Районна избирателна комисия София 23 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София /РИК-23/, разгледа постъпило предложение с вх. № 99 от 30.08.2022 г. от ПП „АТАКА“, подписано от Волен Николов Сидеров - представляващ политическата партия,чрез Деница Стоилова Сидерова в качеството й на пълномощник, с което е предложена за регистрация от Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., състояща се от 13 (тринадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 26 на 30.08.2022 г. в 14:16 часа, в регистъра на кандидатските листи за народни представители на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/.

Към предложението (Приложение № 59-НС от изборните книжа) са приложени: заявление-декларация от всеки кандидат (Приложение № 61-НС от изборните книжа) – 13 бр.

Налице са изискванията на чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8, чл. 156, чл. 157, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 158, чл. 244, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 3, ал. 3, чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс и Решение № 1229-НС от 11.08.2022г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 и чл. 255 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, /РИК-23/,

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа за народни представители в Двадесет и трети изборен район – София, предложена от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Миглена

Дойкова

Александрова

2

 

Борислав

Костадинов

Киряков

3

 

Георги

Георгиев

Николов

4

 

Марат Бен

Акудаго

Михайлов

5

 

Иван

Пенчев

Стойчев

6

 

Веселин

Даниелов

Цолов

7

 

Анджела

Димитрова

Господинова

8

 

Даяна

Мирославова

Изворска

9

 

Борислав

Стефанов

Кириджийски

10

 

Ангел

Боянов

Ангелов

11

 

Гергана

Красимирова

Зейча

12

 

Калоян

Боянов

Ангелов

13

 

Лилия 

Захариева

Дринова

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните кандидати.

РЕШЕНИЕТО на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Борислав Любомиров Тасев

Секретар: Полина Василева Витанова

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 156-НС / 10.10.2022

    относно: Агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК на територията на РИК 23

  • № 155-НС / 10.10.2022

    относно: сигнал относно присъствие на въоръжени органи на реда в РИК

  • № 154-НС / 10.10.2022

    относно: Сигнал относно смяна на председател на СИК 71, район "Витоша"

всички решения