Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
София, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 87 от 29.08.2022 г. от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Владимир Веселинов Митов, пълномощник на Ангел Чавдаров Джамбазки  и Юлиан Кръстев Ангелов- представляващи политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 16 (шестнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 18 на 29.08.2022 г. в 14:58 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) - 16 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Юлиан

Кръстев

Ангелов

2

 

Мария

Йорданова

Цветкова

3

 

Михаил

Иванов

Петров

4

 

Никола

Димитров

Делчев

5

 

Михаил

Благовестов

Оцетов

6

 

Лора

Кирилова

Пейчева

7

 

Стефан

Лазаров

Лалов

8

 

Светослава

Петрова

Китанова

9

 

Димитър

Янков

Янев

10

 

Владимир

Илиев

Александров

11

 

Калина

Николаева

Калинкова-Раданова

12

 

Владислав

Лалов

Лалов

13

 

Христо

Валериев

Иванов

14

 

Десислава

Георгиева

Панайотова

15

 

Тодор

Величков

Недков

16

 

Карлос

Арналдо

Контрера

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

 

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения