Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 4-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/

 

РЕШИ

 

 1. Входящата и изходяща кореспонденция на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на Комисията, както и в съответния регистър за даден вид заявление, предложение, жалба и пр. (в случай, че има нормативно установен такъв) със съответния пореден номер на деловодния дневник и на регистъра. Вписванията в деловодния дневник се извършват от всички членове на комисията както и от специалист-експертите и специалист-технически сътрудници.

 

 1. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на комисията.

 

 1. При отсъствие на председателя и/или секретаря, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват съгласно чл. 70, ал. 9 от Изборния кодекс.

 

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:25 часа

Календар

Решения

 • № 156-НС / 10.10.2022

  относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

 • № 155-НС / 10.10.2022

  относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

 • № 154-НС / 10.10.2022

  относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения