Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 26-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 75 от 28.08.2022 г. от КП „Продължаваме Промяната“, подписано от Настимир Ананиев Ананиев, в качеството му на пълномощник на Асен Васков Василев - представляващ коалицията от партии, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 22 (двадесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 8 на 28.08.2022 г., в 12:30 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -22 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Асен

Васков

Василев

2

 

Николай

Денков

Денков

3

 

Настимир

Ананиев

Ананиев

4

 

Васил

Христов

Пандов

5

 

Венко

Николов

Сабрутев

6

 

Васил

Стефанов

Стефанов

7

 

Искрен

Николаев

Митев

8

 

Ива

Богданова

Руйчева

9

 

Борислав

Антониев

Антонов

10

 

Димитър

Петров

Шалъфов

11

 

Виктор

Гасан

Насър

12

 

Виктор

Стоянов

Ботев

13

 

Росен

Еней

Енчев

14

 

Станислав

Стоянов

Даракчиев

15

 

Владислав

Викторов

Цеков

16

 

Томас

Димитров

Димитров

17

 

Красимир

Веселинов

Куртев

18

 

Георги

Валериев

Златков

19

 

Пролетина

Кузманова

Гирова

20

 

Иво

Георгиев

Михайлов

21

 

Розита

Стойчева

Михайлова Еленова

22

 

Саад

Таммам

Алуани

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения