Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 73 от 28.08.2022 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ , подписано от Иво Георгиев Русчев в качеството му на пълномощник на Костадин Тодоров Костадинов, представляващ политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 16 (шестнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 7 на 28.08.2022 г. в 09:30 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 16 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“   за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Николай

Георгиев

Дренчев

2

 

Иво

Георгиев

Русчев

3

 

Маргарита

Атанасова

Генчева

4

 

Ивелин

Първанов

Първанов

5

 

Георги

Венциславов

Йорданов

6

 

Кирил

Михайлов

Михайлов

7

 

Ивайло

Венциславов

Антов

8

 

Христо

Събев

Милев

9

 

Даниел

Йорданов

Йорданов

10

 

Ангел

Николаев

Славчев

11

 

Красимира

Маринова

Цекова

12

 

Христо

Веселинов

Гадев

13

 

Лиляна

Руменова

Ананиева

14

 

Симеон

Филипов

Аврамов

15

 

Георги

Здравков

Цуков

16

 

Мирослав

Цветанов

Христов

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения