Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 80 от 29.08.2022 г. от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“, подписано от Виктор Владимиров Йочев в качеството му на пълномощник на Мая Божидарова Манолова - Найденова, представляваща политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 12 на 29.08.2022 г. в 11:15 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Мая

Божидарова

Манолова - Найденова

2

 

Войслав

Георгиев

Тодоров

3

 

Цветанка

Илиева

Цанева

4

 

Виктор

Владимиров

Йочев

5

 

Димитрина

Христова

Русева

6

 

Даниела

Петрова

Давидкова

7

 

Нели

Христова

Димитрова

8

 

Борис

Генадиев

Панкин

9

 

Христо

Христов

Бозуков

10

 

Стефан

Атанасов

Куртев

11

 

Петко

Димитров

Петков

12

 

Нора

Анчева

Симеонова

13

 

Кристиана

Георгиева

Тодорова

14

 

Петя

Тодорова

Тоткова

15

 

Антон

Антонов

Кръстев

16

 

Мадлена

Юлианова

Спасова

17

 

Димитър

Огнянов

Игнатов

18

 

Лора

Светославова

Светославова

19

 

Ангелина

Атанасова

Панчева

20

 

Силвия

Иванова

Сиркова

21

 

Ивайло

Василев

Василев

22

 

Красимир

Костов

Костов

23

 

Яна

Ивайлова

Георгиева

24

 

Цветан

Иванов

Предов

25

 

Аделина

Венциславова

Темелкова

26

 

Димитър

Симеонов

Костадинов

27

 

Джоана

Василева

Янчева

28

 

Десислава

Павлова

Кукова - Башир

29

 

Антон

Димитров

Димов

30

 

Лилия

Иванова

Ванчева

31

 

Анна

Петрова

Илиева

32

 

Никола

Николов

Вапцаров

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения