Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
София, 24.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерти и специалист-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК

 

На основание чл. 63 от Изборния кодекс и Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, (РИК 23)

РЕШИ

 1. НАЗНАЧАВА Десислав Стоянов Стоянов, с ЕГН: ………. за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.
 2. НАЗНАЧАВА Иван Пецов Колев, с ЕГН ………. за специалист-експерт, който да подпомага дейността на РИК.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 850 лв, месечно.

 1. НАЗНАЧАВА Йоанна Илиян Донева, с ЕГН: ………. за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.
 2. НАЗНАЧАВА Азизе Айдънова Мустафова, с ЕГН: ………. за специалист-технически сътрудник, който да подпомага дейността на РИК.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на всеки един от експертите в размер на 640 лв, месечно.

НАЗНАЧЕНИТЕ по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет/ дни включително от произвеждане на изборите – 16 октомври 2022 г.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Областния управител на София-град за сключване на договори с назначените лица.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Зам. председател: Живка Василева Котева

* Публикувано на 24.08.2022 в 16:54 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения