Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 86 от 29.08.2022 г. от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Тошко Йорданов Хаджитодорв, пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов - представляващ политическата партия, чрез Илиана Николаева Маринова с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 14 (четиринадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 17 на 29.08.2022 г. в 14:50 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 14 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Ива

Митева

Йорданова-Рупчева

2

 

Снежанка

Райчова

Траянска

3

 

Александър

Викторов

Рашев

4

 

Димитър

Стоянов

Гърдев

5

 

Александър

Стайков

Марков

6

 

Виктория

Малева

Малева

7

 

Ива

Миткова

Тодорова

8

 

Паунита

Михайлова

Петрова

9

 

Татяна

Цветанова

Иванова

10

 

Даниела

Станиславова

Благоева

11

 

Аня

Александрова

Генина

12

 

Васил

Мирчев

Михов

13

 

Йонка

Христова

Христова-Караджилова

14

 

Алекс

Мартинов

Александров

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения