Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС/
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 23 за приемане на бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.  и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им

  На основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от ИК, и във връзка с т. 14 от Решение от решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК и  писмо  с  изх. № НС-15-27/23.08.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети  изборен район – София (РИК 23)

РЕШИ:

Упълномощава всеки един от членове на РИК да осъществи контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа от печатницата на БНБ (или друга изрично определена  печатница изпълнител) като подпишат и  приемо-предавателен/констативен протокол от името на РИК 23.

В срок до 09.09.2022 г. препис от решението  да се изпрати на Централната избирателна комисия и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения