Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 76 от 28.08.2022 г. от КП „ГЕРБ – СДС“, подписано от Бойко Методиев Борисов - представляващ коалицията от партии, чрез Тодор Славов Кръстев качеството му на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 9 на 28.08.2022 г., в 14:00 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „ГЕРБ – СДС“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Румен

Димитров

Христов

2

 

Александър

Руменов

Ненков

3

 

Николай

Нидал

Алгафари

4

 

Александър

Койчев

Иванов

5

 

 Асен

Георгиев

Балтов

6

 

Атанас

Андонов

Бояджиев

7

 

Стоил

Стоянов

Яков

8

 

Юлиян

Пламенов

 Пейчев

9

 

Ваня

Стоянова

Деянова

10

 

Кристиян

Руменов

Маджуров

11

 

Таня

Иванова

Сотирова

12

 

Васил

Благовестов

Михов

13

 

Михаела

Асенова

Методиева

14

 

Николай

Петров

Павлов

15

 

Ваня

Александрова

Стоянова

16

 

Димитър

Делчев

Русенов

17

 

Тодор

Георгиев

Станев

18

 

Живко

Динев

Дервенов

19

 

Анна

Първанова

Манчева-Димова

20

 

Ирина

Петрова

Давидова

21

 

Александър

Ангелов

Арнаутски

22

 

Ирина

Славчева

Вълчовска-Петкова

23

 

Георги

Лъчезаров

Захариев

24

 

Марио

Стоянов

 Кръстев

25

 

Галя

Цветанова

Георгиева

26

 

Евелина

Йорданова

Китова-Йорданова

27

 

Петко

Михайлов

Михайлов

28

 

Ерик

Добромиров

Велковски

29

 

Светослав

Емилов

Казаков

30

 

Момчил

Валентинов

Драганов

31

 

Радослав

Енюв

Ангелов

32

 

Ангел

Ангелов

Иванов

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения