Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
София, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 94 от 30.08.2022 г. от ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, подписано от Георги Ленков Балчев, в качеството му на пълномощник на Петър Стефанов Москов - представляващ политическата партия, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 17 (седемнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 22 на 30.08.2022 г. в 10:30 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) – 17 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Ваньо

Евгениев

Шарков

2

 

Драгомир

Любомиров

Каменов

3

 

Борис

Димитров

Магаранов

4

 

Диман

Георгиев

Георгиев

5

 

Магдалена

Христова

Иванова

6

 

Марио

Стефанов

Сарафов

7

 

Людмила

Станойчева

Божилова-Николова

8

 

Мима

Цанкова

Пандова

9

 

Виктор

Пламенов

Ташков

10

 

Андрея

Георгиев

Щерев

11

 

Диана

Костова

Костова

12

 

Маргарет

Пламенова

Димова

13

 

Мартин

Руменов

Павлов

14

 

Весела

Миткова

Катрова

15

 

Иван

Пламенов

Панов

16

 

Теменужка

Петкова

Вардева

17

 

Мирослав

Димитров

Димитров

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения