Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 82 от 29.08.2022 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалицията от партии, чрез Кръстин Кирилов Чепилов в качеството му на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 32 (тридесет и двама) кандидати. Предложението е заведено под № 14 на 29.08.2022 г., в 13:10 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -32 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Христо

Танчев

Проданов

2

 

Георги

Георгиев

Ангелов

3

 

Велизар

Пенков

Енчев

4

 

Таня

Юлиянова

Мирчева

5

 

Николай

Димов

Димов

6

 

Стоян

Михайлов

Мирчев

7

 

Теодора

Руменова

Овчарова-Драганова

8

 

Миглена

Христова

Георгиева-Хаджиева

9

 

Борислава

Руменова

Михова

10

 

Юлиян

Асенов

Генов

11

 

Иван

Тодоров

Карагьозов

12

 

Ивона

Петрова

Никова

13

 

Мирослав

Илиев

Върбанов

14

 

Никола

Димитров

Попстоев

15

 

Владислав

Сергеев

Промский

16

 

Леонардо

Цветелинов

Стоев

17

 

Калин

Красимиров

Николов

18

 

Петър

Александров

Милчев

19

 

Боряна

Христова

Здравкова

20

 

Димитър

Георгиев

Вълков

21

 

Йордан

Георгиев

Политов

22

 

Александър

Георгиев

Райков

23

 

Боян

Петров

Златев

24

 

Славина

Николаева

Николова

25

 

Паолина

Димитрова

Желева

26

 

Николай

Валериев

Стратиев

27

 

Илиян

Любомиров

Илиев

28

 

Николай

Динев

Карафизиев

29

 

Александър

Миролюбов

Василев

30

 

Евгени

Георгиев

Евгениев

31

 

Николай

Димитров

Рибарски

32

 

Светослав

Огнянов

Виячки

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения