Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
София, 24.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 49 от 23.08.2022 г. от ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" подписано от Боян Боянов Станков – Расате в качеството му на пълномощник на Борис Филипов Иванов, представляващ политическата партия, чрез Стивън Петков Чардаков, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 16 (шестнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 3 на 23.08.2022 г. в 14:43 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 16 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Климент

Братиславов

Талев

2

 

Стивън

Петков

Чардаков

3

 

Камен

Захариев

Тасков

4

 

Павел

Йорданов

Иванов

5

 

Мариян

Иванов

Белоев

6

 

Пачко

Пеков

Петков

7

 

Тони

Любомиров

Димитров

8

 

Венцислав

Венциславов

Узунов

9

 

Петър

Димитров

Цветков

10

 

Анелия

Ангелова

Симеонова

11

 

Параскева

Никифорова

Желева

12

 

Георги

Борисов

Драганов

13

 

Ивайло

Симеонов

Симеонов

14

 

Росица

Йорданова

Николова

15

 

Николай

Момчилов

Георгиев

16

 

Кристиян

Божидаров

Вучков

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 24.08.2022 в 16:54 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения