Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Приемане на правила относно номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и начин на обявяване.

На основание чл. 72, ал. 2, във вр. с чл. 72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

РЕШИ

Взетите от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София решения имат единна последователна номерация изписана с арабски цифри, която започва от 1, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя следното съкращение – НС.

Решенията на РИК се обявяват на Информационно табло на партерния етаж в сградата, в която се помещава комисията. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: "РЕШЕНИЯ НА РИК в Двадесет и трети изборен район – София".

Създава се Книга, в която се отбелязват датата и часът на поставяне и сваляне на решенията на РИК.

РИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т. 2. На екземплярите от решенията и в Книгата по т. 3 се отбелязват датата и часът на поставянето им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.

Всички решения на РИК се публикуват и на интернет страницата на комисията.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:23 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения