдеров

 

Андрей Александров Лунин

 

234615034

Секретар

Яна Николаева Досева

 

Александър Бориславов Станков

 

234615060

Зам. председател

Аделина Петрова Димитрова

 

Радост Стоянова Александрова

 

234615069

Секретар

Емилия Иларионова Митова

 

Кристина-Мари Варошкина

 

234615070

Зам. председател

Юлия Христова Кошова

 

Искра Николова Борисова

 

234615072

Секретар

Галина Начкова Ангелова

 

Илиана Руменова Иванова

 

234615073

Зам. председател

Пламен Кирилов Досев

 

Габриела Ангелова Иванова

 

234615080

Секретар

Лиляна Николова Вардарова

 

Теодор Григоров Атанасов

 

234615089

Секретар

Нели Димитрова Жечева

 

Давид Людмилов Георгиев

 

234615091

Секретар

Илиян Антонов Наков

 

Александър Ивайлов Георгиев

 

234615096

Секретар

Александрина Йорданова Богомилова

 

Вероника Владимирова Николова

 

234615099

Зам. председател

Кристиян Веселинов Достинов

 

Боби Ивайлов Георгиев

 

234615099

Секретар

Христина-Екатерина Петрунова Петрунова

 

Кристиян Веселинов Достинов

 

234615112

Зам. председател

Надя Димитрова Терзийска

 

Иво Цветославов Цветанов

 

234615118

Председател

Людмила Натова Феркова

 

Таня Красимирова Иванова

 

234615122

Секретар

Румяна Ангелова Каназирова

 

Екатерина Маркова Димитрова

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове

6.ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Студентски” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234616008

Член

Вяра Аннева Тушлекова

 

Камен Спасов Ненчев

 

234616008

Председател

Михаела Маринова Куртева

 

Владислав Петев Фетфов (Неявил Се)

 

234616020

Член

Марио Данчов Николов

 

Моника Георгиева Игнатова-Романова

 

234616024

Секретар

Анелия Мирославова Гинина

 

Димитър Пенчев Писков

 

234616026

Зам. председател

Габриел Петров Петров

 

Лора Анри Леви-Маркова (Неявил Се)

 

234616034

Секретар

Веселина Димитрова Величкова

 

Микаела Красимирова Станчева

 

234616051

Зам. председател

Орлин Йорданов Тенчев

 

Цветелина Генчева Тикова (Неявил Се)

 

234616052

Секретар

Димитър Господинов Георгиев

 

Даниела Петкова Михайлова (Неявил Се)

 

234616053

Председател

Хорие Ахмед Дуран

 

Даниела Миленова Петрова (Неявил Се)

 

234616053

Зам. председател

Манол Христов Парашкевов

 

Хорие Ахмед Дуран (Преназначена)

 

234616054

Председател

Геновева Павлова Кондева

 

Анна Николаева Курти (Неявил Се)

 

234616056

Зам. председател

Йоанна Наумова Георгиева

 

Елизабета Стоянова Овчарова (Неявил Се)

 

234616001

Председател

Мариета Георгиева Азманова

 

Нора Росенова Иванова

 

234616003

Член

Олеся Кириловна Янева

 

Надя Димитрова Петрова

 

234616003

Зам. председател

Екатерина Георгиева Николова

 

Десислав Георгиев Георгиев

 

234616004

Член

Милена Николаева Несторова

 

Зорка Стоянова Чомакова

 

234616008

Председател

Владислав Петев Фетфов

 

Димитър Маринов Вулджев

 

234616008

Зам. председател

Севдалин Ивайлов Любомиров

 

Олеся Кириловна Янева

 

234616022

Председател

Иван Благовестов Иванов

 

Георги Вилхелм Чолаков

 

234616024

Член

Лидия Димитрова Найденова

 

Атанас Иванов Папазов

 

234616028

Зам. председател

Данаил Иванов Джалев

 

Грета Бориславова Попова

 

234616030

Член

Мария Атанасова Лечева

 

Ангел Асенов Дамянов

 

234616031

Секретар

Константин Александров Дунков

 

Марта Владимирова Христова

 

234616034

Член

Станислав Юриев Дерменджиев

 

Валерия Станиславова Йоцова

 

234616034

Председател

Елисавета Евтимова Димитрова

 

Габриел Лъчезаров Митев

 

234616037

Член

Галина Георгиева Лешкова

 

Ива Димитрова Пульова

 

234616038

Член

Христина Любенова Ангелова

 

Малина Маринова Найденова

 

234616048

Секретар

Камелия Каменова Бранкова

 

Виктория Димитрова Тодорова

 

234616052

Секретар

Даниела Петкова Михайлова

 

Йосиф Александров Йосков

 

234616053

Секретар

Румяна Георгиева Йорданова

 

Фиданка Първанова Тодорова

 

234616054

Член

Янко Иванов Якимов

 

Севда Ангелова Йосифова

 

234616056

Член

Камен Стефанов Иванов

 

Моника Руменова Димитрива

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове

 1. ОСВОБОЖДАВА И ПРЕНАЗНАЧАВА членове от съставите на секционни избирателни комисии, Район “Триадица” като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

234610024

Член

Мирослав Ганчев Минчев

 

Антоанета Цветанова Враголомска

 

234610033

Председател

Никола Каменов Сименов

 

Сабах Маруан Хури

 

234610033

Зам. председател

Цветанка Иванова Димитрова

 

Мартин Димитров Стоянов

 

234610038

Член

Иван Пламенов Тодораков

 

Ивайло Тодоров Тонев

 

234610042

Председател

Григор Красимиров Методиев

 

Стефан Лазаров Ненов

 

234610051

Председател

Стефан Асенов Крумов

 

Емилиян Емилов Харизанов

 

234610056

Член

Димитър Миленков Димитров

 

Димитър Димитров Гигов

 

234610064

Председател

Лили Петромилова Сотирова

 

Любомир Кирилов Трифонов

 

234610069

Член

Мариета Светославова Антонова

 

Лазар Георгиев Пенев

 

234610071

Член

Николай Георгиев Манолов

 

Георги Георгиев Стоянов

 

234610073

Председател

Елена Стефанова Стефанова

 

Емили Куанг Хоанг

 

234610075

Зам. председател

Делян Чавдаров Спасов

 

Ивайло Божидаров Божинов

 

234610076

Член

Никол Николаева Стоименова

 

Михаил Хасан Тума

 

234610076

Председател

Любомир Кирилов Трифонов

 

Лили Петромилова Сотирова

 

234610098

Председател

Кирил Асенов Викторов

 

Кристиян Мариов Миленков

 

234610101

Член

Гергана Руменова Русева

 

Иван Атанасов Кръстев

 

234610116

Зам. председател

Калина Георгиева Филипова

 

Павел Петров Харампиев

 

234610116

Секретар

Мария Любомирова Попова

 

Марий Борисов Алексиев

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове.

ИЗДАВА удостоверения на

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 02.10.2022 в 15:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения