Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
София, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от KП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК - 23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 89 от 29.08.2022 г. и вх. № 93 от 30.08.2022 г. от KП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ подписано от Даниела Станимирова Дашева, в качеството й на пълномощник на Стефан Динчев Янев, представляващ коалицията от партии, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 30 (тридесет) кандидати. Предложението е заведено под № 20 на 29.08.2022 г., в 15:48 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) -30 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от KП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Даниела

Станимирова

Дашева

2

 

Владимир

Чавдаров

Симеонов

3

 

Елена

Кирилова

Цонева

4

 

Теодор

Йовчев

Салпаров

5

 

Николай

Луканов

Бабуров

6

 

Мая

Тодорова

Тодорова

7

 

Георги

Стоилов

Фъртунков

8

 

Петко

Христов

Краев

9

 

Мартин

Илиянов

Иванов

10

 

Николай

Георгиев

Дойчинов

11

 

Самуил

Чавдаров

Попов

12

 

Станислав

Емилов

Сираков

13

 

Андрея

Любомирова

Дацова

14

 

Боряна

Александрова

Минчева

15

 

Светослав

Ангелов

Миланов

16

 

Мария

Тодорова

Зиновиева

17

 

Светослав

Николов

Илиев

18

 

Светла

Нейчева

Димитрова

19

 

Христо

Цанков

Стоянов

20

 

Росица

Христова

Ташева- Пенева

21

 

Катя

Филипова

Стоичкова

22

 

Мария

Димитрова

Луканова

23

 

Кирил

Бойков

Дойчинов

24

 

Мария

Георгиева

Донкова

25

 

Кристиан

Тодоров

Манчев

26

 

Татяна

Иванова

Педерсен

27

 

Стайко

Ванев

Топалов

28

 

Любомир

Димитров

Кьосев

29

 

Владимир

Милчев

Апостолов

30

 

Гален

Симеонов

Монев

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения